Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) VIII časť – V duchu národných buditeľov!

Nikdy nezabudnite, ako ľahko sme slobodu stratili a ako ťažko a za cenu obrovského úsilia a veľkých obetí nášho, a hlavne sovietskeho ľudu, dobýjali sme ju späť!“ (Ludvík Svoboda) Napadnutím ZSSR zo strany Nemecka sa Slovensko ocitlo vo vojne… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) VII. časť – Masky padajú!

Stali sme sa komunistami, lebo keď sme videli, čoho je schopný fašizmus, stratili sme všetci do jedného vieru v Boha. (Ján Pinter, radový vojak slovenskej armády na východnom fronte) Veľké obraty svetových dejín sú podmienené vnútornou dispozíciou bojujúcich mocenských… Čítať viac

Čítať viac

Michael Hauser (SOK) o Pražskej jari: Nemajú pravdu ani normalizačné kádre ani liberáli. Rady pracujúcich mohli byť poistkou proti divokej privatizácii

V článku z roku 2019 sa Michael Hauser vyjadruje k otázke Pražskej jari: V diskusiách o pražskom jari sa objavuje podivná zhoda medzi liberálnymi elitami a normalizačnými kádrami. Liberálni historici, politológovia a politici tvrdia, že komunistickí predstavitelia pražskej jari… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) VI. časť – Bratia Rusi, nestrieľajte, sme svoji!

Keď v okamihu, v ktorom sa pripája Slovensko so zbraňou v ruke k osudovému boju európskej civilizácie, dovoľujem si Vašu Excelenciu znovu ubezpečiť o vernosti a spojenectve slovenského národa a jeho vlády, ako aj o neotrasiteľnej dôvere vo víťazstvo.… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) V. časť – Bábková vláda slovenského štátu

Slovensko, ktoré sa ako prvé v znamení na prelome stojacej novej Európy postavilo pod ochranu Adolfa Hitlera, sa tiež ako prvé začlení do tohto nového poriadku a splní si všetky svoje povinnosti. Keď som doteraz obdivoval oddanosť nemeckého národa… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) IV. časť – Tábor vojnových štváčov

Ľud dobrovoľne nechce splniť plán a ciele vlády, a preto musí byť zavedený autoritatívny režim , kde sa budú dávať len rozkazy, a to bez zbytočného snemu, lebo pre Slovákov, dlho usmerňovaných cudzím diktátom, sa najviac hodí diktátorský režim.… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať!(Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) III. časť – Imperialistický charakter vojny

Stojíme pred usporiadaním strednej Európy a princíp wölkisch musí tu byť smernicou! (Jozef Tiso, 1. september 1939) Slovenský štát má ochrannou zmluvou zo strany nacistického Nemecka zmluvne zabezpečenú existenciu na 25 rokov no po diplomatických rokovaniach vo veci likvidácie… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) II. časť – Pod vlajkami rovnoramenného dvojkríža

Vďaka Bohu a vďaka veľkému vodcovi nemeckého národa, Adolfovi Hitlerovi, dostali sme vedenie osudov svojich do svojich vlastných rúk.(Jozef Tiso) 12. február 1939, Berlín. V rozhovore A. Hitlera s V. Tukom sa führer oboznamuje s predstavami nacionalistických spolubojovníkov vytvoriť… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) I. časť – O nás bez nás!

Urobili sme ešte niečo horšie ako to, že sme zradili Československo – zradili sme seba. (Manifest francúzskych spisovateľov a intelektuálov pre Československo., medzi podpísanými boli napr. Luis Gillet, John Cassou, Renaud de Jouvenel, Romaine Rolland, André Violissiova, Charles Vildrac,… Čítať viac

Čítať viac