Dušan Piršel: Politici vs. odborníci v boji proti súčasnej pandémii

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Súčasnú pandémiu v prvom rade vnímam ako  problém medicínsky. Prudký rast chorých, hospitalizovaných a aj mŕtvych je nesporný. Riešenie dôsledkov pandémie, áno, tam už vstupujú do hry okrem medicínskych otázok aj ekonomické otázky, a bohužiaľ aj politické otázky. Pandémia prekročila teritórium subjektu a stala sa sociálnou udalosťou . Ja myslím, že dôležité je nájsť kompromis medzi požiadavkami medicíny na zastavenie pandémie a argumentmi ekonomiky zabrániť ekonomickej mortalite . Nájsť tú správnu hranicu nakoľko presadzovať medicínske riešenia a nakoľko rešpektovať požiadavky ekonomiky, na tom sa odborníci ťažko  zhodnú , ale treba sa o to snažiť . V tejto súvislosti som si položil otázku, či politici počúvajú odborníkov. Je mi jasné, že politika samotná pandémiu poraziť nedokáže . Politik je -mal by byť tým, kto síce nerozumie všetkému , ale vie si nechať veci vysvetliť od viacerých,  dať návrh riešenia – riešenie prekonzultovať systémom za- proti  a potom rozhodnúť, lebo si to vie preniesť do politického priestoru . Ak to tak nie je, ak nepoužíva tento princíp,  tak sa tomu dá ťažko  pomôcť . Bez spolupráce politikov a odborníkov sa k terapeutickému efektu asi nedostaneme. Pripomína mi to vzťah medzi lekárom a pacientom , alebo medzi učiteľom a žiakom . Lenže spolupráca má už vo svojom názve termín „spolu“. A to hovorí za všetko.  Ak to politická  a  mocenská elita nepochopí, už ťažko nájde spolupatričnosť  u ľudí. Ak podceňujeme  a ignorujeme  spoluprácu, tak nemôžeme očakávať, že nájdeme spolubojovníkov a zaradíme sa medzi ochudobnených, ukrivdených, frustrovaných .  Zvládnutie pandémie je veľmi závislé aj  od dôvery občanov nielen k politikom, ale aj k lekárom a vedcom. Ak by som  mohol niečo odborníkom vytknúť, tak snáď to, že sa občas nepočúvajú navzájom a najmä, že neprešli katarziou. Nenašli dostatočnú odvahu, aby povedali, ktorý odborník vydávajúci sa za odborníka ním skutočne je a ktorý nie. Možno by pomohlo, keby sa relevantní vedci zhromaždili na jedno miesto a diskutovali a hádali sa a hádali  a keď by dospeli k väčšinovému názoru – nech ho predložia verejnosti resp. vláde . Tým, že táto pandémia  bezprostredne ovplyvňuje každodenný  život jednotlivcov, celej spoločnosti, štátu a celého sveta , je aj zastúpenie sociálnych vied  dôležité preto, lebo zvládanie pandémie závisí aj od toho, ako ľudia reagujú na okolnosti a ako dôverujú vládnym opatreniam. Len mám skúsenosť, že ak sociálny vedec niečo rozumné a dôležité napíše, prečítajú si to len ľudia, ktorí  takéto informácie či témy vyhľadávajú. Ale tá veľká skupina ľudí, ktorí by si to mali uvedomiť a poučiť sa, a tých je určite viac, tí to buď neprečítajú alebo mávnu nad tým rukou. Dôvera k informáciám, vyhláseniam a nariadeniam vlády, lekárov a vedcov (a samozrejme na to nadväzujúce rešpektovanie nariadení) je dnes určite kľúčom k riešeniu pandémii . 

Aby však rozhodujúce percento populácie dodržiavalo pravidlá, musia byť rozumné, spravodlivé, predvídateľné, odkomunikované slušne a presvedčivo (a vzhľadom na rýchlosť očkovania aj udržateľné). Ešte úplne na záver. Moja filozofia aj môj systém mentálneho zdravia je postavený primárne na hodnotách, pretože na základe nich  prebieha sekundárne kvalita myšlienkového procesu. Absenciou hodnôt sa úspechy  nedosiahnu nielen vo výchove a vzdelávaní, ale ani v bazálnej koexistencii jednotlivcov či národov v tejto ťažko skúšanej dobe.

PhDr. Dušan Piršel

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *