Protipóly života: férová Sloboda vs. sebecké Ego

Život prináša rôzne paradoxy. Ak patríte tiež medzi ľudí, ktorí hľadajú v živote Slobodu, takú autentickú férovú Slobodu, ktorá sa presadzuje nie na úkor iného, tak to určite tiež pociťujete. Ten paradox, že to čo by malo byť normálne, eticky priechodné – teda vo vyspelej spoločnosti – je zrazu iba nejakou alternatívou. V dnešnom svete sa nosí… Čítať viac

Read more

Prečo chodia ľudia do zahraničia?

Nedávno sme mali vysielanie o Slovákoch v zahraničí. A keďže mi táto téma tak nejak stále rezonuje v hlave, dovolil som si k tomu ako textovú „prílohu“ takú malú úvahu o Zmysle toho celého a o nejakých možných riešeniach, zlepšeniach.   Takže, prečo by mali vlastne chodiť ľudia do zahraničia? Dobrovoľne, úplne slobodne a z ich vlastnej iniciatívy. Podľa mňa je v tom prirodzená túžba človeka spoznávať… Čítať viac

Read more

O vývoji a možnostiach ľavého spektra

Vo svojej predchádzajúcej úvahe o triedach, rozdeľovaní a spájaní som sa krátko dotkol problému rozdelenej ľavice na Slovensku. Tu by som chcel na to nadviazať konkrétnejšie. V slovenskej ľavici – alebo v tom, čo môže toto širšie označenie zahŕňať – máme viacero odlišných skupín. Všetky ich niečo spája, ale zároveň má každá odlišný prístup. Podľa… Čítať viac

Read more

O triedach, rozdeľovaní a spájaní

Žijeme v dobe, kedy sa technologický vývoj dostal na veľmi vysokú úroveň. Celý svet je takpovediac poprepájaný skrz-naskrz. Dosiahli sme aj vysokú úroveň vzdelania, čerpajúc zo skúseností a poznania všetkých minulých generácií. Pokiaľ by sme technológie a všetky vedomosti používali výsostne na humánne účely, bolo by na tomto svete naozaj sveta žiť. Lenže také jednoduché… Čítať viac

Read more