Najmladší aktívny komunista Alex Velitš: „Stále existuje nádej na záchranu ľudstva.“

Alex Velitš je asi najmladší aktívny slovenský komunista. Študuje na obchodnej akadémii a už vo svojom mladom veku túži meniť svet. V rozhovore pripomína: “Myslím, že ešte stále je nádej na záchranu ľudstva, avšak čas neúprosne  beží, situácia sa zhoršuje a ak sa ľudstvo čo najskôr nespamätá, sami sa zničíme.”

Zdravím ťa Alex, si jeden z najmladších ľavičiarov, ktorých poznám. Ako si sa dostal k ľavicovému mysleniu, resp. k socializmu? Predstav sa nám, čo študuješ a čo chceš v živote robiť a aké máš ciele v politike.

K ľavicovému mysleniu som sa dostal predovšetkým vďaka rodine, keďže starká mi vždy rozprávala o tom, ako sa žilo kedysi a z jej rozprávania sa mi zdala minulá doba oveľa ľudskejšia v porovnaní s tou dnešnou. Takisto som mal osobnú skúsenosť s vykorisťovaním v dnešnej dobe, keď moja mama robila v podniku, kde zamestnanci nedostávali aj niekoľko mesiacov výplaty.
Študujem na obchodnej akadémii, avšak v živote by som nechcel pracovať ako ekonóm ani manažér, ale chcel by som pokračovať štúdiom pedagogiky na vysokej škole v odboroch dejepis a geografia a stať sa učiteľom. Do politiky som vstúpil preto, lebo chcem prispieť k zlepšeniu života ľudí. Budem rád, keď sa mi to aspoň trocha podarí.

V sérii rozhovorov ľudí z ľavého spektra pre DAV DVA sa zameriavam vždy na určitú oblasť, v ktorej tá či oná osobnosť vyniká. V tvojom prípade som si všimol cit pre architektúru a dizajn od konca 40. až po 80. roky. Ako si sa k tomu dostal?

Vždy ma fascinovali staré stavby, hlavne z obdobia socialistického realizmu a socialistickej moderny, pretože v tom období sa myslelo na funkčnosť aj na estetickosť. Niektorí tvrdia,  že za socializmu bolo všetko jednotvárne a „čiernobiele“, avšak keď sa pozrieme napríklad na železničné stanice postavené za socializmu, tak každá vyzerá inak a je dekorovaná rôznymi umeleckými dielami, týkajúcimi sa  konkrétneho regiónu, v ktorom sa stanica nachádza (napr. v Kraľovanoch sú oravské motívy, v Žiline motívy jednotlivých historických regiónov, na Štrbskom Plese je interiér stanice v dreveno-kamennom štýle pasujúci do prostredia Tatier a pod.). Dnes musí byť všetko stavené podľa noriem EÚ, ktorých cieľom je, aby napr. stanica na Slovensku vyzerala ako stanica v Nemecku či vo Francúzsku, nápisy musia byť všetky na modrom podklade rovnakým bielym písmom, všade sa používajú plasty, súčasné budovy často pôsobia veľmi chladným dojmom. V minulosti sa používali dominantné a prírodné materiály ako drevo, železo, kameň, kým dnes ich postupne vytláčajú plasty aj na tých miestach, kam rozhodne nepatria a kde sú neestetické.

Aký model socializmu preferuješ?

V každej krajine bol iný model socializmu s ohľadom na povahu vedúcich predstaviteľov a takisto aj na podmienky danej krajiny, no jeho základ je samozrejme rovnaký na základe učenia marxizmu-leninizmu. Vzhľadom na to, že ide o jediný model socializmu, ktorý sa udržal do dnešných dní bez výraznejších reforiem, preferujem kórejský model socializmu, známy aj ako čučche, ktorý predstavuje ideológiu sebestačnosti a vďaka nemu dokázala KĽDR prežiť aj kritické obdobia až do dnešných dní.

Nedá mi samozrejme kritická otázka. Dá sa nazvať ideológia čučche socializmom, ak je založená na stavovskom princípe?

Treba sa pozerať aj na to, v akej situácii sa daná krajina nachádza a myslím si, že pri inom spôsobe vládnutia by dnes už bola KĽDR ďalšou kolóniou Západu. Čučche je založené na viacerých princípoch, a to na absolútnej sebestačnosti, nezávislej politike a obrane štátu. Čučche socializmus nepopiera, naopak, samo seba označuje ako socialistickú ideológiu, aj keď samozrejme sú tam aj prvky kórejského vlastenectva a tradicionalizmu či konfucionizmu, to ale súvisí s kórejskou morálkou. Táto ideológia tiež tvrdí, že marxizmus-leninizmus je pravdivý, ale doba sa od 19. storočia zmenila, takže kórejská ideológia musí brať ohľad na súčasný vývoj vo svete, aby sa v tejto ťažkej dobe KĽDR dokázala ubrániť geopolitickému tlaku zo všetkých strán.

Ako vnímaš československý socializmus od roku 1948 po rok 1989?

Socializmus v Československu prešiel tiež rôznymi etapami, väčšinou kopírujúc situáciu v Sovietskom zväze. Každé z tých štyroch desaťročí sa nieslo v inom duchu, od smrti Gottwalda a Stalina a následného nástupu Chruščova sa začali do politiky dostávať čoraz viac revizionistické prvky, ktoré nebyť nástupu Brežneva a aspoň čiastočného navrátenia situácie do normálu by smerovali k pádu socializmu u nás aj v celej socialistickej sústave už o 20 rokov skôr. Od polovice 80. rokov sa však začala situácia zhoršovať, prispela k tomu hlavne Gorbačovova perestrojka, následkom ktorej sa socializmus zrútil ako domino, pričom vedúci predstavitelia tušili tento pád a neurobili nič pre to, aby mu zabránili, ba naopak, ešte k nemu dopomohli. Je to žiaľ už minulosť a my sa v súčasnosti musíme pozerať hlavne dopredu a zobrať si poučenie z čias minulých.

Ako vnímaš súčasnú spoločnosť ako mladý človek?

Vnímam ju inak ako väčšina mojich rovesníkov, považujem túto spoločnosť za zvrátenú, plnú konzumu, vykorisťovania človeka človekom, násilia a čo je najsmutnejšie, postupne sa z nej vytráca ľudskosť. Obávam sa, že to bude smerovať čoraz ďalej k horšiemu. Väčšine mladých ľudí však súčasný systém vyhovuje, pretože nemusia ráno vstávať na šiestu do roboty, rodičia im všetko zacvakajú a ich deti si často neuvedomujú, ako sa rodičia museli na to narobiť. Keď potrebujú viac peňazí, sem-tam si niekde privyrobia, urobia nejaký kšeft alebo deal a sú spokojní. Dnes by takmer nikto z mladých nešiel robiť napríklad na družstvo, radšej budú nezamestnaní.

Čo by si chcel zmeniť v politike a ako by si to chcel dosiahnuť? Aký máš názor na evolučné riešenia v čase nemožnosti revolúcie (samosprávy, družstvá, komunity a pod.)?

Jednotlivec nemá možnosť niečo razantne zmeniť, vždy je potreba sila kolektívu, preto sa organizujem v politickej strane. Horšie je, že v súčasnej dobe treba na presadenie svojich cieľov hlavne kapitál a nikto z nás nie je miliardár. Začíname prakticky od nuly a bude to ešte dlhý proces plný mravenčej práce. Samosprávy, družstvá a podobné riešenia sú určite dobré nápady na zlepšenie situácie, ale skôr na lokálnej úrovni. Na rozsiahlu celospoločenskú zmenu treba evolučný proces urýchliť a to je úlohou revolúcie (revolúciou nemám na mysli krvavý prevrat, ale kvalitatívnu zmenu), hlavne ak sa v súčasnosti tá evolúcia uberá zlým smerom alebo ide o devolúciu – spoločnosť sa nevyvíja k lepšiemu, ale upadá, tak jej treba pomôcť to napraviť a to už spomínanou revolúciou.

Ako vnímaš novú iniciatívu DAV DVA, ktorej cieľom je okrem iného aj spájanie progresívne zmýšľajúcich ľudí a prebúdzanie kolektívneho vedomia?

DAV sledujem a určite schvaľujem všetko, čo môže pomôcť, a verím, že aj dopomôže k spájaniu ľudí nášho zmýšľania.

Čo považuješ v súčasnosti za prioritný problém ľavice?

Hlavne to, že väčšina ľudí považuje za ľavicu pravicový SMER, v ktorom možno je pár ľavičiarov, ale celkový smer strany je úplne iný a potom to, že skutočná ľavica na Slovensku je veľmi rozdrobená a každý z jej príslušníkov je presvedčený o svojej pravde, pričom sa za ňu dokáže aj do krvi pohádať, zabúda však na to, že neustálym hádaním sa medzi sebou a polemizovaním o tom, čo nebude reálne ešte ani za 20 rokov, sa ťažko niekam posunieme.

Ako vnímaš súčasný stav kultúry?

Kultúra na Slovensku je v súčasnosti naozaj dekadentná, vo všetkom sa opičíme po Západe a zriekame sa svojej tradičnej kultúry v snahe byť „moderní“. Je neprípustné, aké nemorálnosti sa dnes dostávajú do médií. Zároveň sa vytratila kultúra založená na naozajstnej ľudskosti, láske a pekných citoch, všade je len samá perverznosť, násilie, agresivita, sex a oni si to dokážu nazvať ešte umením a kultúrou. Je napríklad umenie to, že niekto počmára toaletný papier? Podľa dnešných „umelcov“ hej. Alebo pesnička, ktorej celý obsah sa skladá z piatich vulgarizmov, ktoré nedávajú žiadny hlbší zmysel, nad ktorým by sa mohol poslucháč zamyslieť… Toto je súčasná kultúra.

Je nejaká cesta z tohto chaosu? Je ľudstvo odsúdené na zánik alebo sa ešte dokážeme zachrániť?

Myslím, že ešte stále je nádej na záchranu ľudstva, avšak čas neúprosne  beží, situácia sa zhoršuje a ak sa ľudstvo čo najskôr nespamätá, sami sa zničíme.

V akej perspektíve vidíš šancu revolučnej zmeny?

Myslím, že to je beh na dlhú trať a ešte chvíľu potrvá, kým sa pohnú ľady. Ale tak ako padla Rímska ríša, Napoleon, hitlerovské Nemecko, tak tu o 50 rokov nebude ani tento systém. Možno sa toho nedožijem, ale rád by som prispel aspoň k položeniu základov pre lepšiu spoločnosť.

A teraz niečo úplne iné… Čo by si povedal, keby si mal spomenúť niečo o pozitívach dnešnej doby resp. nejakých prvkoch, ktoré dávajú nádej, že sa veci zmenia k lepšiemu?

Napríklad internet, vďaka ktorému človek dokáže nájsť aj alternatívne zdroje informácií.
Treba však vedieť narábať s informáciami a odlíšiť pravdu od klamstiev.

Na záver tvoj odkaz ľudstvu, niečo čo by si tu po sebe chcel zanechať ako pamätnú vetu.

Budem citovať z básne Sama Chalupku – Branko: „Pravde žil som, krivdu bil som…“
A aj ostatní ľudia by sa mali prestať báť povedať pravdu, poukazovať na krivdy, ktoré sa dejú, lebo inak sa nezmení nič.

Ďakujeme za rozhovor. DAV DVA sme my všetci, takže kedykoľvek budeš chcieť niečím prispieť, máme pre teba priestor.

Ďakujem ti krásne za možnosť podeliť sa o svoje názory  Aj ja som DAV/ a prajem veľa zdaru v práci!

Foto: archív Alexa Velitša

Redakcia DAV DVA nezodpovedá za prezentované názory prispievateľov či respondentov a nemusí sa s nimi úplne, ani čiastočne stotožňovať.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


13 thoughts on “Najmladší aktívny komunista Alex Velitš: „Stále existuje nádej na záchranu ľudstva.“

 • 6. júla 2017 at 9:56
  Permalink

  Hlupáčik odťahujúci sa od roboty, ktorý v živote ešte nič nedokázal.

  Reply
 • 10. júla 2017 at 17:11
  Permalink

  Ďakujem za tento čudokrásný rozhovor. Zůstaneme u toho, že starý nebo mladý komunista, komunista 50.let nebo súdruh současné doby, mnohokrát ponaučený z krizových vývojů, perestrojek a soudružských procesů a pomocí je trvale ocelově a stalinisticky nezdolně pevný ve svém přesvědčení. Všechno dobře nasávej, studuj Stalina, Hitlera, všechny Čuny a další velké syny světových dějin, ať si ako oni a za pár desítek let až budeš vypchatý ležet v nějakém skladišti na myší olej, budou k tobě proudit davy zarmoucených soudruhů s tvou podobiznou na násadách od lopat a oslavnými básněmi na rtech.
  Velcí byli i Komenský, Koperník nebo Karol Plicka, ale tím se nedej zviklat. To nikdy nebyli ti praví soudruzi.

  Reply
 • 23. septembra 2017 at 16:55
  Permalink

  Milý mladý muž.
  Odporúčam v rámci Vášho štúdia prečítať si Ezopovú bájku o vlkovi a psovi. Predpokladám, že nie ste v stave ju pochopiť, ale pokladám si za povinnosť Vám takéto vzdelanie ponúknuť.

  Reply
  • 24. septembra 2017 at 23:28
   Permalink

   Odporúčam prečítať bájku Krylova Vlk a Jahniatko, pomôže i Zrkadlo a opica. Predpokladám, že nie ste v stave tieto bájky pochopiť, ale pokladám si za povinnosť Vám také vzdelanie ponúknuť.

   Reply
   • 25. septembra 2017 at 21:55
    Permalink

    Skúste niečo originálnejšie. Opičíte sa… súdružka Slavomíra Kotrádyová.

    Reply
 • Pingback:Sekulárni humanisti na strane severokórejského diktátora | neznaboh

 • 25. septembra 2017 at 13:37
  Permalink

  Aby nedošlo k omylu, môj komentár reaguje na Daniela Jankecha, nie na článok Aleša Veltiša/toho mladého muža si vážim-čistá duša/

  Reply
  • 25. septembra 2017 at 21:57
   Permalink

   Súdružka Slavomíra Kotrádyová. Ja si toho mladého muža nevážim. Myslím si, že je to monštrum, nie čistá duša. A okrem toho, hlboko zakomplexovaný muž, ktorý je vylúčený zo spoločnosti.

   Reply
   • 3. októbra 2017 at 4:59
    Permalink

    „Pán“ Jankech, história nám dáva dosť príkladov na zakomplexovaných géniov a sebavedomých tupcov. Ten prvý príklad sa Vás určite netýka. A čo si to dovoľujete urážať človeka, ktorého ani nepoznáte? Chýba Vám pokora, rešpekt k človeku! Vylúčený zo spoločnosti ste Vy, myslím z tej slušnej.

    Reply
 • 25. septembra 2017 at 23:50
  Permalink

  Niekoľko ráz som si vymieňal názory s istým idiotom a zdá sa mi, že som ohlúpol. SHAW George Bernard/ Dosť originálne?/

  Reply
 • 10. decembra 2017 at 12:31
  Permalink

  Tento svet speje do zahuby. Kto tu chce obhajovať neobhajiteľný režim ?? Ježiši krite, ludia v KLDR su štastní ? Robíte si srandu? Je toto nejaký blbý vtip?

  Reply
 • 13. apríla 2018 at 13:41
  Permalink

  Kiežby bolo mladých ľudí s takýmto zmýšľaním oveľa viac. Táto planéta by mala ešte šancu.

  Reply
 • 26. januára 2019 at 19:38
  Permalink

  Kriste pane.
  Takže ako sa to volá ču čche ši a ko?
  Znamená to guľka do hlavy ak nesúhlasíš.
  Ďakujem, prajem len dotknutému psychiatrickému pacientovi. Vlastne ani jemu nie. Ten potrebuje liečbu. Najlepšie na uzavretom oddelení.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prepošlite článok emailom