Kde boli liberálni "anti-fašisti", ktorí nedávno hlasno kričali na námestí? Oslavy 75. výročia oslobodenia Košíc

KOŠICE, 19. január 2020 – Slovenský zväz protifašistických bojovník v spolupráci so Zväzom Rusov v Košiciach, o. z. DAV DVA a knižnicou DAVu si pripomínajú 75. výročie oslobodenia Košíc. Je zaujímavé, že podujatia sa nezúčastnili tzv. progresívni „antifašisti.“ Čímže to je?

Čítať viac

POZVÁNKA na otvorenie Knižnice 2 spojená s besedou

PROGRAM:

Diskusia na tému čo robiť – panelová diskusia so zúčastnenými osobnosťami.
Veľká zasadačka na 1. poschodi, Blok C, Hlavná 68, Košice od 16:00 – 18:00
Slávnostné otvorenie Knižnice 2 – príhovor, spoločný prípitok a neformálna diskusia osobností s hosťami
Priestor Knižnice 2, prízemie, blok B, Hlavná 68, Košice od 18:00

Čítať viac