Mirko Amage: „Odmítáme projevy fašizujících nálad uvnitř KSČM“

Tento článek nemá za úkol vytvářet konflikt mezi Marxistickou Alternativou a KSČM. Mnoho členů KSČM si jistě za některé své činy zaslouží respekt, ale podstatou článku je upozornit na nešvar, který touto stranou v současnosti zmítá.

Již přibližně dva roky můžeme v korporátních mediích vlastněných oligarchy sledovat téma uprchlické krize jakožto středobod veškerého mediálního zájmu. Od té doby jsou miliony konzumentů v České Republice neustále vystavováni šíření poplašných zpráv a vytrženým či naprosto iracionálním informacím o tom, jaké pro nás představují migranti z blízkého východu nebezpečí. Ano, současný evropský model přijímání uprchlíků skutečně nezajišťuje ani starousedlíkům ani migrantům bezpečnost, ale pokud chceme tuto problématiku hodnotit, pak musíme nejdříve pochopit široký kontext celého problému. Tento kontext však zřejmě nechápou mnozí straníci z řad KSČM, a v jejich velkohubých prohlášeních tak můžeme slyšet přesně to, čím nás denně krmí komerční propaganda mediálních oligarchů. Takoví straníci skutečně nepřispívají k řešení problému, ale k jeho prohloubení, a to ve straně, která má historickou povinnost skutečné řešení nabízet, pokud se nazývá komunistickou.

Smrt před zrozením

Po desítky let můžeme sledovat, že Komunistická strana Čech a Moravy skutečně nesílí. Z KSČM se postupně stal živoucí skanzen pro pamětníky vzpomínající na doby dávno minulé, přičemž její politicky aktivnější členové jakožto poslanci z pravidla nejsou schopní či dostatečně odvážní přinášet skutečná socialistická řešení na současné problémy a kauzy. V praxi to znamená, že KSČM chybí čerstvý vzduch mládí a revoluční elán, se kterým by mohla oslovit i mladé studenty a pracující. Ve stále více zatuchávající atmosféře smrti, oportunismu, senility, byrokratismu a navyšujícího se věkového průměru straníků se tak objevují i postoje a stanoviska která nejenže nás od socialismu spíše oddalují, ale vysloveně jdou proti jeho základním hodnotám.

V otázce uprchlické krize přitom můžeme vidět v prohlášeních jednotlivých straníků a místních organizací mnoho rozporů a zmatků. Zatímco se někteří snaží o progresivnější a konstruktivnější přístup než nabízejí bezhlaví odmítači i přijímači uprchlíků, jiní se utápí ve vlastní nerozhodnosti o tom jak se vlastně profilovat v této věci před veřejností a další naprosto slepě plavou v ideovém proudu mediálních kanalizací.

S blížícími se říjnovými volbami do krajských zastupitelstev se přitom zdá, že hloupých oportunistických a fašizujících výroků poznamenaných komerčně mediální masáží uvnitř KSČM přibývá. Jednotícím symptomem takových populistických a panikářských výroků bývá neschopnost odlišit slovo „migrant“ a slovo „terorista“. V reakci na nedávné teroristické útoky v Evropě poté z úst a klávesnic straníků vnímáme teorie o tom, že teroristé přišli do evropy mezi migranty a proto musíme migranty odmítat. Jak logické. To je stejně logické asi jako tvrdit, že všichni tito teroristé byli muži, a proto musíme z Evropy transportovat pryč všechny muže pro její bezpečí. V misce bonbonů představující muže je přeci několik bonbonů otrávených, a tak nechceme okusit žádného z nich.

„Říká se to často, tak to musí být pravda…“

Abychom byli v tomto článku konkrétní, tak podle hesla že „ryba smrdí od hlavy“ vzpomeňme nejdříve na nedávná slova předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, který byl v článku v Haló novinách s názvem „KSČM: Nechceme žádné imigranty!“ citován takto:

Ministr financí si nejspíš dělá legraci z lidí, ale nevím, jestli také i sám ze sebe. Je chvályhodné, že se ostře ohradil proti plánu vlády přijmout do ČR 80 syrských uprchlíků z tureckého tábora. Cožpak ale pan ministr není členem vlády, a to dokonce vicepremiérem a předsedou jedné z koaličních stran? Proč tedy nekonal a „prostě“ se nesnažil rozhodnutí vlády zvrátit?“ (…) „Žel, každý den jsme svědky krvavých útoků napříč Evropou. Přesto se vláda nepoučí a dělá ty stejné chyby jako sousedé, kteří teď litují, že utečence vůbec „pozvali“ a přijali mezi sebe. I naše vláda udělá stejnou chybu?  Jen doufám, že na ni nedoplatíme stejně jako v Německu či Francii a náš prezident nebude muset rušit své návštěvy.“

Z těchto slov pana předsedy Filipa se dá snadno odvodit, že považuje výlučně migranty za příčinu terorismu v Evropě. Staví se k nim jako k nákaze, jako k jakési „travičské rase“ abychom použili výrazu nacistických propagandistů o židech. Schválně zkuste v této citaci zaměnit slovo „uprchlík“ nebo „utečenec“ za slovo „žid“. Předseda Filip v této citaci vůbec nedává možnost těmto migrantům projít určitým procesem ve kterém by se zjistilo zda jsou vhodni pro přijetí na území ČR a pro udělení občanství, ale rovnou je odsuzuje a vyhání kvůli jedinému stigmatu -> Jsou to syrští utečenci.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček byl ve svém článku „Mohou imigranti zničit Evropu ?“ ještě konkrétnější co se týče vnímání uprchlíků jakožto nákazy. Citujeme:

„Myslím, že nyní bychom spíše měli hledat společnou českou a určitě i evropskou cestu, jak čelit tomuto vážnému problému, který lze v nadsázce srovnávat s rychle se šířící »morovou« nákazou. Jsou totiž už taková místa obývaná migranty, kam se neodváží ani místní bezpečnostní složky. Musíme společně usilovat o to, aby Evropa zůstala Evropou se svými historickými hodnotami, právem, kulturou, ale i morálkou a náboženstvím, nikoli jen územím.“

Když opomineme ono samotné vnímání „problému“ (co nebo kdo je ten problém ?) jakožto „morové nákazy“ tak u nás vyvolává otázku ještě jedna věc – co jsou to vlastně ty ony Evropské historické hodnoty, právo, kultura, morálka a náboženství ? Je samo o sobě komické, pokud člověk co se nazývá komunistou usiluje o obranu nějakého náboženství, ale je třeba si uvědomit onu závažnou věc, že Evropa je kulturně pestrá a z hlediska historie prochází neustálým dialektickým vývojem. Každý jednotlivý člověk má svou vlastní kulturu a návyky na které by měl mít právo, pokud jimi není omezován jiný člověk. Jsou lidé co se stravují vegansky, jiní co chodí do divadla na opery a třetí co zas ze své vůle nosí nikáb a modlí se k bohu. Pro nezúčastněného člověka není zjevný důvod omezovat ani jednu z těchto kultur. Snaha uniformovat lid do jedné vnucené kultury je přitom základním znakem fašistické společnosti.

Tento výrok poslance Ondráčka nám nabízí ještě několik daších otázek k zamyšlení. Například pokud pan Ondráček usiluje o jakousi obranu Evropy s jejím náboženstvím a má tím na mysli křesťanství, a pokud má zároveň na mysli obranu před islámem, poté se v jeho vědomostech objevují hned dva historické nedostatky. Jednak islám je v Evropě již stovky let, a má zde miliony svých příznivců (a to zejména na Balkáně) a taktéž Křesťanství není ani omylem Evropským náboženstvím, ale bylo sem nacionalistickou terminologií řečeno „zavlečeno a rozšířeno byzantskými imigranty“.

Šíření paniky z krvelačných uprchlíků naprogramovaných k parazitování a zabíjení však není v KSČM jen ryze mužská zábava. Podle poslankyně Miloslavy Vostré je podle již zmiňovaného článku z Haló novin „KSČM – Nechceme žádné migranty !“ šokující, že v těchto dnech, kdy islámští teroristé den co den útočí na Evropany, pozváni některými západními politiky, vláda vůbec o přijetí nějakých arabských uprchlíků uvažuje.

V tomto článku není uvedeno, jak si paní poslankyně Vostrá představuje alternativu řešení uprchlické krize pokud si uvědomuje tu skutečnost, že na blízkém východě zuří válečný konflikt a je odtamtud potřeba dostat pryč civilní obyvatelstvo. Je zde pouze uvedeno že poslankyně Vostrá tu prostě žádné uprchlíky nechce. Tečka. Otázkou tedy je, zda vůbec nějakou alternativu paní poslankyně Vostrá má, či jestli zastává nacionalistické stanovisko, že toto není problémem ČR a proto není povinna přispívat k jeho pozitivnímu vyřešení. Vostrá ale zjevně uznává koncept kolektivní viny, který byl používán v minulosti například nacisty vůči židům, že každý arabský uprchlík nese určitou vinu za islámské teroristy (před kterými však často sám utíká) a proto je šokující uvažovat o jejich přijetí. Že jsou to zkrátka jedni a ti samí lidé.

Další citace některých stranických funkcionářů KSČM již nechejme bez komentáře:

Josef Vondrášek (KSČM), poslanec:

„Kdo to tak náramně vymyslel, zaútočit na klidnou Evropu atentáty a značnou masou lidí, vybavenou statisíci mobily, tisíci nafukovacích člunů apod.? (…) Bohužel je nabíledni, že i když se ostatní státy EU ubrání přerozdělení nevítaných návštěvníků, bude stejně v budoucnu zle pro celou Evropu. A nebude to trvat dlouho, odborníci předpokládají, že při porodnosti, která je dnes v Evropě (1,3 až 1,5 dítěte na rodinu), a obvyklé porodnosti »návštěvníků« (pět až šest dětí na rodinu), ocitnou se Evropané v minoritě v některých oblastech už v roce 2030, v jiných v roce 2050.“

Zdeněk Maršíček (KSČM), stínový ministr vnitra:

„Přijetí jakýchkoli migrantů považuji v tuto chvíli za bezpečnostní riziko. Vidíme ve Francii i Německu, že útočí jednotlivci, často zradikalizovaní velmi rychle“

Pavel Janeček (KSČM), zastupitel města Náchoda:

„Imigranti se tak stanou jen příjemci z našeho systému, třebaže téměř denně jsme svědky nemožnosti soužití rozdílných kultur v jednom státě, ať už jde o vyznávání jiné víry nebo nadobro rozdílného pohledu na svět. Přitom je spousta muslimských zemí, kde mají podobné zvyky, které je samozřejmě ve velkém měřítku nepřijímají.Značně mě pobuřuje skutečnost, že v dnešní době nejsou takřka na nic peníze, ať už jde o často zmiňované Klokánky, penzi pro důchodce, jídlo pro bezdomovce, podpora pro mladé rodiny s dětmi atd. A to nehledě na stoupající ceny potravin a léků do astronomických výšin. Avšak finance na hordy muslimských uprchlíků se pokaždé najdou. Takže náš stát, který se nepostará ani o své vlastní občany, se tak bude starat o ty cizí.“

V oficiálních výrocích mnoha straníků KSČM se tak objevuje v otázce uprchlické krize řada polopravd, omylů a konspiračních teorií šířených komerčními masmedii. Strana se tím stává daleko méně antisystémovou a stává se naopak hlásnou troubou pánů Babišů a dalších, kteří v této zemi komerční media vlastní. Na vyvracení každé jednotlivé nesprávné teorie jednoduše nezbývá v tomto článku místo a tak raději v krátkosti uveďme naší alternativu řešení této krize.

Řešení uprchlické krize

V první řadě je nezbytné si chtě nechtě uvědomit, že na blízkém východě skutečně zuří válečný konflikt, a skutečně tam dochází k tomu, že jsou jemu vystaveni tamní civilní obyvatelé, kteří s ním jednoduše nemají zájem mít nic společného. Mnoho jich tedy končí v uprchlických táborech v sousedním Libanonu a Jordánsku  které jsou však již přetíženy. Řady dalších uprchlíků zkoušejí své štěstí a snaží se dostat do západní Evropy s vizí možnosti žít zde lepší a důstojnější život a dát zde lepší život svým dětem. Není to přitom nic nepochopitelného. I češi se jakožto ekonomičtí migranti stěhují do zahraničí za lepšími životními podmínkami. Tito uprchlíci často doma prodají vše a berou si s sebou to nejcennější co mají na započetí nového života jinde, aby je následně některá media vykreslila jako pijavé boháče.

Bývá tomu ale často tak, že tyto migranty kvalitní život v Evropě nečeká a žijí zde jako občané druhé kategorie v chudých ghettech, vnímajíce neustálé urážky a nenávistné projevy a pochody od starousedlíků. Tito urážející nacionalisté a lokální xenofobové ovlivnění mediálně šířenou panikou jsou přitom jednou z hlavních příčin islámského terorismu v Evropě, protože vytváří ideální podhoubí nenávisti a odporu u mladých potomků uprchlíků, kteří se s urážkami na sebe a svou rodinu pravidelně střetávají. Je potom podstatně snadnější takovým mladým lidem z řad potomků uprchlíků (kteří ještě navíc nepocházejí ze zemí s tak vysokou mírou gramotnosti jako v Evropě) vštípit do hlavy myšlenku, že se mohou opřít o víru v Alláha a že všichni bezvěrci jsou jejich nepřátelé které musí vyhubit. Podívejme se na věkové složení těchto mladých útočníků. Často jsou ještě ve středoškolském věku. Řešením je tedy v současné situaci mimojiné takovéto konflikty pro naše vlastní dobro hasit a ne je vyostřovat.

Nekonečné přijímání uprchlíků není řešením uprchlické krize i z toho důvodu, že mnozí tito lidé by daleko raději žili ve svých domovinách, ale konkrétní problémy jako války a chudoba jim to znemožňují. Musíme proto v první řadě na místě řešit tyto konkrétní problémy, které mají často společného jmenovatele – kapitalismus a touhu mocných po ještě větší moci. Touha mocných po ještě větší moci bývá historicky jednou z nejčastějších příčin válek ve kterých umírají zpravidla ti, co takovou moc jakožto jednotlivci nemají. Musíme si uvědomit že žijeme v globalizovaném vulgárním ekonomickém systému, kde 62 lidí vlastní tolik co 3,5 miliardy – tedy polovina světové populace, a že zatímco jedni si užívají bez práce života v přepychu, druzí musí migrovat a tvrdě pro tyto boháče pracovat aby vůbec měli co jíst. To tento vulgární systém je oním problémem. Musíme ho proto vykořenit a budovat svět socialismu – svět bez bídy, nenávisti a útlaku, a svět kde je každý spravedlivě odměněn za vykonanou práci pro celou společnost, a nikoliv jen pro jednotlivce vlastnící stroje ve fabrikách.

Zároveň se však nesmíme před světem zavřít za železnou oponu a tvářit se, že se nás světové problémy netýkají. Internacionalismus nás mimo jiné učí dát příležitost každému jednotlivci který projeví zájem být součástí naší společnosti, pokud je to jen trochu možné, a pokud se prokáže že pro nás nepředstavuje jakožto jednotlivec nebezpečí. Zároveň musí mít v této nové socialistické společnosti migrant stejná práva a povinnosti jakožto každý jiný občan. Jakožto lidstvo jsme společnými dědici této planety.

Foto: Adam Jones, CC

Redakčná poznámka: Redakcia DAV DVA nezodpovedá za prezentované názory prispievateľov či respondentov a nemusí sa s nimi úplne, ani čiastočne stotožňovať.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


3 thoughts on “Mirko Amage: „Odmítáme projevy fašizujících nálad uvnitř KSČM“

 • 10. septembra 2016 at 18:37
  Permalink

  Je to blud a manipulácia. Chaos, ktorý doEurópy prinášajú organizátori a tvorcovia tejto invázie je cestou k ich cieľom zotročenia strednej Európy ICH fašisitickou svetovládou. Zakrývajú sa tým, že obviňujú úplne nezmyselne z fašizmu každého iného, len aby neprasklo, že fašistické ciele majú oni sami. Autor článku sa zviezol na tejto vlne lživej propagandy a pridal sa tým k intrigám pravých fašistov a nálepkuje komunistov úplne idiotsky a proti akejkoľvek logike. Ale kopnúť do komunistov je výhodné, možno niekto mocný pustí autorovi za to nejaké financie, lebo komunisti by mohli prebudiť verejnosť a fašistická koalícia veľkopodnikateľov by bola nahnevaná…

  Reply
  • 10. septembra 2016 at 19:48
   Permalink

   Moje řeč. Pro tu slunickovou část levice je fašista každý, kdo té muslimské pakáži nestrci do postele vlastní dceru. Mají dvojí metr. Říct někdo o romech to co abbas o ženách, tak je v base. Nelze dělat závěry na základě dojmů. Kdyby platil jeden metr na všechny, tak je podpora a propagace fašistického islámu dávno mimo zákon.

   Reply
 • 11. septembra 2016 at 9:36
  Permalink

  …a je vám dobře, pane Mirko Amage? Plivl jste jedovatou slinou po KSČM a máte dojem, že jste ten nejvěrnější marxista? Zatím jste vytvořil jen snůšku blábolů a ke své argumentaci jste výběrově použil útržky článků jen některých politiků KSČM. Z vašeho článku ale kouká renegátství, jak sláma z bot. Nebudu se ale k němu vyjadřovat polemicky, za to mi ani nestojí …a možná, že je i dobře zaplacený. Tak jen pokračujte ve svém boji. Jen by mne zajímalo, když už používáte v názvu článku „Odmítáme…“ za koho vlastně mluvíte, koho reprezentujete. Tvoříte asi jen několikačlenný dav, který kde může, tam škodí.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prepošlite článok emailom