Denis Černišov, DJ Soulviet (TenDJiz) zmixoval funk zo sovietskych filmov 70. rokov s americkým rapom

Niekedy aj postmoderné umenie dokáže prekvapiť. Tak ako si režisér Quentin Tarantino vymýšľa vlastné dejiny, tak ruský rodák žijúci v Miami, Denis Černišov, spojil vo svojej alternatívnej virtuálnej realite rozdelený svet studenej vojny. Spojil kultúru ZSSR 70. rokov so súčasnou kultúrou USA.

Čítať viac

Operácia CIA Splinter Factor

Obrovské tragédie koncom 40-tych a začiatkom 50-tych rokov sú dnes tzv. mainstreamom označované ako komunistické zločiny. Treba však poznamenať, že spúšťačom týchto udalostí boli zločinci v OSS, SIS, CIA s Dullesom na čele. Išlo o do všetkých podrobností prepracovanú diverznú akciu namierenú proti východným štátom Európy.

Čítať viac

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydalo slovenský preklad Dickensových Amerických poznámok

Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému.– Charles Dickens Charles John Huffam Dickens bol anglický spisovateľ, autor diel Oliver Twist, Vianočná koleda, David Copperfield a celého radu ďalších sociálno-kritických diel. Dielo Americké poznámky vyšlo naposledy… Čítať viac

Čítať viac

Miroslav Majerník vydáva novú knihu s tematikou Prvej svetovej vojny

Spisovateľ PhDr. Miroslav Majerník, prozaik, rozprávač príbehov, bloger, aktivista, ale aj námorný kapitán a autor kníh Zrada rytiera Andreasa, Záhadná tuláčka a Preteky s časom vydáva vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov novú knihu. Ide o historický a protivojnový román s názvom Dragún jeho veličenstva.

Čítať viac

To najlepšie od básnika Jiřího Wolkra v knižnom výbere vydavateľstva Československý spisovateľ

Prinášame vám špeciálny výber básní vo výbere vydavateľstva Československý spisovateľ. Jiří Wolker bol český básnik, predstaviteľ českej proletárskej poézie, ktorá sa postavila do opozície s neskôr vzniknutým poetizmom. V období jún až december roku 1923 sa liečil na tuberkulózu v sanatóriu lekára Michala Guhra v Tatranskej Polianke.

Čítať viac

Civitas Solis

Vydanie Slnečného štátu predstavuje užitočný príspevok k dejinám sociálneho myslenia. Pozitívnym momentom predmetného diela je rozsiahly poznámkový aparát, ktorý uľahčuje orientáciu v dobových súvislostiach a interpretáciu používaných pojmov. Súčasťou knižného diela je kvalifikovaný doslov kulturológa a sociálneho filozofa Lukáša Perného, ktorý má nielen deskriptívny, ale najmä detailný analytický rozmer.

Čítať viac

Odojevskij: 4338. Autor, ktorý v 19. storočí predpovedal internet

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov podalo projekt na podporu vydania mimoriadne zaujímavej vizionárskej knihy Vladimíra Fiodoroviča Odojevského Rok 4338, v ktorej autor 19. storočia predpovedal mnohé vynálezy, ktoré sú už dnes realitou. Projekt nezískal finančnú podporu a tak z plánovaného… Čítať viac

Čítať viac

Utópia Francisa Bacona

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľom v nadväznosti na vydanie prekladu Utópie od Thomasa Mora vydalo v roku 2018 prvý slovenský preklad spisu „Nová Atlantída“ od Francisa Bacona, ktorý sa radí ku klasike svetovej utopickej a fantastickej literatúry. Knižka má spolu 68 strán, ale samotné Baconovo dielo tvorí z toho len 46 strán. Integrálnou súčasťou dielka je aj doslov od slovenského ľavicového filozofa a publicistu Lukáša Perného, ktorý knihu aj pripravil na vydanie. Autorkou slovenského prekladu je Mária Stanková.

Čítať viac

Slnečný štát Tommasa Campanellu v slovenskom preklade

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov v spolupráci s Katarínou Karabovou, Ľubicou Končekovou, Lukášom Perný, Silviou Semakovou vydalo pod vedením Romana Michelka ďalšiu významnú utopickú knihu. Po Utópii Thomasa Mora, Novej Atlantíde Francisa Bacona vydávajú Slnečný štát od Tommasa Campanellu.

Čítať viac

Ozvena krvi a zápasov, zabudnutá básnická zbierka DAVistu Daniela Okáliho

JUDr. Daniel Okáli, CSc. (* 9. marec 1903, Liptovský Mikuláš – † 23. november 1987, Bratislava) bol slovenský právnik, politik, literát a literárny kritik a básnik. Patril medzi zakladateľov skupiny Davistov, a podobne ako Laco Novomeský, aj Okáli pôsobil po rehabilitácii v Matici Slovenskej. Prinášame vám unikátny výber Okáliho poézie, ktorý je dnes už prakticky nezohnateľný. Príjemné čítanie.

Čítať viac

Davista Fraňo Kraľ: Pohár červeného vína. Výber z poézie Fraňa Krála, zostavil Dr. Daniel Okáli, 1973

Postupne digitalizujeme diela našich predchodcov DAVistov, a to nielen v línii politickej, ale aj umeleckej. Tak, po Novomeského debute Nedeľa, diele Ján Roba Poničana, Clementisovom výbere Slovanstvo kedysi a teraz, a Jilemnického reportážach Dva roky v krajine sovietov, si teraz môžete prečítať exkluzívne básne vynikajúceho poeta Fraňa Kráľa,a to vo výbere ďalšieho DAVistu, Daniela Okáliho, ktorý taktiež napísal doslov.
Dr. Daniel Okáli: Tento výber z poézie Fraňa Kráľa, ktorý sme nazvali Pohár červeného vína, chce zvýrazniť tú zložku jeho tvorby, ktorá sa usilovala o nové poetické videnie, o nový estetický prienik skutočna, neopúšťajúc ideové hodnoty svetonázoru socializmu. Socializmu ako vyznania „viery“, uvedomenia, presvedčenia tej generácie slovenských spisovateľov, ktorá bola zapálená ideálmi Októbra.

Čítať viac

Temná poetika psychologických filmov československej novej vlny

Československá kinematografia prelomu 60. a 70. rokov, predovšetkým tzv. nová vlna patrí k tomu vôbec najkvalitnejšiemu, čo na našom území v oblasti filmového umenia vzniklo. Za svoj život som videl desiatky a snáď aj stovky filmov z tohto obdobia. Za posledný týždeň sa mi podarilo zhliadnuť nasledujúce tri tituly.

Čítať viac

Kompletné dielo publicistiky Laca Novomeského v siedmich zväzkoch

Ladislav Novomeský napísal stovky článkov a čítanie týchto textov v čase absolútnej idiotizácie spoločnosti je v istom zmysle duševnou terapiou. Knihy, ktoré v rámci o. z. DAV DVA digitalizujeme sú dnes už takmer neprístupné a nezohnateľné. V Novomeského textoch sa skrývajú skutočné názorové perly, ktoré sú mimoriadne aktuálne práve pre dnešnú dobu. A to práve dnešní ideológovia na Novomeskom nenávidia.

Čítať viac