Kategorické ultimátum nemeckej kancelárky národným štátom: vzdať sa vlastnej suverenity! Prečo sú naši politici ticho ? Môžeme sa podvoliť?

V tomto jesennom období bola pozornosť našich politikov a aj verejnosti zameraná na problematiku globálneho rámca o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácií a zároveň aj na nášho ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti Miroslava Lajčáka. V zhluku rôznych informácií,… Čítať viac

Čítať viac

Slovenský politik a vedec Karol Ondriáš reaguje: Ľuboš Blaha – Pokračovateľ odkazu SNP

Je to vždy dobrý pocit a hrdosť, že na Slovensku máme Pokračovateľov odkazu Slovenského národného povstania (SNP), kde naši otcovia a dedovia ukázali v auguste 1944 povstať proti presile okupačnej nacisticko-fasistickej organizácii. V duchu odkazu SNP, reaguje aj Ľuboš Blaha na petíciu… Čítať viac

Čítať viac

E-knižnica doplnená o tému ideológov a predstaviteľov Francúzskej revolúcie, jakobínov a Babeufovho sprisahania rovných

Jednou z hlavných úloh DAV DVA je šíriť vyššiu kultúru a podieľať sa na osvetovej činnosť. Digitálna knižnica je súčasťou tohto poslania. Scanujeme aj knihy, ktoré sa už nedajú zohnať a hrozí, že by zostali v zabudnutí. Na dnes… Čítať viac

Čítať viac

O „Veľkých Slovákoch“

Televízne a rozhlasové reklamy, upútavky, ankety, prieskumy. Súhlasné, či nesúhlasné články v médiách, hádky o tom, kto je pre koho  tým najväčším Slovákom. Nuž, Slováci  dostali nové hry,  k  „chlebu“ v podobe sociálnych a potravinových balíčkov, či vianočného príspevku pre dôchodcov. Majú novú zábavku,… Čítať viac

Čítať viac

Futurológ Ladislav Hohoš: Napredovanie neistoty

Na prvý pohľad sa zdá, že rok 2019 možno pomerne jednoducho charakterizovať prostredníctvom pokračovania trendov z nedávnej minulosti. Prípadne sa odvolať na to, čo už bolo publikované, napríklad o prechode k multipolárnemu svetu alebo o štvrtej technologickej revolúcii. Spomedzi globálnych scenárov v horizonte… Čítať viac

Čítať viac

Igor Melicher: Spoločné prvky kresťanstva a socializmu

Kresťanstvo je pojem, ktorý môžeme definovať podľa dvoch kľúčových diel „Svätej knihy, Biblie“ – Starého a Nového Zákona. Starý zákon ponúka hĺbkový obraz bolesti a utrpenia človeka, ktorý sa musel obetovať pre dobro ostatných, a ktorý popri tom musel činiť dôležité rozhodnutia… Čítať viac

Čítať viac
close

Pomôžte nám s propagáciou: