ZÁSADNÉ VYHLÁSENIE: ZOŠTÁTNENIE AKO ALTERNATÍVA V ČASE KRÍZY

⚠️ Krízová situácia spojená s pandémiou koronavírusu opäť otvorila možnosti spoločenskej objednávky po kolektívnom riešení ekonomicko-spoločenských problémov prostredníctvom tzv. znárodnenia/zoštátnenia podnikov, ktorým pod vplyvom hospodárskej krízy hrozí krach alebo kolaps. Znárodnenie ako argument už medzičasom prebieha v diskusiách v Rakúsku 🇦🇹 a Francúzsku 🇫🇷, teda v krajinách západných demokracií.
⚠️ Súčasná situácia dokazuje, že trhová spoločnosť nie je schopná riešiť krízové situácie a štátna reglementácia bude nutná nie z dôvodov ideologických, ale z čisto praktických a racionálnych, teda v záujme udržania spoločenskej stability a zabránenia ničivých následkov budúcej krízy.

Čítať viac

Kde boli liberálni "anti-fašisti", ktorí nedávno hlasno kričali na námestí? Oslavy 75. výročia oslobodenia Košíc

KOŠICE, 19. január 2020 – Slovenský zväz protifašistických bojovník v spolupráci so Zväzom Rusov v Košiciach, o. z. DAV DVA a knižnicou DAVu si pripomínajú 75. výročie oslobodenia Košíc. Je zaujímavé, že podujatia sa nezúčastnili tzv. progresívni „antifašisti.“ Čímže to je?

Čítať viac