Europarlament odsúhlasil sedemročný rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Brusel 16. decembra (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Bruseli odsúhlasili budúci viacročný finančný rámec (VFR) EÚ na roky 2021 – 2027. Finančné zdroje EÚ tak môžu smerovať k občanom Únie už od začiatku budúceho roka.

Za nový sedemročný rozpočet EÚ hlasovalo 548 poslancov, 81 bolo proti a 66 sa zdržalo hlasovania.

Parlament počas vyjednávaní s Radou EÚ (členské štáty) presadil zvýšenie eurorozpočtu o 16 miliárd eur voči objemu, na ktorom sa dohodli šéfovia štátov a vlád EÚ počas júlového samitu. Z dodatočnej sumy by sa 15 miliárd eur malo prostredníctvom dôraznejšej podpory kľúčových programov EÚ vynaložiť na ochranu obyvateľov pred následkami pandémie ochorenia COVID-19, na rozšírenie príležitosti pre budúce generácie a na ochranu európskych hodnôt. Poslancom sa podarilo dosiahnuť strojnásobenie rozpočtu pre program EU4Health, zaistiť ekvivalent ďalšieho ročného rozpočtu pre program Erasmus+ či presadiť pokračovanie zvyšovania prostriedkov pre výskum.

Sumu 11 miliárd eur z dodatočných výdavkov presadených EP by mali pokryť najmä príjmami z pokút v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sú ukladané spoločnostiam porušujúcim pravidlá EÚ. Ďalšie štyri miliardy eur sa získajú presunmi prostriedkov a využitím rezerv v rámci VFR a jedna miliarda eur sa vyčlení ako flexibilná rezerva využiteľná napríklad v prípade budúcich kríz či na dofinancovanie kľúčových programov EÚ.

Dodatočné prostriedky zvýšia celkový strop VFR stanovený na 1,0743 bilióna eur v cenách roku 2018 na 1,0853 bilióna eur.

Vyjednávači EP a Rady EÚ sa počas rokovaní dohodli, že strednodobé a dlhodobé výdavky súvisiace so splácaním dlhu z fondu obnovy nepôjdu na úkor zavedených investičných programov v rámci sedemročného rozpočtu a nepovedú k výraznému zvýšeniu príspevkov členských štátov založených na hrubom národnom dôchodku (HND). Europoslanci vypracovali plán zavádzania nových vlastných zdrojov financovania Únie počas nasledujúcich siedmich rokov, ktorý je súčasťou právne záväznej medziinštitucionálnej dohody.

Tento plán počíta od roku 2021 s poplatkom za plasty, ktorý sa bude odvíjať od množstva nerecyklovaného plastového odpadu v danom členskom štáte. Predpokladá aj zavedenie príjmov založených na systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), čo bude pravdepodobne prepojené s mechanizmom uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (od roku 2023), digitálnou daňou (od roku 2023) a daňou z finančných transakcií. Do oblasti vlastných príjmov patria aj príspevky spojené s podnikovým sektorom alebo nový spoločný základ dane z príjmov právnických osôb (od roku 2026).

Európski zákonodarcovia chcú zlepšiť aj monitorovanie vývoja v oblasti biodiverzity a klímy a zaistiť, aby sa na podporu klimatických cieľov EÚ vynaložilo aspoň 30 % celkového rozpočtu Únie a ozdravného fondu po koronakríze. Ciele v oblasti biodiverzity by mali byť od roku 2024 financované sumou zodpovedajúcou 7,5 % ročných výdavkov EÚ, od roku 2026 by malo ísť až o 10 % rozpočtu EÚ na daný rok.

Ďalšou horizontálnou prioritou dlhodobého rozpočtu EÚ bude podpora a uplatňovanie rovnosti žien a mužov, a to aj prostredníctvom hodnotenia dosahov opatrení na rodovú rovnosť a s tým súvisiacim monitorovaním programov.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *