GENERÁLNY PROKURÁTOR PRESKÚMAL ZÁKONNOSŤ STÍHANIA SUDCU RICHARDA MOLNÁRA Z AKCIE „VÍCHRICA“

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka preskúmal zákonnosť vznesenia obvinenia bývalému sudcovi Krajského súdu Bratislava JUDr. Richarda Molnára uznesením prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry z 27. októbra 2020 v spojení s uznesením špeciálneho prokurátora o zamietnutí sťažnosti zo dňa 25. novembra 2020 v rámci akcie „VÍCHRICA“.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky po preskúmaní veci dospel k záveru o čiastočnej dôvodnosti návrhu obvineného, na základe čoho dňa 11. mája 2021 v štyroch bodoch zrušil vznesenie obvinenia JUDr. Richarda Molnára pre pokračovací zločin prijímania úplatku, sčasti spolupáchateľstvom, ako aj príslušnú časť nadväzujúceho uznesenia špeciálneho prokurátora o zamietnutí sťažnosti.

Dôvodom zrušenia obvinenia (obdobne ako v súvisiacej veci generálnym prokurátorom dňa 01. marca 2021 zrušeného obvinenia sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. J. K. spoluobvineného pre dva rovnaké skutky) bola úplná abstraktnosť stíhaných skutkov, ktoré boli v uznesení o vznesení obvinenia opísané tak všeobecne, že ich neurčitosť neumožňovala obvinenému brániť sa voči obvineniu.

Nekonkrétnosť vymedzenia skutkov, bez opory v dôkazoch, mala za následok porušenie zákonnej podmienky opisu skutku tak, aby nemohol byť zamenený s iným skutkom. Ide pritom o tak závažný nedostatok uznesenia o vznesení obvinenia, ktorý sa nedá napraviť následným dokazovaním, pretože zmätočné uznesenie nevytvorilo zákonnú bázu na vykonávanie dôkazov právne použiteľným spôsobom. Čiastočné zrušenie obvinenia však neznamená, že na podklade ďalších zistených skutočností nemôže dôjsť k opätovnému vzneseniu obvinenia, avšak pri striktnom dodržaní litery zákona.

Generálny prokurátor Slovenskej republiky napokon vo zvyšnej časti, týkajúcej sa piatich bodov vzneseného obvinenia JUDr. Richarda Molnára pre zločin zasahovania do nezávislosti súdu, čiastočne spolupáchateľstvom a pre zločin prijímania úplatku, návrhu obvineného na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní nevyhovel, keď dospel k záveru, že v aktuálnom štádiu trestného stíhania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti jeho trestného stíhania.„Obvinený má právo na zrozumiteľné, odôvodnené a právne perfektné rozhodnutie, ktoré mu reálne umožní brániť sa voči obvineniu. Cesta k spravodlivosti nemôže byť dláždená porušením práva,“ vyhlásil generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Zdroj: Maroš Žilinka – generálny prokurátor SR

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
One thought on “GENERÁLNY PROKURÁTOR PRESKÚMAL ZÁKONNOSŤ STÍHANIA SUDCU RICHARDA MOLNÁRA Z AKCIE „VÍCHRICA“

  • 11. mája 2021 at 21:58
    Permalink

    Generálny prokurátor by mal už konečne obviniť Lipšica , Kolíkovú, Matoviča a Kisku z vraždy gen. Lúčanského. Alebo Odstúpiť.

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *