Neomarxizmus a nová ľavica – prečo by tieto pojmy nemala autentická ľavica zo strategických dôvodov používať

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Na úvod si pozrite tento film, aby bolo jasné, o čom budeme hovoriť…

(aktualizovaný článok z roku 2016, pôvodne publikovaný v I. čísle DAV DVA)

Začnem tým, prečo som proti tzv. liberálnej ľavici, ktorú len ťažko vôbec nazvať ľavicou. Myslím si, že manifestovať svoju sexualitu verejne na ulici je nielenže nevkusné, ale aj nemorálne, nechutné a zvrátené a proti ľudskej dôstojnosti. Jediným odkazom na takomto pochode je individualistická manifestácia vlastnej sexuálnej orientácie. Tí, ktorí v tom vidia boj za sociálne práva, by si mali uvedomiť, že milionár môže byť predstaviteľom sexuálnej menšiny rovnako ako chudobný. Takže na tejto téme nie je nič nič triedne, ani sociálne. Ľudská intimita je každého osobná vec a vôbec nepatrí na ulicu. Opýtam sa otázku: je dôležitejšia hodnota odkazu človeka alebo jeho orientácia? Človek sa preto účasťou na takýchto pochodoch doslova mení na pochodujúci pohlavný orgán, pretože jediné čo zdeľuje svetu je jeho sexualita. Je to vlastne rovnako absurdné ako usporiadať pochod heterosexuálov, respektíve usporiadať pochod práv milovníkov žien.  Iste, boli časy, keď boli sexuálne menšiny perzekvované, dnes tomu tak dokázateľne (napr. v slovenskej spoločnosti) nie je, ba naopak, mediálny mainstream dáva sexuálnym menšinám dokázateľne neprimerane veľa priestoru a snaží sa z tejto témy urobiť trend alebo módu. A tým, že tieto menšiny pod vplyvom mediálnej hystérie masovo propaguje, logicky vyvoláva odpor u dominantnej časti obyvateľstva. Napokon v Škandinávii majú sexuálne menšiny exklúzivné práva, napriek tomu tieto pochody naďalej organizujú. Táto komunita navyše veľmi rada zneužíva média na svoje prvoplánovo egoistické až pubertálne PR. Šialenstvo ich požiadaviek nemá hraníc, príkladom je žiadosť o uznania pohlavia X, čo je exemplárnym príkladom tej najabsurdnejšej stránky postmoderny. O čom to teda je? Prečo by táto téma vôbec mala byť označovaná za ľavicovú?
Objektívnym faktom je, že neexistuje jediný citát, kde by sa Marx a Engels zastávali práv sexuálnych menšín, z toho logicky vplýva, že je absurdné nazývať tzv. ľavicových liberálov neomarxistami.  Pre Marxa, ale aj Lenina bola rodina základná bunka spoločnosti. Ak sa mýlim, opravte ma v diskusii pod článkom. Marx považoval lásku k žene za najsilnejší prejav ľudskej podstaty. (pozri citáty Marxa o láske 1).

Priamy, prirodzený a nevyhnutný vzťah človeka k človeku je vzťah človeka k žene. Vzťah človeka k žene je najreálnejší vzťah ľudskej bytosti k ľudskej bytosti. Z toho vyplýva, do akej miery sa prirodzené správanie človeka stalo človekom alebo do akej miery sa ľudská podstata v ňom stala jeho prirodzenou podstatou. Vzťah tiež odhaľuje, do akej miery sa ľudská potreba stala ľudskou potrebou: rozsah, v akom sa teda druhá osoba ako osoba stala pre neho potrebou. „
Karl Marx, Private Property and Communism , 1844

Pozri pre bližšie informácie 1, 2

Prečo veľkokapitál podporuje témy sexuálnych menšín? Bezhraničná podpora sexuálnych menšín zo strany politických záujmov vládnúcej triedy (napríklad Americkej ambasády na Slovensku) má aj ďalší rozmer. Ak sa nahlodá rodina ako základná bunka spoločnosti, oslabia sa aj komunitárne väzby a kolektívne identity (rodina je ich základnou bunkou) a vznikne nám tak ľahko ovládateľná konzumná spoločnosť individualistov zbavených identity, zameraných len na svoje sexuálne a konzumné preferencie. Napokon geniálne o tom napísal kulturológ Tomás Daněk:

Súčasný systém potrebuje jedinca, aby bol čo najviac závislý na trhu a čo najmenej na rodine, pretože človek, ktorý je ponechaný sám sebe,  môže uspokojovať svoje potreby čiste trhovo. … Trh by bol najradšej, aby ľudia boli neustále frustrovaní a atomizovaní jedinci, pretože oni sa najviac spoliehajú na trh, keďže rodina  ako základ spoločnosti je pre trh nerentabilná, pretože tam vznikajú mimotrhové hodnoty, ako dôvera a solidarita a to sa predsa nedá speňažiť a nevykazuje to HDP (hrubý domáci produkt). … Mladí ľudia sú zbavení vášní aj vďaka súčasnému jednostrannému  prevažujúcemu záujmu o techniku a komerciu. Emocionalitu hľadajú v konzumnej kultúre, ktorá  by im mala vykompenzovať absenciu  emócií v ich  vzťahu. … V súčasnosti sa muži  zoženšťujú a naopak ženy získavaj mužské vlastnosti na úkor ženských. Nastupuje určitý „bieberovský “ typ muža (chlapca), ktorý  sa čoraz viac podobá a sa správa ako žena. Ženy pracujú dnes aj v oblastiach, kde prevažuje  jednostranná racionálna  kalkulácia  čo v konečnom dôsledku môže mať dopad aj ten, že postupne v nich môže utlmiť ženské vlastnosti. … V súčasnosti ženy odkladajú svoje materstvo na neskoršiu dobu, pretože  si robia  školy, kariéru a až neskôr nastupujú na trh práce.  Preto ženy, ktoré sa totálne a flexibílne prispôsobili tomuto systému bez nejakej kritičnosti, vyžadujú u mužov tento istý spôsob života.“

O súvislosti medzi konzumerizmom, sexualitou a trhom napísal Tomáš Daněk vo svojom článku skutočne excelentne a rozhodne ho odporúčam prečítať. Ďalšou zaujímavosťou je, že hoc propaganda denno-denne masíruje verejnosť témou tzv. registrovaných partnerstiev, objektívne, väčšina párov rovnakého pohlavia preferujú promiskuitu. To dokazuje, že celá tá téma registrovaných partnerstiev je len niečím, čo maskuje iný zámer. Masová podpora sexuálnych menšín ide ruka v ruke s neoliberálnou globalizáciou a komodifikáciou. Dokonalým príkladom totálnej absurdity je požadovanie práva na orgazmus z produkcie feministky Adriany Andoliny. Citujem:

co je to nerovnost orgasmů? Především to, že v heterosexuálních milostných vztazích mají muži větší počet orgasmů oproti ženám. … Snažit se tuhle nerovnost odstranit není o nic méně revoluční než vyjít na ulici s transparentem „Ženo, na svůj orgasmus máš právo, dožaduj se ho“. A jestli se někomu bude zdát, že takhle se chová jen coura s přehnanými nároky, anebo jestli někdo bere tvé orgasmy jen jako druhý chod nebo nutné zlo, pošli ho co nejdál, přinejmenším na druhou stranu téhle nerovnosti. Protože pokud jsou osobní záležitosti politické, co teprve ty sexuální! Autorka je feministka. (Andoliny, 2016)

Zaujímavú štúdiu na túto tému aj v kontexte feminizmu a vykorisťovanie zamestnancov prostredníctvom genderovej demagógie napísal Ctirad Musil. Prečítajte si tu.

