Rousseau, Fourier, Babeuf, Marx… Prečítajte si vzácne knihy o významných osobnostiach sociálnych hnutí z edície Kdo je

Knižnica DAV DVA uvádza scany edície malých encyklopédií o významných osobnostiach sociálnych hnutí. Dostal Antonín: Kdo je Jean… by on Scribd   Červinka, F.: Kdo je Robert… by on Scribd Červinka F.: Kdo je Karl Marx by on Scribd Červinka F.: Friedrich Engels by on Scribd Červinka, F.: Kto je Grachc… by on Scribd Červinka,… Čítať viac

Čítať viac

Vzácne knihy v knižnici DAV DVA: Morelly, Marat, Babeuf, Owen, Lamennais, Kant, Marx, Engels

Jednou z hlavných úloh DAV DVA je šíriť vyššiu kultúru a podieľať sa na osvetovej činnosť. Digitálna knižnica DAV DVA je súčasťou tohto poslania. „Staré knihy už nikto nečíta, neni ich škoda, treba to vyhodiť…“ zaznelo v jednej konverzácii s nemenovaným pánom. Dovolím si s ním nesúhlasiť.  A preto som si dal prácu s oscanovaním… Čítať viac

Čítať viac

Gustáv Husák o SNP: „Nebýva mnoho chvíľ v histórii národa, keď sa mu ukladá taká skúška fyzických i morálnych síl“

„Národy a štáty, hranice a režimy sa dostali do pohybu; čo vyzeralo stále a pevné, stalo sa neistým a problematickým. Udalosti často pripomínali apokalyptické rozprávanie apoštola Jána o urputnom boji, ktorý zúri medzi kráľom svetla a kniežaťom tmy.“ píše Gustáv Husák o rokoch 1938 až 1945. Historik Viliam Plevza hodnotí Husákov podiel na organizovaní SNP: Gustav… Čítať viac

Čítať viac

Peter Kerecman: Advokáti Davisti – Ján Poničan

So súhlasom autora knihy Advokáti DAVisti, právnika JUDr. Petra Kerecmana uvádzame časť o Jánovi Poničanovi. Doplňujúce fotografie k článku nájdete na pôvodnom linku. Predtým sa ešte začítajte do pôvabnej, ale aj revolučnej poézie Jána Poničana Prečo sa búriš, drahý? Načo vzdor? Chceš blaho šťastie? Pokojne sa učup, motaj na úpätí hôr. Nech život plynie ako… Čítať viac

Čítať viac

DAV a DAVisti

Zverejňujeme prvý z článkov III. čísla od autora Jaroslava Košeľu. III. číslo DAV DVA si stále môžete objednať na dav.dva@protonmail.com DAVANTGARDA, tak znie názov v poradí už tretieho čísla DAV DVA. Modernizmus a avantgarda sprevádzali ľavicovú filozofiu, kultúru a politiku na priesečníku dejín. Aj dnes existuje určitá analógia medzi futuristickými víziami avantgardy 20. rokov a… Čítať viac

Čítať viac