Návrh reformy súdnej mapy možno pripomienkovať do konca januára 2021

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Bratislava 15. decembra (TASR) – Špecializácia sudcov, zlepšenie kvality rozhodnutí súdov a z dlhodobejšieho hľadiska aj rýchlejšie i predvídateľnejšie rozhodovanie súdov, také sú ciele reformy súdnej mapy, ktorú v rámci návrhu nového zákona o sídlach a obvodoch súdov predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh zákona možno pripomienkovať do konca januára 2021.

Reforma počíta s reorganizáciou súdov, ktorá sa má dotknúť najmä súdov prvého i druhého stupňa. Má sa tiež vyčleniť správna agenda zo všeobecného súdnictva. Reformné kroky by mali podľa ministerstva viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.

„Ak sa sudca bude venovať jednej téme, ktorá je pre neho hlavná, možno očakávať, že bude môcť rýchlejšie o spore rozhodnúť a aj jednoduchšie bude schopný vysvetliť, prečo rozhodol tak, ako rozhodol,“ podotkla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pri predstavení reformy. Na Slovensku by malo po novom pôsobiť päť špecializovaných skupín sudcov – občianski, rodinní, obchodní, trestní a správni.

Spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy, združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov. „Všeobecné odvolacie súdy by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov v Prešove pre východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre stredoslovenský obvod a v Trnave pre západoslovenský obvod,“ spresnil rezort.

Obchodnú agendu by mali riešiť tri prvostupňové všeobecné súdy v sídle odvolacích súdov. A teda v Trnave, Prešove a v Banskej Bystrici. Obchodné a zmenkové spory by mal okrem toho riešiť aj Mestský súd Bratislava. Rezort zároveň navrhuje, aby agendu obchodného registra spravoval Okresný súd v Žiline.

Z rozhodovacieho procesu všeobecných súdov by malo byť vyčlenené správne súdnictvo. Sídla prvostupňových správnych súdov pre Najvyšší správny súd majú byť v Nitre, Žiline a Košiciach. „V Bratislave navrhujeme zriadiť sídlo Najvyššieho správneho súdu SR s jedným obvodom pre celé Slovensko,“ informovalo ministerstvo.

Právna úprava počíta s právomocou ministerky spravodlivosti zriadiť dočasné pracovisko krajského a rovnako okresného súdu aj mimo jeho sídla. „Za podmienky, že sa tým sleduje zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva a chodu súdu,“ spresnilo MS SR.

V prípade výberových konaní na predsedov súdov pre nové súdne obvody navrhuje predkladateľ tri alternatívy. Prvá predpokladá spustenie procesu výberového konania na všetkých okresných a krajských súdoch vrátane nových mestských súdov. „Druhá alternatíva predpokladá, že proces výberového konania na funkciu predsedu súdu sa spustí len na tých súdoch, ktorým sa mení obvod, a súčasne sa výberové konanie spustí aj pre nové mestské súdy,“ dodal rezort. V rámci tretej alternatívy by bol proces výberového konania na funkciu predsedu súdu spustený len pre mestské súdy v Bratislave a Košiciach.

Možnosť pripomienkovať návrh zákona je predĺžená na 30 dní. „Vzhľadom na dôležitosť materiálu a s ohľadom na nadchádzajúce vianočné a s tým spojené aj dovolenkové obdobie je lehota pripomienkového konania predĺžená na dvojnásobok oproti štandardu,“ doplnil rezort.

Účinnosť právnej úpravy sa navrhuje od 1. augusta 2021. Rezort by chcel implementovať reformu do júla 2022.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *