Eurokomisia odporučila vzájomné uznávanie antigénových testov v EÚ

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Brusel 21. decembra (TASR) – Európska komisia (EK) prijala v pondelok odporúčania o spoločnom rámci používania, validácie a vzájomného uznávania rýchlych antigénových testov na ochorenie COVID-19.

Odporúčania eurokomisie, ktoré vychádzajú z výzvy lídrov členských krajín na summite EÚ z 11. decembra, zaistia jednotné používanie, validovanie a uznávanie rýchlych antigénových testov v celej Únii.

Komisia zároveň podpísala rámcovú zmluvu so spoločnosťami Abbott a Roche, na základe ktorej zakúpi viac ako 20 miliónov rýchlych antigénových testov. Suma na nákup testov v maximálnom objeme 100 miliónov eur sa bude financovať z nástroja núdzovej podpory v rámci Únie. Testy budú členským štátom sprístupnené začiatkom roka 2021 v rámci stratégie EÚ v oblasti testovania na COVID-19.

Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v tejto súvislosti pripomenula, že rýchle antigénové testy sú rýchlym a spoľahlivým spôsobom, ako izolovať prípady COVID-19, čo má rozhodujúcu úlohu pri spomalení šírenia pandémie. „Aby sme udržali vírus pod kontrolou, musíme popri očkovaní rozšíriť aj testovacie kapacity,“ uviedla komisárka v správe pre médiá.

Komisia zdôraznila, že najspoľahlivejšou metodikou testovania na ochorenie COVID-19 sú v súčasnosti testy RT-PCR, avšak vzhľadom na ich zvýšené používanie, ktoré vedie k nedostatku testov, ako aj na pomerne vysoké náklady, ktoré sú s nimi spojené, a dlhý čas potrebný na získanie výsledku sa čoraz častejšie odporúča, aby sa doplnkovo používali rýchle antigénové testy.

V súvislosti s používaním rýchlych antigénových testov EK členským štátom odporúča, aby používali rýchle antigénové testy na posilnenie svojej celkovej testovacej kapacity a zabezpečili, že rýchle antigénové testy bude vykonávať vyškolený zdravotnícky personál alebo vyškolení pracovníci pri prísnom dodržiavaní pokynov výrobcu a pod podmienkou kontroly kvality.

Štáty EÚ by mali tiež investovať do odbornej prípravy a certifikácie zdravotníckeho personálu a ďalších pracovníkov, ktorí vykonávajú odber vzoriek a testovanie, a zvážiť použitie rýchlych antigénových testov pri diagnostikovaní ochorenia COVID-19 u príznakových prípadov, kontaktov potvrdených prípadov, v ohniskách nákazy a pri skríningu vo vysokorizikových oblastiach a v uzavretých prostrediach.

Komisia vyzýva na používanie antigénových testov na plošné testovanie obyvateľstva v epidemiologických situáciách alebo oblastiach s vysokým alebo veľmi vysokým podielom pozitívnych testov a na zavedenie stratégií, na základe ktorých bude jasné, kedy je potrebné potvrdiť výsledok rýchlotestu prostredníctvom testu RT-PCR alebo druhého rýchleho antigénového testu.

V súvislosti s validáciou a vzájomným uznávaním rýchlych antigénových testov sa členským štátom odporúča, aby sa dohodli na spoločnom zozname rýchlych antigénových testov, ktoré spĺňajú požiadavky na minimálnu citlivosť a špecifickosť stanovené Európskou komisiou a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a ktoré validoval aspoň jeden členský štát.

Štáty EÚ by sa mali dohodnúť na tom, že spoločný zoznam rýchlych antigénových testov sa bude pravidelne aktualizovať, a to najmä vtedy, keď budú sprístupnené nové výsledky z nezávislých validačných štúdií, ako aj pri vstupe nových testov na trh, a tiež aby sa dohodli na vzájomnom uznávaní výsledkov vybraných testov zahrnutých v spoločnom zozname.

Podľa odporúčania EK je potrebné preskúmať potrebu a možnosť vytvorenia digitálnej platformy, prostredníctvom ktorej by sa dala overiť pravosť certifikátov o teste na COVID-19.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *