Karol Ondriaš: „Žijeme v štádiu kapitalistického kanibalizmu.“

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vedec RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. je spoluautorom alebo autorom vyše 80 vedeckých prác, s citačným indexom >1500. Hodnosť „doktor fyzikálno-matematických vied“ získal za prácu Antioxidačné vlastnosti niektorých farmakologicky aktívnych látok. V rokoch 1988 až 1990 absolvoval študijný pobyt na „The Connecticut University Health Center, Dept. Medicine, CT, USA“ v obore elektrofyziológia, neskôr na „The Mount Sinai Medical Center, Dept. Molecular Medicine, New York, NY, USA“ a na „Columbia University, New York, NY, USA“ v odbore molekulárna elektrofyziológia. Od roku 1996 až doteraz pracuje na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v Bratislave ako vedúci vedecký pracovník vo funkcii vedúceho Laboratória vnútrobunkových iónových kanálov, ÚMFG SAV. Je členom KSS, autorom politicko-ekonomických štúdií, esejí a fejtónov. S DAV DVA spolupracuje už od nultého čísla, do ktorého uviedol vypracovaný zoznam rozkradnutých národných podnikov. Nebol by to Karol Ondriaš, keby neuviedol svoju známu poznámku aj do tohto rozhovoru: “Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto rozhovore je klamstvo. Je to všetko vymyslené len pre pobavenie BoPKoTov, Motrokov, Vyvoleného hamburgera, Vytunelovaných a ostatných.”

Karol, už dlhší čas vás sledujem a považujem vás za jedného z najinšpiratívnejších ľudí komunistickej inteligencie. 

  Ak som inšpiratívny, bude to asi tým, že ako vedecký pracovník prírodovedného smeru robím závery len na základe overiteľných a merateľných vedeckých faktov. No a mne na základe vedeckého skúmania vyšlo, že reálny socializmus v bývalom socialistickom bloku bol zázrak humanity, civilizácie, dodržiavania ľudských práv a všestranného rozvoja človeka v porovnaní s reálnym kapitalizmom, ktorý tu máme. To sú overiteľné a merateľné vedecké fakty. V podstate súčasné zákony maximálneho zisku zabezpečujú, že žijeme v štádiu kapitalistického kanibalizmu, kde väčší požiera menšieho až praskne, a tým sa tento cyklus začne opakovať. Preto neoddeliteľnou súčasťou kapitalizmu sú permanentné vojny, vykorisťovanie a vyrábanie moderných otrokov. Stačí odstrániť kapitalizmus a odstránite vojny, vykorisťovanie a moderné otroctvo. My komunisti za to bojujeme a ostatní sú proti.

Pracujete momentálne na SAV ako vedecký pracovník. Dá sa spojiť a stíhať ťažká exaktná veda so spoločenskými vedami?

  U nás sa na vedu a techniku z HDP posledných 20 rokov dáva len tretina v porovnaní s komunistickým zázrakom vedecko-technického rozvoja za socializmu. Preto aby sme sa vedecky nejako udržali vo svete, často máme dlhšiu dobrovoľnú pracovnú dobu (ale nie všetci). Ale aj napriek tomu sa dá skĺbiť exaktná veda so spoločenskými vedami. Je tu však jedna podmienka. Vedecký pracovník musí mať vnútornú potrebu zaujímať sa o stav a fungovanie spoločnosti a sveta. Nie všetci vedeckí pracovníci majú takúto vnútornú potrebu, niektorí z vedeckej elity namiesto toho majú vedecký cieľ poberať 2-3 platy súčasne.

Vnímate komunizmus materialisticky alebo skôr idealisticky? Vnímate ho ako boj za najspravodlivejšiu cnostnú a dokonalú, utopickú spoločnosť alebo skôr dialekticko-materialistický prístup – teda dejinnú nutnosť týkajúcu sa dialektiky ekonomicko-materiálnych vzťahov?

  Komunizmus vnímam materialisticky ako dejinnú nutnosť vyplývajúcu zo stupňa rozvoja vedy, techniky, priemyselne-vojenského komplexu a globálnej informatiky. Z kvality zbraní hromadného ničenia vyplýva, že kapitalizmus v súčasnom štádiu je blízko samovraždy ľudstva. A my komunisti robíme v rámci možnosti všetko preto, aby sa tak nestalo.

Aké súvislosti vidíte medzi vedeckým riadením spoločnosti a nazvime to komunistickým romantizmom – iracionalitou, teda emocionalitou v nás, solidarita so slabšími, prieniky kresťanstva (Kristovho sociálneho učenia) a komunizmu? Ako vnímate teistický a ateistický komunizmus?

  Spoločnosť musí byť riadená vedecky v súlade s jej materiálnym a duchovným rozvojom. Má zabezpečovať rozvoj a kvalitu života všetkých členov spoločnosti a dodržiavanie Všeobecnej deklarácie ľudských práv – OSN 1948 (paradoxne jej text sa v súčasnosti nepropaguje, až zatajuje). Ako militantný ateista som za komunizmus v sekulárnom štáte, kde akákoľvek cirkev je odlúčená od štátu. Som proti tomu, aby akékoľvek náboženstvo ovplyvňovalo vývoj mozgu dieťaťa od narodenia až do 21. roku života. I keď pokladám náboženstvá a vieru v nadprirodzené sily v 21. storočí za negatívum, súhlasím, že veriaci sú rovnocennou súčasťou komunistickej spoločnosti alebo komunistickej strany.

Ste významný autor, ktorý spísal zoznam všetkých rozkradnutých národných podnikov u nás. Myslíte si, že sa bude dať tieto podniky vrátiť späť do rúk suveréna – ľudu? Československo dokázalo byť ekonomicky, potravinovo sebestačné, podarí sa nám to znova?

  V súčasnosti je skoro tajné, že v apríli 1919 rakúsky parlament zákonom znárodnil majetok Habsburgovcov, ktorí tu panovali viac ako 600 rokov, bez náhrady a vyhnal ich z Rakúska. Je to jeden z hlavných dôvodov súčasnej vysokej životnej úrovni Rakúska. Po Druhej svetovej vojne sa veľa znárodňovalo v celej Európe, u nás to boli Benešove dekréty a potom komunistické zákony. Takže, znárodňovanie je bežné, keď sú na to podmienky. Vďaka bohatnutiu bohatých má 62 najbohatších ľudí majetok ako 3,5 miliardy chudobných (50% ľudstva). Keby nebolo pravidelného znárodňovania, tak už niekoľko storočí by všetok majetok sveta vlastnil jeden človek. Na Slovensku je jasné, že keby sa prešetrila privatizácia, tak by to bolo vlastne znárodnenie. Ja som presvedčený, že občania Slovenska nie sú „menejcenná rasa“, a všetok majetok na Slovensku si znárodnia späť, ihneď ako sa vyskytne prvá vhodná príležitosť, a budeme opäť ekonomicky a potravinovo sebestační, ako počas komunistického zázraku. Ale je potrebné stále na to myslieť a byť na to pripravený.

Ako vnímate iniciatívu DAV DVA?

  DAV DVA vnímam veľmi pozitívne. Široko-spektrálne ľavicovo zmýšľajúci ľudia budú mať možnosť prezentovať svoje názory a DAV DVA bude zjednocovať ľavicu na Slovensku. Ľuďom, ktorí DAV opäť oživili treba poďakovať a aj im pomáhať.

V jednom z rozhovorov ste popísali súčasný režim ako neofeudálny. Tento termín ma zaujal. Dalo by sa povedať, že nadnárodný globálny kapitalizmus má z hľadiska dedenia a istých výsad novej šľachty spoločné analógie s feudalizmom. Vedeli by ste túto tézu rozšíriť?

  V súčasnosti svetová šľachta (ja ich nazývam Vyvolený hamburger, kde patria aj anglo-saxo-sion tankisti a tvrdé jadro-koalícia zločincov) má vďaka kapitalistickým zákonom rovnaké, ak nie vyššie privilégiá, ako stredoveká feudálna šľachta. Napríklad koalícia zločincov tvrdého jadra Vyvoleného hamburgera, keď sa chcela zmocniť druhých najväčších zásob ropy na svete v Iraku v roku 2011, tak mala privilégium vymyslieť si bájku o zbraniach hromadného ničenia a začal systematicky ničiť Irak aj s obyvateľmi, a robí to doteraz. Podobne vyššie privilégium znamenalo, že svetová šľachta pre uspokojovanie svojich potrieb a často zvrátených chúťok, len po 2. Svetovej vojne systematicky zabíjala stovky tisíc až milióny nevinných ľudí vo Vietname, Laose, Kambodži, Afganistane, Iraku, Sýrii, Líbyi alebo v Juhoslávii. Ľudia, ktorí sú zodpovední za tieto zločiny, nikdy neboli súdení, ba práve naopak, ako celebrity boli oslavovaní ako bojovníci za slobodu a demokraciu. Privilégiá idú až tak ďaleko, že napríklad vojaci USA nesmú byť súdení za ich zločiny v zahraničí, ani Medzinárodným trestným súdom (ICC) v New Yorku alebo v Haagu. Pripomínam, že za feudalizmu v 16. storočí, palatín Juraj Thurza odsúdil grófku Alžbetu Báthoryovú na doživotné väzenie zamurovaním a jej komplicov na smrť za rituálne vraždy len niekoľkých desiatok obetí.

Svetová šľachta, okrem profesionálneho bombardovania a zabíjania jednotlivcov za účelom zisku, má napríklad privilégium riadiť, kontrolovať, využívať a vlastniť finančné inštitúcie v daňových rajoch. Ako bolo odhalené, len v daňových rajoch Panamy  bolo zaregistrovaných okolo 300 000 firiem (Panama Papers). Svetová šľachta vlastní sieť médií, ktoré určujú v čo má bežný človek veriť, koho nenávidieť alebo koho  ísť zabiť. Aj v týchto aktivitách vymetania mozgov a výchovy morálnych uchylákov, svetová šľachta dosiahla rovnaké, ak nie vyššie privilégiá, ako šľachta za feudalizmu.

Keď sa stredoveká šľachta musela ako-tak držať kresťanských princípov, tak súčasná svetová šľachta má absolútne voľnú ruku, pokiaľ jej za to komunisti v Číne spolu so štátnym kapitalizmom v Rusku nevylepia facku (k čomu sa už schyľuje).

Pôsobíte v KSS. Množstvo ľudí z ľavicového spektra napáda stranu z rôznych pozícií. Sprava – pretože je vraj príliš retro-komunistická, či zľava – vraj nie je dostatočne komunistická. Ako vnímate prepad hlasov KSS a súčasné vedenie strany?

  Bol som vo vedúcich funkciách KSS dlhšie roky, takže to veľmi dobre poznám. Mnohí ľavičiari „bojovali“ proti KSS viac ako proti kapitalizmu. Kritizovali KSS za všetko možné. Naša odpoveď k nim bola: vstúpte do KSS, a ak tam budete aktívne pracovať, tak Vás zvolia do vedúcich funkcií a ukážte, čo viete. Väčšinou sa tak nestalo. Namiesto toho mnohé pokusy založiť nové konkurenčné ľavicové strany a udržať ich dlhodobo pri živote stroskotali. KSS napriek mnohým útokom prežila a je na slovenskej politickej scéne už 25 rokov. Je to vďaka doslova úmornej práci jej predstaviteľov (i keď nie všetkých) a členov KSS (i keď nie všetkých). Prepad hlasov KSS spôsobuje: všadeprítomná antikomunistická propaganda a morálna nevyspelosť, nevzdelanosť a nejednotnosť ľavice. Negatívom je aj to, že predseda KSS nie je dostatočne charizmatický a známy širokej verejnosti. KSS v súčasnosti asi nemá lepšieho.

V spomínanom rozhovore ste spomínali vymývanie mozgov súčasnými médiami. Ako vnímate stav súčasnej kultúry, hyperkonzum a mediálnu manipuláciu?

  Keď to poviem zjednodušene: kapitalistický systém s profesionálnou mediálnou totalitou premývania mozgov účelovo produkuje primitívnu spoločnosť, kde vládne svetová šľachta, ktorá sa stará, aby on a jeho potomkovia si žili bezpečne a čo najlepšie, nekonečne dlho. Zvyšok, väčšina spoločnosti, zdraví a viac-menej spokojní nevoľníci s vytunelovanými mozgami so svojou kultúrou pozlátky a hyperkonzumom fungujú len v mentálnom režime: jesť, piť, kakať, cikať a súložiť. Ako sa dá zistiť denne v masmédiách, títo ľudia už nevedia rozlíšiť vrahov od ich obetí a sú použiteľní na všetko možné. Kapitalistická spoločnosť produkuje bohužiaľ aj „ľudský odpad“, to sú mnohí nezamestnaní, bezdomovci, ľudia predaní do sexpriemyslu alebo na otrockú prácu.

Čo považujete za prvý krok pri štrukturálnej zmene spoločnosti?

  Prvým krokom je poznanie pravdy, mať široké vzdelanie a vedomosti, ako svet funguje na základe kapitalistických zákonov. Ako fungovala a funguje socialistická spoločnosť. Treba poznať, prečo bol zničený socializmus vo východnej Európe, prečo má komunistická Čína úspechy vo všetkých oblastiach vývoja. Uvedomenie si, že každý by mal prispieť ku štrukturálnej zmene spoločnosti. Prvým krokom pri štrukturálnej zmene spoločnosti bude vyhnať zo Slovenska cudzie médiá. Základ na Slovensku musia mať štátne médiá a súkromné médiá pod tvrdou kontrolou štátu budú mať len doplňujúcu úlohu. Podstatným krokom musí byť tiež dostať do vlastníctva štátu strategické podniky, prírodné zdroje, obchod, médiá….

Ako vnímate zločineckú vojenskú organizáciu NATO a militarizáciu spoločnosti a zbrojenie proti Ruskej federácii? Hrozí nám tretia svetová vojna? Ako sa majú v jej prípade ľudia pripraviť?

  Vojenskú organizáciu NATO, ako relikt studenej vojny, vnímam ako zločinecký nástroj svetovej šľachty, ktorý sa používa na zabezpečenie jeho nadvlády a maximalizáciu zisku. V súčasnosti sa NATO používa a je použiteľné na čokoľvek. USA sa budú snažiť NATO udržať pri živote čo najdlhšie a vydierať ním ďalej Európu. Úlohou NATO je maximálne prispieť k ochrane a rozšíreniu životných záujmov svetovej šľachty a tým aj kapitalizmu, poraziť a rozdeliť si Ruskú federáciu a poprípade dobyť niečo aj v Ázii a na Blízkom východe. Pokrok bude, ak NATO nahradí iná európska vojenská organizácia, čomu sa USA bránia. NATO na príkaz z USA rinčí zbraňami proti Ruskej federácii, presviedča, že nás ide brániť proti ruskej agresii. Málokto rozumný tomu verí, ale faktom ostáva, že touto USA-NATO politikou sa Ruská federácia ekonomicky a hlavne vojensky zbližuje s komunistickou Čínou a tým koalícia Rusko-Čína je v súčasnom svete neporaziteľná.

  Tretia svetová vojna skutočne hrozí, ale skôr zbrklým nedopatrením ako premysleným plánom. Kandidátka na prezidentku USA p. Clintonová pred pár dňami prezradila tajomstvo, že USA odpália jadrové zbrane 4 minúty od vydania rozkazu. Na tretiu svetovú vojnu sa môžu ľudia pripraviť tak, že odcestujú do hôr niekde na filipínsky alebo indonézsky ostrov, postavia si tam chatrč, naučia sa chytať ryby, loviť zver, zbierať ovocie a ak bude možnosť aj niečo pestovať.

Čo si myslíte o dočasných riešeniach ako napríklad samosprávy, komunity, ekonomická demokracia? Ako dočasné riešenia v kapitalistickej fáze spoločnosti, kým sa nepodarí dostať strategické podniky do rúk národa?

  Samosprávy, komunity, ekonomické demokracie v kapitalizme nemôžu plniť svoju funkciu, pretože moc nad nimi má súkromný kapitál a tým nevolené osoby, ktoré tento kapitál vlastnia.

Sledujete súčasnú geopolitickú situáciu? Ako ju vnímate?

  Posledné roky nechodím do divadla, do kina a ani do cirkusu, preto ako náhradku pozerám správy o geopolitickej situácii v našich médiách. Samozrejme, sledujem hlavne internetové médiá a myslím si, že geopolitická situácia by sa mala neskreslene diskutovať nielen v médiách, ale aspoň raz do týždňa aj na školách, nech sa aj mladí učia poznávať, ako zisťovať fungovanie blízkeho okolia a sveta.

V súčasnosti svetová šľachta (anglo-saxo-sion tankisti) si uvedomuje, že:

– kapitalizmus voľného trhu je v kríze a tým sa ich zisky a moc znižujú, ich geopolitická moc, i keď je stále silná, pomaly slabne a ak to pôjde takto ďalej, tak aj oni sa stanú obyčajnými obyvateľmi našej planéty;

– nepodarilo sa im demokraciou zničiť komunistickú Čínu;

– i keď sa im demokraciou podarilo oslabiť Rusko, tak za posledných 15 rokov našli v Rusku spôsob, ako sa tomu ďalej vyhnúť;

– krajiny BRICS predstavujú začínajúci protipól vláde svetovej šľachty;

– v Sýrii Rusko ukázalo, že je vojensky schopné riešiť problémy, na ktoré po zuby ozbrojená koalícia USA nestačí;

– ak sa Rusku spolu so sýrskou armádou podarí vyhnať teroristov zo Sýrie a stabilizovať krajinu, čoho sa svetová šľachta smrteľne obáva, tak menej štátov bude mať strach z terorizmu svetovej šľachty;

– Rusko už asi rok dalo USA a jej koalícii jasne najavo, že už neustúpi ani o krok a je ochotné ísť do vojny s USA a ich koalíciou, z čoho sa svetová šľachta mierne pokakala;

– vďaka internetu čoraz viac ľudí verí skôr správam na webe ako účelovým informáciám v masmédiách.

V súčasnosti svetová šľachta (anglo-saxo-sion tankisti) nevie, čo s komunistickou Čínou. Straší ich:

– že má 6,7% rast HDP v roku 2016;

– že má taikonautov vo vesmíre na čínskej vesmírnej stanici;

– je tak technologicky na výške, že získava údaje GPS pomocou pulzarov;

– čínsky Juan je oficiálne zaradený medzi svetovú menu;

– vyvinula kvantový radar;

– má 2x rýchlejší počítač ako z USA, zhotovený z vlastných mikroprocesorov;

– že za pár rokov bude technologicky a ekonomicky vládnuť vo svete;

– že spolu s Ruskom môže vojensky uzbrojiť USA a jej satelity, čo sa asi aj stane;

– a to ešte v roku 1945 sa Číňania dožívali priemerne 35 rokov a boli na pokraji hladomoru (predtým, ako sa komunisti chopili moci).

Svetová šľachta si uvedomuje, že vďaka ekonomickým úspechom komunistickej Číny:

– si ďalej nebudú môcť kupovať talentovaných ľudí z celého sveta;

– ďalej nebudú môcť vykorisťovať celé regióny;

– ďalej nebudú môcť terorizovať celý svet masovým bombardovaním.

Otázkou je, či svetová šľachta (anglo-saxo-sion tankisti) začíňa uvažovať nad možnosťou, že len socializmus zachráni ich krajiny pred úpadkom a pred totálnou závislosťou od komunistickej Číny. Je možné, že hľadajú model socializmu, kde by sa uchovala ich moc a nedotknuteľnosť. Čína si našla vlastný model „socializmus s čínskymi charakteristikami“, ktorý jej v súčasnosti vyhovuje. Otázkou je, či si aj Európa nájde model „socializmus s európskymi charakteristikami“, ktorý jej bude najviac vyhovovať v danom vývoji socializmu. Podobne krajiny Latinskej Ameriky si možno nájdu vlastný model.

Čo považujete osobne za najväčší úspech v aktívnej politike a čo by ste zmenili ako prvé, keby ste mali možnosť vládnuť?

  Za úspech pokladám to, že ľudia ma berú ako ľavičiara-komunistu, ktorý nemení názory podľa počasia. Teší ma, že na Slovensku sú ľudia, ktorí čítajú ľavicovo-komunistické knižky. Pri vládnutí by som ako prvé odstránil mediálnu kolonizáciu Slovenska.

Keby ste mali zanechať jedno konkrétne posolstvo v pár vetách, ako by znelo?

  Každý, kto prišiel na tento svet, využíva výdobytky svojich predchodcov. Preto každý by mal skôr niečo pozitívneho pridať, ako len vegetovať alebo ničiť dielo iných. Treba vidieť za každou osobou človeka.

Ďakujem za rozhovor.

Foto: archív Karola Ondriaša

Video: n3zavisly, youtube.com

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.
Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Ohodnotiť článok

4 thoughts on “Karol Ondriaš: „Žijeme v štádiu kapitalistického kanibalizmu.“

 • 28. októbra 2016 at 14:00
  Permalink

  Takýto pravdivý a dobrý článok som doteraz asi ani nečítal .

   
  Reply
 • 16. septembra 2017 at 14:32
  Permalink

  Tento občan Karol Ondriáš je dôkazom, že za socializmu sa boľševickým pätolízačom darilo získať akýkoľvek titul a akúkoľvek prácu, nech by boli aj akokoľvek duševne narušení, Stačilo sa vedieť strčiť súdruhom do toho správneho otvoru.

   
  Reply
 • 11. novembra 2017 at 13:17
  Permalink

  No reku súdruh Ondriáš. Nože nám porozprávajte tie blbiny ako sa privatizovali banky. Zabavíme sa.

   
  Reply
 • 20. novembra 2017 at 17:35
  Permalink

  Pán doktor, kde ste na toto všetko prišli? Dejiny študujú tímy odborníkov a vy si dovolíte robiť uzávery popri vašich výskumoch vedca.Kvalitní vedci riešia vedu dňom a nocou a vy ste ešte aj polyhistor.Akosi ste zabudli na milióny ľudí vyvraždených Stalinom a iné krivdy komunistov.

   
  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prepošlite článok emailom