Kritika systému v súčasnej slovenskej hudbe

Slovenskú hudbu môžeme definovať rôzne, ja sa však budem venovať v tomto texte najmä autorom, ktorí spievajú po slovensky, teda spoločným menovateľom tu bude jazyk prípadne pôvod interpretov. Rozoberať celú históriu nemienim. Vždy tu boli ľudia, ktorí spievali o svojich úspechoch, ale aj pádoch, o útlaku, ale aj víťazstvách a tej tzv. slobode, ktorá bola v rôznych časových obdobiach inak… Čítať viac

Read more

Ako ďalej so zaostalou architektúrou slovenských miest

Prečo si vôbec prečítať článok o tom, že slovenské mestá a hlavne Bratislava, ako najväčšie, majú zaostalú architektúru, keď to všetci vidíme a pociťujme na vlastných životoch? Možno preto, že s tým treba niečo robiť, nemlčať a konať. Priestor ako taký nám odjakživa dáva možnosti. Steny, uhly, predmety v ňom nám umožňujú vykonávať rôzne pohyby a činnosti. My sami sme spolutvorcami tohto… Čítať viac

Read more

TROM: Premyslieť vzdelávanie

Možno je čas plne prehodnotiť vzdelávanie. Radšej než sa zobúdzať veľmi skoro 5krát týždenne a ísť na rovnako nudné miesto, mali by sme cestovať, poznávať a zažívať širokú škálu vecí, narozdiel od niečieho vzdelania. Radšej než kategorizovať život a učiť sa vo vyučovacích predmetoch ako história, matematika a angličtina, účinnejší spôsob výučby by mohol byť zapojiť deti… Čítať viac

Read more

Knižnica vecí v Bratislave

Jej meno je AjnFach (z nemeckého einfach = jednoducho) a nachádza s v nemeckom Goetheho inštitúte na Panenskej 33 v Bratislave. V Bratislave funguje od apríla ako v podstate jediná knižnica vecí. Má slúžiť na zdieľanie znalostí, nástrojov a objektov. Ako sa píše na stránke: „Veci by mali byť využívané a ľudia by mali byť milovaní, nie opačne.“ „AjnFach je knižnica dobrých a… Čítať viac

Read more

Ani mnohí nobelisti už neblúznia o voľnom trhu

Svojho času som napísal vďaka rôznym vedeckým štúdiám článok, kde som si podal súčasný systém z vedeckého hľadiska na základe podložených zdrojov: http://davdva.sk/rozpor-humanizmu-neoliberalizmu…/ S kolegom Tomášom Bókom sme ešte predtým tento systém podrobili kritike trocha inak: http://davdva.sk/neoliberalny-kapitalizmus-zlyhal-dalej/ A tiež som kritizoval monetárny-peňažný systém: http://davdva.sk/zastaralost-monetarneho-systemu/ Pri predstavovaní systému Zdrojovej ekonomiky som v iných článkoch tiež nejakú tú… Čítať viac

Read more

Verím v neobmedzený potenciál rozvoja

Že dokážeme v budúcnosti ako posunúť náš druh do štádia, kedy budeme môcť umiestniť ďalšie oko na druhú stranu našej hlavy. Že dnes pre mozog problematický multitasking spravíme prijateľným tak, že človek si nebude musieť vyberať medzi možnosťami ako napr. či si večer zapnúť online kurz zo svetovej univerzity alebo sa venovať svojmu partnerovi, ale bude… Čítať viac

Read more

Zlé štatistiky tohto sveta, ktoré sme ešte nevyriešili

842 miliónov ľudí žije v hlade alebo s nedostatočným zabezpečením potravy. Zdroj: United National Food and Agricultural Organization 2,5 miliardy ľudí nemá prístup ku kanalizácii. Zdroj: United Nations Water 7 miliónov úmrtí každý rok spôsobených zamorením ovzdušia. Zdroj: World Health Organization 1 zo 4 ľudí (1,6 miliardy) žije v podmienkach, ktoré poškodzujú ich zdravie, bezpečie,… Čítať viac

Read more

Októbrové básne

(S)tudená (O)któbrová (S)obota   Sedím ticho v bolesti, trápení a žiali, sám neďaleko Bratislavy, kde sa miesi pretpotopnosť, s trápnosťou a gýčom doby, kedy nebadať múdrosť, len prijatie ducha, ktorý nás nezdobí.   Pred rokmi sme chceli zmenu, no dali sme jej zlú cenu, a zanevreli hľadať veru, bo uzrelo v nás presvedčenie, že šrac krásne uhľadený, predstavujúc naše zosobnenie,… Čítať viac

Read more

Zastaralosť monetárneho systému

Ako človek, ktorý vás má v DAV/ oboznamovať s pohľadom Venus projektu, ktorý propaguje zdrojovú ekonomiku, na svet, vám prinášam po článkoch, ktoré sa venovali kritike neoliberalizmu z vedeckého pohľadu a následne článkov z materiálov od Venusu o zmene správania u človeka, ľudí, spoločnosti a problematike vplyvu prostredia vs. vplyvu génov aj pohľad, ktorý zástancovia zdrojovej ekonomiky založenej na vedeckej metóde, modernom… Čítať viac

Read more

Správanie – Gény vs. prostredie

I.  V prvom rade, kto si? Na otázku zrejme odpovieš menom, prácou alebo niečím podobným. Pravdepodobne sa pokúsiš definovať samého seba niekoľkými slovami, ktorých význam ťa naučili rodičia, škola, priatelia, internet a podobne. Pochopil si, čo znamená práca, čo je morálka, čo je dobré a zlé, krásne a škaredé, čo je akceptovateľné a čo nie,… Čítať viac

Read more

Ciele a návrhy projektu Venus

Médiá nám chrlia jeden problém za druhým, no uskutočniteľné plány na ich zmiernenie v nich akosi nebadať. Identifikovať príčiny a zavádzať riešenia je zložitejšie, to nedokáže každý. Projekt Venus je skutočným plánom navrhujúcim zrod novej civilizácie – takej, ktorá je založená na starostlivosti o ľudí o životné prostredie a jeho zúrodňovaní. Plány projektu Venus ponúkajú alternatívy založené… Čítať viac

Read more

Neoliberálny kapitalizmus zlyhal. Ako ďalej?

To, pred čím si celý svet dlhé roky zatváral oči, sa zrazu stáva dôležitou témou v médiách aj analýzach globálnych finančných inštitúcií: neoliberalizmus ako paradigma, dominujúca vo svetových ekonomicko-politických vzťahoch viac ako tri dekády, očividne naráža na svoje limity. Zrazu aj najrenomovanejším analytikom dochádza, čo bolo zástupom ľudí, v minulosti onálepkovaných za „antiglobalistov“, „ultraľavičiarov“ či večne nespokojných… Čítať viac

Read more

Odtajené dokumenty k „Špinavej vojne“ v Argentíne

Odtajené dokumenty dokazujú americké zapojenie do špinavej argentínskej vojny.  Vyše 1000 stránok zo 14 amerických vládnych agentúr vzťahujúcich sa k vojenskej diktatúre obsahuje príšerné popisy mučenia, znásilňovania, vrážd a nútených zmiznutí vykonávaných vojenským režimom pod vedením generála Jorge Rafael Videla po prevrate v roku 1976 proti ľavicovej prezidentke Isabel Peron. Mnohé dokumenty však ešte chýbajú.… Čítať viac

Read more

Váha reťazí I. (Boris Malagurski)

The Weight of Chains (Váha reťazí) je kanadský dokumentárny film poskytujúci kritický pohľad na úlohu, ktorú Spojené štáty, NATO a Európska únia zohrali pri tragických udalostiach rozpadu kedysi prosperujúceho európskeho štátu žijúceho v mieri – Juhoslávie. Snímka ponúkajúca množstvo vzácneho archívneho materiálu, ktoré nikdy nebolo predstavené v západnom svete, je zároveň kreatívnym pohľadom z prvej… Čítať viac

Read more

Kam môžu viesť súčasné trendy?

V tomto texte vám popíšem najmä tie pozitívne trendy, ktoré je možné spojiť a posunúť ich k lepšej spoločnosti.Súčasná doba sa dá charakterizovať citlivejším prístupom k prírode a jej zdrojom od mnohých organizácií, ktoré sa snažia zmeniť spoločnosť, tiež technologickým vývojom, ktorý sa zrýchľuje, zdieľanými riešeniami, uplatňovaním väčšej slobody pri konaní a rôznymi inováciami. Spojiť… Čítať viac

Read more

Príklady ekonomickej demokracie zo sveta

Zopár príkladov zo sveta, aby ste vedeli, kde a ako fungujú družstvá či zamestnanecké samosprávy, a aby ste sa tým mohli inšpirovať pre vaše územie. Článok zostavili členovia skupiny DAV DVA, ktorí sú zároveň členmi OZ Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie: Ing. David Diczházy, Ing. Marek Kopilec a Bc. Tomáš Bóka. USA Družstevníctvo v USA… Čítať viac

Read more

K Projektu Venus podrobnejšie

Skôr než začnete čítať tento dlhý článok, chcem vás oboznámiť s tým, že ide o hlbšie oboznámenie sa s myšlienkami Projektu Venus propagujúceho Zdrojovú ekonomiku. Mohol som do toho vniesť aj niečo vlastné, aj som občas tak urobil, plus som občas aj niečo skrátil, či preformuloval, ale drvivá väčšina je len preklad myšlienok, s ktorými sa stotožňujem, ktoré sú… Čítať viac

Read more