GENERÁLNY PROKURÁTOR NAVRHUJE PRESKÚMAŤ ÚSTAVNOSŤ OBMEDZENÍ ZÁKLADNÝCH PRAV A SLOBÔD V SÚVISLOSTI S PREDĹŽENÍM NÚDZOVÉHO STAVU

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Foto: Facebook Maroša Žilinku

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka podal dňa 23.03.2021 na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na začatie konania o súlade uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17.03.2021, zverejneného pod č. 104/2021 Z. z., s Ústavou Slovenskej republiky, ktorým vláda opakovane predĺžila núdzový stav do 28. apríla 2021, v časti týkajúcej sa opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorými sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu. Generálny prokurátor považuje za potrebné podrobiť napadnuté časti uznesenia vlády testu proporcionality, teda zisteniu, či obmedzenia základných práv a slobôd – práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života, práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe a práva na slobodu pohybu a pobytu, ktoré sú obmedzené zákazom vychádzania v prípade nepreukázania sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, sú primerané účelu, ktorý sa má dosiahnuť ich obmedzením a či sankciami vynucovanú účasť na plošnom testovaní možno považovať za primerané obmedzenie základných práv a slobôd vo vzťahu k sledovanému cieľu.

Podľa názoru generálneho prokurátora zákaz pohybu a pobytu implicitne zasahuje aj do výkonu ďalších základných práv a slobôd občanov garantovaných Ústavou Slovenskej republiky, ako je napríklad vlastnícke právo (obmedzenie práva užívať majetok v inom okrese), sloboda náboženského vyznania (obmedzenie účasti na bohoslužbách, náboženských úkonoch, obradoch a vyučovaní), právo slobodného združovania (výkon práva združovania sa za účelom športovej činnosti alebo inej záujmovej činnosti občanov), právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť (zatvorenie prevádzok reštaurácií, obchodov). Generálny prokurátor zastáva názor, že v núdzovom stave by mal byť primeraný rozsah obmedzení aj týchto základných práv a slobôd ustanovený v rozhodnutí vlády Slovenskej republiky.

Generálny prokurátor sa týmto návrhom domáha aj preskúmania ústavnosti absolútneho zákazu vycestovania do zahraničia na účely rekreácie. Základom podaného návrhu je východisko, že pri zásahu do základného práva a slobody musí byť dodržaná rovnováha medzi chráneným základným právom a slobodou a výberom prostriedkov na dosiahnutie legitímneho cieľa. Cieľom podaného návrhu generálneho prokurátora je dosiahnutie ústavného a zákonného rámca pre obmedzovanie základných práv a slobôd v núdzovom stave a iných krízových situáciách.

Úplné znenie návrhu nájdete tu:

https://www.genpro.gov.sk/spravy-2ed7.html?id=2910&fbclid=IwAR1GTBoYK1YDJo31cjM1kR-Vlc09pDQ-pExLwYCGdwz52p7dod-0ah6GPYU

Zdroj: Facebook Maroša Žilinka

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
3 thoughts on “GENERÁLNY PROKURÁTOR NAVRHUJE PRESKÚMAŤ ÚSTAVNOSŤ OBMEDZENÍ ZÁKLADNÝCH PRAV A SLOBÔD V SÚVISLOSTI S PREDĹŽENÍM NÚDZOVÉHO STAVU

 • 23. marca 2021 at 16:52
  Permalink

  To sa až po roku niekto chytil za nos, že sa tu porušujú vari všetky základné ľudské práva a slobody, ktoré existujú?

  Všetky tie ich tzv. „opatrenia“ sú iba bohapustými protiústavnými excesmi, nemajúce v civilizovanom svete obdoby.

  Navyše, pokiaľ viem, tak neexistujú ani žiadne prípadové štúdie o účinnosti týchto „opatrení“, proste si idú ako buldozér, súc presvedčení o vlastnej dokonalosti, pričom sa neštítia absolútne ničoho.

  Podmieňovať akceptáciu základných ľudských práv a slobôd špáraním v nosohltane a ukazovaním modrého zdrapu papiera je popretie všetkej ľudskosti, asi sa zhliadli niekde u Dr. Mengele. Každé malé dieťa vie, že to, čo sa v súčasnosti deje, je nehoráznosť najhrubšieho zrna.

  Reply
 • 23. marca 2021 at 17:13
  Permalink

  Nie som optimistka, že ÚS dá za pravdu prokurátorovi a opozícii.

  Reply
 • 23. marca 2021 at 21:49
  Permalink

  Pani Oľga, to, čo si dovolí niekto k nám je v prvom rade naša pohodlnosť, servilnosť, participácia na finančných, prípadne iných výhodách. Je to neschopnosť vážiť si svoj štát, svoju krajinu, iných spoluobčanov, kolegov v práci, susedov, rodinných príslušníkov i seba samého. Ak si toto uvedomíme a postavíme sa proti zlu páchanom nielen na nás, ale i na ostatných občanoch a nebudeme hrať hru vnucovanú nám mocnými, tak proste s nami nepohnú. Ani Matelko, ani iní telkovia, ani ÚS. Je teda na nás, či sme ochotní poslúchnuť nariadenie, diktát moci o povinnom nosení rúška, alebo nás musia naši zamestnanci vo vláde slušne požiadajú aby sme si láskavo rúško pri pobyte s inými v interiéri nasadili a vysvetlia nám potrebu ich nosenia. To sú dve veľmi rozdielne veci. Rúško je len príklad. Postoj, naše činy sú tá výslednica.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *