Pred asi mesiacom som stretol na ulici mladého fanatického neoliberála, ktorý sa so mnou samoiniciatívne začal hádať. Detaily tejto diskusie by bolo zbytočné rozoberať a rád ušetrím Váš čas od žvástov ako cez kopírák od Šebeja, Naďa, Smatanu a podobných proatlantických fanatikov. Zaujal ma však jeden „argument“: veď to, v čo veríte je utópia. Čo je to vlastne socializmus alebo komunizmus vzhľadom aj na Marxove a Engelsove poznámky? Koncept radikálnej demokracie, radikálnej a absolútnej vlády ľudu a beztriednej spoločnosti, kde nebudú vykorisťovaní a vykorisťovatelia. Názorový oponent však myslel slovom utópia niečo, čo je prvoplánovo naivné a nerealizovateľné, nemožné a pod.

Všude tam, kde trvá soukromné vlastníctví a kde všichni všechno měří penězi, stěží může kdy nastat, aby byl stát zřizení spravedlivé a prospěšné… cesta k veřejnému blahu je totiž vyhlášení majetkové rovnosti.“ Thomas More, Utópia

Ak je však podľa oponentov socializmus utópia a predpokladajú, že nebude realizovaná na základe toho, že ľudia sú apriori riadení temnou silou zla, tak ja sa teda pýtam – čo je potom neoliberálny kapitalizmus? Ak filozoficko-politický smer rezignuje na humanitu ako princíp, na ktorom stavia celá spoločnosť, logicky nám z toho vyplýva, že sa sám podľa tohto princípu bude správať antihumánne. Výsledkom je teda post-spoločnosť (nemôžeme už ani hovoriť o spoločnosti, pretože ak spoločnosť definuje vnútorne organizovanú skupinu ľudí a národ kultúrna jednota tvorená občanmi, kolektívna subjektivita vytvárajúca identitu na základe histórie, jazyka, hodnoty, normy, symboly, ideje, spolupatričnosti, sebauvedomení a tradícií; tak post-spoločnosť tieto väzby neguje). Post-spoločnosť je negáciou humanity, teda princípu človečenstva. Z ľudí sa teda stávajú zvieratá, kde jemne povedané, silnejší pes žerie alebo sloboda štúk je smrťou pre malé ryby. To je teda v postate opak utópie (v zmysle definovania utópie ako ideálu), teda dystopia. Neoliberálna ideológia je teda dystopiou, úplne logicky vo svojej plnej realizácii v rámci jej najvyššej fázy – korporátnom globálnom kapitalizme (v podstate neofeudalizme), kde korporácie likvidujú malých výrobcov a vytvárajú novodobé otroctvo. Takáto spoločnosť sa úplne logicky musí rozpadnúť. Prečítajme si spoločne známy citát z biblickej Jánovej Apokalypsy veštiaci koniec neoliberálnej dystopie:

Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov, skrýšou všetkých nečistých vtákov, lebo všetky národy pili z vína vášne smilstva tej neviestky a králi zeme s ňou smilnili a kupci zeme zbohatli z jej nadmerného prepychu.“ (Zj, kap. 18) Citácia jasne odkazuje aj na hlavný sprievodný jav tohto konca – morálny a etický úpadok. Už Roussau písal o súkromnom vlastníctve ako príčine všetkého zla. Známy to citát o prvom nápise „Toto je moje,“ vlastne odkazuje na neolitickú spoločnosť, v ktorej začala vznikať nadhodnota, ktorá je prapríčinou všetkých nerovnosti. Je možné zvrátiť napísané desivé biblické proroctvo? Máme tu predsa morálne učenie Krista, ktoré je vo svojej podstate komunistické, postavené práve na najvyšších cnostiach, antimaterialistické, kooperatívne a kompatibilné so socialistickou etikou. Ak ho budeme nasledovať, Biblia nám hovorí, že dosiahneme Kráľovstva nebeského. Môžeme však dosiahnuť Kráľovstvo nebeské už tu na Zemi? O to sa práve usiluje marxististický komunizmus. Dáva nám Kristus možnosť zmeniť svoj osud s varovaním Jánovej Apokalypsy alebo je Jánova Apokalypsa nezvratný osud skazeného ľudstva? Vráťme sa však na Zem. Aby sme si vedeli neoliberálnu dystopiu predstaviť, spomeňme si na post-apokalyptický film The Road. Ľudstvo zničilo prírodu a odsúdilo planétu na pomalú smrť, ktorú sprevádzajú poslední anti-ľudia, doslova požierajúci ľudí. Toto je film, ale máme aj príklad zo skutočnosti. Čo sa stane, keď sa spoločnosť rozpadne? Keď sa ľudia zmenia na zvieratá? To dokonale popisuje text o Bosne 90. rokov. Ak Vám nestačí varovanie biblické, prečítajte si tento desivý text, ktorý vás donúti sa zamyslieť: „Město se rozpadlo v malé komunity, v mé ulici (15 až 20 domů) jsme zorganizovali hlídky (5 ozbrojených mužů každou noc), aby nás ohlídali před gangy a nepřáteli. Jedinec sám nemá šanci bez ohledu na to, jak moc dobře je ozbrojený a připravený, nakonec zemře, mnohokrát jsem to viděl… Používal jsem každý kus volné země blízko domu na pohřby, někdy dokonce i na zahradě, městské parky se proměnily ve hřbitovy…

Možno to bol práve tento text, ktorý ma donútil napísať článok, ktorý práve čítate.

Komunisti, socialisti, anarchokomunisti, ľavičiari, priami demokrati, vlasteneckí socialisti teda logicky v kontraste tohto konceptu sú utopistami. Už len samotná kapitalistická predstava, že ideme niečo „spájať“ na základe toho, že si budeme všetci vzájomne konkurovať a vzájomne sa klamať je absurdná a nezmyselná. Pôvodne som protivníkovi odpovedal, že neoliberálny kapitalizmus je utópia (v zmysle viery, že v ňom nie je možné dosiahnuť ideálny stav), ale opravujem toto tvrdenie – neoliberálny kapitalizmus je dystopia, pretože je opak dosahovania ideálneho stavu. Je radikálnym antihumanizmom, radikálnou antikooperáciou, radikálnym individualizmom a sebectvom. Spoločnosť je z marxistického hľadiska definovaná aj ako určitý vývinový stupeň, ale i spoločensko-ekonomická formácia. Som však presvedčený, že cesta za socializmom je predovšetkým prejavom vysokej etickej a morálnej vyspelosti spoločenstva.

Vo všeobecnosti sa význam slova utópia etabloval ako niečo, čo je dokonalé, no nedosiahnuteľné. No radšej kráčať smerom k svetlu a užívať teplo slnečných lúčov, než rútiť sa do prázdnoty a temnoty. Radšej nedokonalý človek usilujúci sa o dokonalosť, než ľudská hyena, ktorá sa zmieri s tým, že je hyenou. Vyberme sa spoločne za cestou svetla a stvorme ľudstva nový základ. Bude to nutné, ak chceme ako ľudstvo prežiť alebo sa môžeme zmieriť s tým, že celé ľudské pokolenie je iba nešťastný pokus, záblesk v nekonečne vesmíru. Ale to predsa nechceme, pretože verím, že naše životy majú v nejakom vyššom pláne zmysel. A ja verím, že myšlienka dokonalého ľudstva stojí za to aby sme sa k nej aspoň priblížili.

Mgr. Lukáš Perný pre DAV/

Pozn.

Utopie (z řec. ου τόπος ú-topos, žádné místo, „nikde“) je predstava ideálnej ľudskej spoločnosti, obce alebo štátu. Moorovu Utópiu založil osvietený kráľ Utopos a ide v podstate o teistický koncept komunizmu, v ktorom majú ľudia 6-hodinový pracovný čas, spoločnosť je vysoko organizovaná, duchovne vyspelá.

Záver knihy Utópia Thomasa Mora: „Popsal jsem vám, jak jsme dovedl, onu podobu státu, o které pevně věřím, že je nejenom nejlepší, nýbrž i jediná, aby si plným právem mohla činit nárok na jméno státu jakožto veřejného řízení…v Utopii není nic soukromné, opravdově se zabývají veřejným zájmem… není tu chudáků a žebráků, ačkoli nikdo nemá nic, přece všichni jsou bohatí… Vždyť co může být bohatšího, než žít zhola bez jakékoli starosti a myslí radostnou a klidnou, beze strachu o vlastní živobytí, bez týrání manželčinimi vyčítavými požadavky, bez obavy o syna pro chudobu, bez úzkosti o dceřino věno, zato v jistote o budoucím živote a štěstí vlastních potomků, prapravnuků a tak dlouhé další řady vlastních potomků, jakou se chlubívají jen šlechtici? Žítí tam, kde je právě tak postaráno o ty, kteří kdysi pracovali, ale nyní jsou již práce neschopni, jako o ty, ktěri dosud pracují? … A tak když v duchu prihlížím ty státy, které dnes všude vzkvétají – Bůh mi buď milostiv – nepřipadá mi to jako nic jiného, než jako spiknutí boháčů, jednajících o VLASTNÍCH VÝHODÁCH POD ZÁMINKOU A JMÉNEM STÁTU.“

Foto: Felipe Venâncio, CC

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.
Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prepošlite článok emailom