Davista Fraňo Kraľ: Pohár červeného vína. Výber z poézie Fraňa Krála, zostavil Dr. Daniel Okáli, 1973

Tento výber z poézie Fraňa Kráľa, ktorý sme nazvali Pohár červeného vína, chce zvýrazniť tú zložku jeho tvorby, ktorá sa usilovala o nové poetické videnie, o nový estetický prienik skutočna, neopúšťajúc ideové hodnoty svetonázoru socializmu.

Čítať viac

Spisovateľka Eva Fordinálová uviedla vo svojej knihe Literárna mozaika Senice aj Novomeského a Horvátha

Nie je veľa spisovateľov, ktorí ocenili kvalitu literárneho diela Laca Novomeského aj po roku 1989. K výnimkám patrí spisovateľka Eva Fordináová, ktorá vo svojej knihe Literárna mozaika Senice uviedla zopár slov aj o tomto velikánovi. Okrem Novomeského uviedla aj… Čítať viac

Čítať viac

To najlepšie od básnika Jiřího Wolkra v knižnom výbere vydavateľstva Československý spisovateľ

Prinášame vám špeciálny výber básní vo výbere vydavateľstva Československý spisovateľ. Jiří Wolker bol český básnik, predstaviteľ českej proletárskej poézie, ktorá sa postavila do opozície s neskôr vzniknutým poetizmom. V období jún až december roku 1923 sa liečil na tuberkulózu v sanatóriu lekára Michala Guhra v Tatranskej Polianke.

Čítať viac

Soňa Valovičová: Vojnu vyvolalo len niekoľko tisíc … (memento svetovej vojny)

NA SMUTNÝCH POLIACHMartin Rázus, 1918 Hmlistými diaľkami zašlých liet volanýtúlam sa veľmi rád poliami,smutnými poliami,kde tým, čo pravdu vždy nad život cenia,stavali kríže – oh, stavaliotroci voľným – most vysvobodenia. A keď sa duch môj i ukonázajdem v park… Čítať viac

Čítať viac