Myšlienky staré niekoľko tisícročí…

Listovala som si v mojej obľúbenej knihe „A riekol Majster“ a zbadala som slová, ktoré som už predtým viackrát čítala, ale až teraz som pochopila, aká pravda sa v nich skrýva a ako sa veľmi hodia práve do súčasnej doby. V knihe Konfucius, Hovory, v šiestej kapitole, v sedemnástom zlomku sa píše: A riekol Majster:
Výsledkom prevládnutia materiálnosti nad kultúrnosťou je primitívny človek, výsledkom prevládnutia kultúrnosti nad materiálnosťou je nepraktický človek!
Len vtedy, keď je materiálnosť a kultúrnosť v dokonalej harmónii, len vtedy vzniká ušľachtilý človek!

Čítať viac