Gustáv Husák o SNP: „Nebýva mnoho chvíľ v histórii národa, keď sa mu ukladá taká skúška fyzických i morálnych síl“

„Národy a štáty, hranice a režimy sa dostali do pohybu; čo vyzeralo stále a pevné, stalo sa neistým a problematickým. Udalosti často pripomínali apokalyptické rozprávanie apoštola Jána o urputnom boji, ktorý zúri medzi kráľom svetla a kniežaťom tmy.“ píše Gustáv Husák o rokoch 1938 až 1945. Historik Viliam Plevza hodnotí Husákov podiel na organizovaní SNP: Gustav… Čítať viac

Čítať viac

Peter Kerecman: Advokáti Davisti – Ján Poničan

So súhlasom autora knihy Advokáti DAVisti, právnika JUDr. Petra Kerecmana uvádzame časť o Jánovi Poničanovi. Doplňujúce fotografie k článku nájdete na pôvodnom linku. Predtým sa ešte začítajte do pôvabnej, ale aj revolučnej poézie Jána Poničana Prečo sa búriš, drahý? Načo vzdor? Chceš blaho šťastie? Pokojne sa učup, motaj na úpätí hôr. Nech život plynie ako… Čítať viac

Čítať viac

DAV a DAVisti

Zverejňujeme prvý z článkov III. čísla od autora Jaroslava Košeľu. III. číslo DAV DVA si stále môžete objednať na dav.dva@protonmail.com DAVANTGARDA, tak znie názov v poradí už tretieho čísla DAV DVA. Modernizmus a avantgarda sprevádzali ľavicovú filozofiu, kultúru a politiku na priesečníku dejín. Aj dnes existuje určitá analógia medzi futuristickými víziami avantgardy 20. rokov a… Čítať viac

Čítať viac

Jarko Elen: B a l a d a k a ž d o d e n n á

Pol sta bolo zápaliek, v škatuľke modrej, pol sta to bielučkých panien s hlávkami rudými, s hlávkami rudými, ktoré sa v jedinej chvíľočke zmenili v červený plameň. A potom ruky ich hodili, čo drievko zčernalé do blata ulice,               Ech! Pol sta prišlo dievčat do fabriky šedej, pol sta ešte… Čítať viac

Čítať viac

Ladislav Novomeský: Socializmus a všeslovanská vzájomnosť

Idea socializmu spätého so všeslovanstvom bola prítomná v komunitaristickej koncepcii kultúrnej a zahraničnej politiky slovenského politika, spisovateľa a významného kultúrneho dejateľa, DAVistu, Ladislava Novomeského (ale aj ďalších členov pôvodného DAVu). Novomeský sa snažil ideu socializmu chápať prostredníctvom posilnenia komunitárnych princípov a spojiť tak princíp internacionalizmu s ideou všeslovanskej vzájomnosti. Prečítajte si úryvky z článkov publikovaných… Čítať viac

Čítať viac