Ak chce autentická ľavica prežiť, bude sa musieť vzdať a dištancovať sa od slov ako kultúrny marxizmus, neomarxizmus a frankfurtská škola, ktoré sú v dnešnej spoločnosti vnímané výrazne pejoratívne vďaka konotáciám, ktoré za posledné roky získali. Nie je to vinou pôvodných predstaviteľov týchto termínov, ale ich nasledovníkov, ktorí ich otočili naruby, čo využila konzervatívna kritika, aby z nich vytvorila pejoratívum. Dnes je už neskoro rehabilitovať tieto pojmy, avšak vzdelávať sa treba a tento článok venujem najmä konzervatívcom, aby pochopili, že pôvodní neomarxisti nie sú aktivisti za práva sexuálnych menšín, fanatickí univerzalisti presadzujúci multikulturalizmus. Pôvodní neomarxisti nenadraďujú práva menšín nad práva majority a neignorujú priepastné triedne rozdiely v spoločnosti. Existuje však skupina ľudí, ktorá chce anomálie stanoviť za oficiálne kultúrne smerovanie, stotožnené s tzv. európskymi hodnotami. Kvôli karnevalizácii a fanatizmu niektorých aktivistov sa hanbia samotní čestní a slušní predstavitelia týchto menšín.

Už niekoľko rokov sa stretávam s nesprávnou, resp. selektívnou interpretáciou pojmu neomarxizmus a predovšetkým jeho najvýznamnejšieho prínosu – teórie o kultúrnej hegemónii. Určité ideologické prúdy si totiž vykladajú kultúrnu hegemóniu a neomarxizmus po svojom, predovšetkým pod vplyvom jeho dedičstva v liberálnej novej ľavici (obšírnejšie som sa venoval novej ľavici v knihe Hudobná kontrakultúra 60. a 70. rokov; avšak keby som mal možnosť svoje texty dodatočne opraviť, tak dôsledne oddelím neomarxizmus od novej ľavice a to z viacerých dôvodov – jeden z nich je aj dôvod napísania tohto článku). Viac svetla do pochopenia významu neomarxizmu a kultúrnej hegemónie som získal po dôslednom štúdiu filozofie Antonia Gramsciho (profilovú štúdiu o Gramsciho teórii som publikoval v Studia Politica Slovaca). Konzervatívne kruhy spozornia už pri slove neomarxizmus. Tibor Moravčík vo svojom mikroblogu Newspeak neomarxizmus píše o neomaxizme ako newspeaku, ktorého cieľom je miasť ľudí a presvedčiť ich, že nám vládnu marxisti a žijeme v neokomunizme, aby sme nastolili ten pravý kapitalizmus (súkromné nemocnice, súdy, políciu, sprivatizované slnko, vzduch či dážď). Moravčík sa pýta:

Je snáď dnes sociálne inžinierstvo neomarxistov motivované k lepšiemu životu pracujúcich alebo za účelom ovládania masy oligarchiou (kapitálom)?“

V alternatívnych kruhoch sa často hovorí o EÚ ako neomarxistickej a dokonca ju prirovnávajú ku ZSSR a RVHP. RVHP bolo založené na vzájomnej hospodárskej pomoci, pričom EÚ je založená na voľnom trhu, čo je diametrálny rozdiel. Argumentom týchto kritikov je väčšinou zjednodušená predstava o totalitarizme a komparácia sovietskeho centralizmu s centralizmom bruselským. Keby však EÚ bola „neokomunistická“, nebol by tu diktát finančných trhov, bieda, vláda bánk, korporátna lobby, privatizácia, nezamestnanosť či koloniálne vojny a národy by žili v blahobyte.

Druhá rovina – hodnotová, ktorá sa však iba čiastočne zakladá na pravde, je predstava prevzatia kultúrnej hegemónie novoľavičiarmi v EÚ (postindustriálna fanaticky univerzalistická ľavica kultúrnych marxistov, mylne označovaná ako neomarxisti), teda aktivistami za práva menšín, ktoré požadujú uprednostňovanie pred majoritou. Najväčšie pokrytectvo týchto ľudí spočíva v tom, že sa odvolávajú na ľudskosť, empatiu, toleranciu, lásku, pričom na internete šíria tie najväčšie svinstvá (písal som o tom obšírne aj s dôkazmi na svojom blogu). Túto „kaviarenskú“ logiku v uplynulom období najlepšie vystihol český prezident Miloš Zeman – opis toho, čo označuje za „pražskú kavárnu“, sa dokonale hodí i na tú „našu“, bratislavskú:

Ideologie pražské kavárny je totalitní ideologie… Jsi můj přítel, pokud máš stejný názor jako já. Pokud ho nemáš, jsi agent nějaké cizí moci. Nikoho nenapadne, že ten člověk má prostě vlastní nezávislé myšlení a nechce být v tom stádu nebo spíš stádečku; protože jich je strašně málo a nafukují se, aby vytvořili dojem, že jsou masa… Ono to neni think, ani tank. Jsou-li evropské hodnoty vedeny pornohercem, je to tak trošku komická scénka, ale nic víc… Tá víra – ‚já jsem myšlenkově nad vámi‘ – znamená obvinění všech ostatní, že oni nemyslí. A to je strašlivá urážka.

Bohato financovaní tretím sektorom úspešne pretvárajú predstavu ľavice z roviny triedneho boja do roviny akejsi univerzálnej multikulti dúhovej spoločnosti bez triednych rozporov. Žižek túto deformáciu nazýva depolitizovaným odkazom roku 1968, teda dedičstva revolty kontrakultúry a hippies, ktorá sa stala iba formálnym módnym výstrelkom bez triedneho aspektu. Americká oficiálna história tak prevzala do svojej kultúrnej stavby M. L. Kinga či Woodstock spolu s bojom proti rasovej segregácii ako súčasť jednotnej histórie USA. Potom vidíme pomýlené decká s kvetmi vo vlasoch či tričkami Woodstock na Pohode počúvať „osobnosti“, interpretujúce odkazy vládnucej triedy s voličským lístkom pravicovo liberálnych strán. Avšak za toto nemôže samotný neomarxizmus, ale iba jeho konkrétna a účelová interpretácia.

Nadraďovanie kultúry menšiny je scestné a extrémistické

Treba si hlavne uvedomiť, že teória o kultúrnej hegemónii je popis prístupu, nie návod na sprisahanie. Hlavná podstata tejto teórie nespočíva len v hodnotových, ale predovšetkým v triednych kontextoch. Čo je to kultúrna revolúcia?

Podľa definície z knihy Vedecký komunizmus je to premena duchovného života v procese budovanie novej spoločnosti, ktorá vyjadruje záujmy pracujúcich a slúži týmto záujmom (všeobecný rozkvet národného vzdelania a kultúrnej úrovne pracujúcich). Je záujmom slovenských pracujúcich nosiť dúhové vlajky, keď nemajú z čoho zaplatiť nájom alebo nemajú prácu? Nie. Ide o záujem mnohých mimovládnych organizácii, ktoré účelovo ignorujú podstatné, teda triedne problémy spoločnosti.V konečnom dôsledku teda presadzovanie témy sexuálnych menšín vyhovuje vládnucej triede, čím sa stáva reakčným. Socialistická kultúra zahŕňa podľa Lenina to najlepšie, čo vytvoril ľudský um a talent, pričom sa stáva majetkom všetkého ľudu. Patrí presadzovanie homosexuálnej lobby ku najvyšším hodnotám, ktoré vytvoril človek? Keby sme išli do detailov, tak nezáleží predsa na kvalite diela? Ak je kvalitné dielo, nezáleží, či ho vytvoril bisexuál Oscar Wilde alebo promiskuitný heterosexuál Miloš Kopecký. Prečo by sme mali niekomu liezť do súkromia? Vyzdvihovanie sexuality v kultúre či dokonca jej vnímanie ako súčasť „európskych hodnôt“ je choré, scestné a svojim spôsobom diskriminačné voči majorite. A to, že sú tieto veci ignorované, nie je prejav nenávisti, ale prejav zdravej spoločnosti, rešpektujúcej súkromie.

Skutočná socialistická kultúra

Lenin písal o teórii dvoch ľudových kultúr: kultúry utláčaných, teda proletariátu (demokratická socialistická kultúra) a kultúry buržoázie (vládnuca buržoázna kultúra). Po víťazstve socializmu vzniká jednotná kolektívna kultúra s internacionálnym dosahom, patriaca všetkým (teda nie iba privilegovaným). Na princípoch humanizmu garantuje slobodný rozvoj kultúr, národov, národností a skupín, avšak nikde sa nepíše o nadvláde niektorej z týchto kultúr nad inými. Cieľom je taktiež prekonať rozdiely medzi mestom a dedinou, zbližovanie fyzickej a duševnej práce.

Po víťazstve socialistickej kultúry je jej úlohou osvojiť si kultúrne hodnoty minulosti, vytvoriť formou a obsahom novú národnú a socialistickú kultúru všetkých národov, formovať inteligenciu oddanú pracujúcim, šíriť vedu a taktiež organizovať duchovný život. Štát po víťazstve revolúcie znárodňuje a zároveň vytvára nové kultúrne inštitúcie. Ďalším z mýtov je totálne popieranie starého, ktoré si osvojilo hnutie proletkult a bolo súčasťou hnutia. Avšak sám Lenin proti tomuto prístupu bojoval a poukazoval na to, aby proletárska kultúra nahromadila a rozvíjala všetky poznatky, ktoré ľudstvo získalo: „Treba zobrať všetku kultúru, ktorú zanechal kapitalizmus, a z nej budovať socializmus. Tzv. buržoáznu inteligenciu teda nemá zlikvidovať, ako si to priali fanatici, ale prevychovať, aby slúžila ľuďom. Iná však bola teória a iná zas prax, prispôsobená historickým okolnostiam, čo vytvorilo veľké jazvy týmto veľkým myšlienkam.

Čo na to Marx a Gramsci?

Podľa Marxa je nadstavba (ktorú tvorí duchovná kultúra, inštitúcie, umenie, náboženstvo, štátnosť a myslenie) určovaná ekonomickými prostriedkami. Zásadný a prelomový prístup neomarxizmu spočíva v tom, že Marxom definovaná nadstavba nie je vytváraná iba ekonomickými, ale aj duchovnými faktormi (Gramsci bol hegelián, prívrženec Croceho a idealista vychádzajúci z predstavy dejín ako kultúrnych cyklov). Antonio Gramsci ako sčítaný pokrokový intelektuál túto teóriu rozvinul do podrobných súvislostí. Podľa neho je práve prevzatie kultúrnej hegemónie prostriedok, ktorým sa vládnuca trieda dostáva k moci – uchopením dominujúceho spoločenského konsenzu (diskurzu, paradigmy). Gramsci vychádza z Guicciardiniho, podľa ktorého pre chod štátu je podstatné mať vládu nad vojskom a náboženstvom. Masa dospeje prostredníctvom ideologických aparátov ku „spontánnemu“ všeobecnému súhlasu. Tento súhlas existuje paralelne popri donucovacích represívnych zložkách aparátu. Na rozdiel od priamej dominancie vytvára konsenzuálnu spoločnosť, kedy sa spájajú konkrétne záujmy panujúcej skupiny a podriadených skupín, pričom kľúčový je hospodársko-korporatívny záujem. Kultúrna hegemónia je problémom štrukturálnym, dotýka sa každodenného myslenia, noriem, zvykov, životného štýlu a toho, čo je dovolené a spoločensky akceptované. V hegemónii majú významnú rolu intelektuáli, ktorých Gramsci delí na tradičných (produkovaní štátnym aparátom a hegemónnymi doplnkami) a organických, ktorí formulujú nové požiadavky – teda požiadavky novej, rodiacej sa spoločnosti.

Komunizmus a sexuálne menšiny – ďalší mýtus

V spoločnosti sa zakorenila mylná predstava, že neomarxista je automaticky človek, ktorý uprednostňuje postindustriálne témy, predovšetkým fanatickú podporu menšín, homosexuálov a ideológiu melting pot. Dlhodobo na tento problém poukazuje aj Ľuboš Blaha, ktorý je veľkým kritikom západnej univerzalistcikej ľavice. (pozn. dokazuje to aj najnovšia kniha Antiglobalista) Na druhej strane konzervatívni myslitelia šíria predstavu, že pod slovom neomarxizmus sa skrýva masívna homo lobby a doslova diktatúra menšín, ktoré sú uprednostňované pred majoritným obyvateľstvom. Taktiež sa zakorenila predstava, že neomarxizmus je akýsi sprisahanecký plán na likvidáciu tradičnej rodiny, ktorú nahradia homosexuálne páry v registrovaných partnerstvách. Je pravda, že neprirodzené a masívne pretláčanie témy sexuálnych menšín v spoločnosti existuje. Dostali sme sa do fázy, kedy sa stáva módou a je masívne propagovaná práve v prostriedkoch kultúrnej hegemónie – teda v médiách, ktoré vlastnia finančné skupiny a ekonomické elity (teda ekonomickí hegemóni). Podobným spôsobom sa cielene vštepuje umelá európska multikulti identita a násilné ničenie príslušnosti k národom či kmeňom, čoho dôsledkom je oslabenie kolektívnych identít a najzákladnejšej zložky spoločnosti – rodiny. Sme toho dennodenne svedkami, takže sa dá pochopiť radikálna reakcia konzervatívnych kruhov, ktoré za tým vidia sprisahanie akýchsi neomarxistov. Pravda je však iná. Ide o zlyhanie dôsledkov západnej ľavice. Ide o exces, anomáliu, ktorá je v rozpore s pôvodnými myšlienkami marxizmu. Aj povojnoví filozofi chceli dôsledkom nacizmu zavrhnúť kompletne celé vlastenectvo, lebo jeho najreakčnejšia vetva zapríčinila vzostup Hitlera. Výsledkom toho vznikol opačný extrém – radikálne popieranie vlastenectva a multikultúrny fanatizmus, vytváranie umelých identít a duchovne vyprázdnený svet. Ako dodáva Tomáš Bóka (ktorý tento článok komentoval pred jeho vydaním):

V časoch, kedy mali černosi v USA zakázané cestovať v autobuse s bielymi, prirodzené prejavy sexuality boli vnímané ako absolútne spoločenské tabu (čo často viedlo k rozličným komplexom, atď.) a homosexualita bola ilegálna či trestaná, neomarxistický dôraz na boj za práva menšín či nabúranie konzervatívnych stereotypov mal svoje oprávnené opodstatnenie – podľa ich mienky by totiž triedny boj nebol úplným bez emancipácie jednotlivcov, resp. zrovnoprávnenia príslušníkov rozličných rás, etnických či náboženských skupín, rôzneho pohlavia alebo sexuálnej orientácie. Nikdy však nehovorili o nadradení záujmov jednej skupiny nad záujmy druhej, veď napokon práve proti tomu bojovali.“

Zopár faktov

 • V Číne bola homosexualita dekriminalizovaná až v roku 1997, pričom ešte do roku 2002 bola evidovaná ako duševná choroba
 • Kuba vnímala homosexualitu ako výsledok kapitalistickej spoločnosti a z nej prameniacej dekadencie (zdroj: Hocquenghem). Fidel Castro dokonca považoval gayov za agentov imperializmu. Práva LGBTI boli na Kube podporené až dcérou Raula Castra, Maurielou Castro
 • Socialistický Vietnam považoval homosexualitu donedávna za zlo podobné hazardným hrám, v nedávnej minulosti však homosexuáli získali práva podobne ako na Kube
 • V NDR bola homosexualita dekriminalizovaná v roku 1967
 • v KĽDR je homosexualita dodnes tabu
 • Homosexualita bola nelegálna aj v Československu, konkrétne do roku 1961

A čo na to pôvodní myslitelia?

Marx sa homosexualite nevenoval, Lenin síce dekriminalizoval rozvod, potraty a homosexualitu, avšak rozhodne sa nedá o ňom hovoriť ako o nejakom horlivom zástancovi „dúhových pochodov“. Stalin v roku 1933 homosexualitu opäť kriminalizoval a označil ju za poruchu (čl. 121). Zákon odvolal až Boris Jeľcin. Friedrich Engels údajne v súkromí kritizoval homosexualitu, súvisiacu so starogréckymi pederastmi. Homosexualita bola dokonca dôvodom vylučovania z komunistickej strany, na druhej strane existovali zástancovia práv homosexuálov aj v komunistických stranách. Zmena v kurze nastáva v 60. rokoch, kedy McCarthy spájal komunizmus a homosexualitu ako príčiny ohrozenia amerického spôsobu života v rámci svojej fanatickej antikomunistickej kampane. Spojenie homosexuality a komunizmu bol teda výplod demagógov z antikomunistického tábora.

Podpora homosexuálov z radov utopických socialistov je prevrátený mýtus. Súvisí to s Fouriérovou tézou o potláčaní vášne a priznaním spektra vášní, ktoré môžu existovať. Nebolo tu však explicitne povedané, že ide o homosexualitu. Medzi zástancov homosexuality patril Oscar Wilde (dielo Duša človeka v socializme), aktivista Bayard Rustin a mnohí ďalší. Radikálna feministka a socialistka Victoria Woodhull bola vylúčená z Prvej internacionály v roku 1871 pre zdôrazňovanie voľnej lásky a súvisiacich činností z jasného dôvodu – dôraz na problémy, ktoré nesúvisia s triednym bojom. Oslobodenie žien a dôraz na sexuálnu revolúciu priniesli do ľavicového spektra najmä extrémne feministky, ktoré inšpirovali niektoré Engelsove spisy a utopickí socialisti. Avšak nie sú feministky ako feministky. Aj tu nachádzame veľké osobnosti bojujúce za oslobodenie žien, ale aj pomýlené fanatičky bojujúce proti mužom ako takým.

Následky, ktoré sa pre súčasnú ľavicu javia ako katastrofálne, majú korene až v 60. rokoch, kedy sa západná ľavica zamerala na sexuálnu revolúciu. A tomu pomohli práve niektorí zástancovia kultúrneho marxizmu, resp. toho, čo ho zdeformovalo. Vinníkom je aj sám Herbert Marcuse, autor na jednej strane vynikajúcej knihy Jednorozmerný človek, no na druhej strane aj knihy Eros a civilizácia, spájajúcej Marxa a Freuda.

Eros a civilizácia: Marcusova vízia nerepresívnej spoločnosti (ktorá je skôr v rozpore s Freudovou koncepciou spoločnosti ako prirodzene a nevyhnutne represívnou), založená na Marxovi a Freudovi, predvídala hodnoty protikultúrno-spoločenských hnutí v šesťdesiatych rokoch. V knihe Marcuse píše o sociálnom význame biológie – dejinách, ktoré nie sú považované za triedny boj , ale za boj proti represiám našich inštinktov. Argumentuje, že kapitalizmus bráni tomu, aby sme dosiahli nerepresívnu spoločnosť „založenú na zásadne odlišnej skúsenosti bytia, zásadne odlišnom vzťahu medzi človekom a prírodou a zásadne odlišnými existenciálnymi vzťahmi.“

Alebo Wilhelm Reich – propagátor freudomarxizmu a sexuálnej revolúcie. A práve tu začína tragédia európskej ľavice. Gay aktivisti sa odvolávali práve na túto líniu, ktorá je skutočnou príčinou kritiky konzervatívcov. Dedičstvo generácie hippies dostalo svet do materialistickej pôžitkárskej dystopie, proti ktorej sama bojovala.

 Jeho skúsenosť posilnila jeho presvedčenie, že sociálna zmena musí predchádzať psychoanalýze. Reich videl sexuálne represie v spoločnosti ako pôvod psychologickej represie v mysli jednotlivca. Reich tak vyzval k sexuálnej revolúcii a väčšej sexuálnej slobode s cieľom znížiť prevalenciu neuróz a uľahčiť rozvoj zdravšieho politického života. Reichova asociácia pro-proletársku sexuálnu politiku pôsobila v Berlíne a dosiahla 40 000 členov. Komunistická strana sa však obrátila na politiku Ludového frontu, vďaka čomu bola Reichova činnosť neudržateľná a v marci 1933 bol vylúčený zo strany. Po súdnom procese amerického Úradu pre potraviny a lieky, ktorý ho obvinil z podozrení z podvodu, Reich bol uväznený. (Wilhelm Reich, on Marxist.org)

Vráťme sa však k Marxovi – jeho odpoveď na list od Karla-Heinricha Ulrichsa a Magnusa Hirschfelda: pederasti sú proti prírode, ide o otočenie oplzlosti do teórie. Samozrejme, pre Marxa bola táto téma absolútne okrajová a aj tento výrok treba chápať v dobovom kontexte, kedy homosexualita patrila medzi marginálne a tabuizované témy. Dokazuje však, ako veľmi sa mýlia konzervatívne kruhy, ktoré si marxizmus apriórne spájajú s pretláčaním práv homosexuálov. Boli časy, kedy by som patril k horlivým zástancom slobody, avšak dekadencia, úpadok a individualizmus, ktorý degradoval sexualitu na konzum, iba nahrávajú rôznym exhibicionistom, prezlečeným za ľudsko-právnych aktivistov, ktorí zároveň cynicky ignorujú skutočné problémy – biedu, nezamestnanosť, nezmyselnosť práce v kapitalizme, odcudzenie od práce a pod. Súčasnému systému totiž vyhovuje, keď odpútava pozornosť od skutočných problémov pracujúcich pomocou tzv. postindustriálnych tém, vďaka ktorým je ľavica v kontrarevolučnom úpadku.

Kultúrna hegemónia – nadstavba

Podstata prevzatia nadstavby v marxistickom zmysle znamená prevzatie hegemónie proletariátom, vystriedanie kultúry utláčateľov za kultúru utláčaných más. Noam Chomsky, z ktorého vychádza Ľuboš Blaha v knihe Matrix kapitalizmu, zadefinoval niekoľko ideologických aparátov systému: právny a politický systém, občianska spoločnosť (mimovládne organizácie), ideológia, interpretácia histórie, morálka, veda, náboženstvo, rodina, masmédiá, PR, výskumy verejnej mienky, marketing, etablovaní intelektuáli, školský systém, jazyk, inšitucionálne pravidlá, šport a princíp lotérie. Nad tým všetkým stojí diverzia. Chomsky ju definuje ako odpútanie pozornosti od dôležitých problémov, ohlupovanie más.

K neomarxistom, liberálnym ľavičiarom a novej ľavici sú zaraďovaní aj teoretici frankfurtskej školy či birminghamskej školy. Extrémne vyústenie týchto teórií samozrejme predstavuje z hodnotového hľadiska to, čo si konzervatívci generalizovane vykladajú ako odkaz všetkých týchto teoretikov: zánik prirodzených rolí muža a ženy, zrelativizovanie pohlavia a pod, zánik národov, zánik rodiny. K tomuto úpadku samozrejme dochádza, ale rozhodne to nie je zásluhou frankfurtskej školy. Ide o zakorenený mýtus tých, ktorí tieto knihy snáď ani nečítali.

Neomarxizmus – pričom ide o novú ľavicu – zdiskreditovali vďaka svojim zvráteným aktivitám aj také osobnosti ako Daniel Cohn-Bendit či Allen Ginsberg. Tomáš Bóka dodáva:

Kým Cohn-Bendit prevádzkoval v 70. rokoch neslávne slávnu experimentálnu škôlku v Nemecku s veľkým dôrazom na sexuálnu výchovu detí predškolského veku, Ginsberg sa angažoval v americkej organizácii NAMBLA, propagujúcej ‚pederastiu‘ (alebo lepšie povedané pedofíliu).“

Konzervatívni kritici neomarxizmu však nechápu, že sa jednalo o excesy jednotlivcov a nie o názory, propagované pôvodnými neomarxistami či frankfurtskou školou. Avšak je už príliš neskoro na to vyvracať tieto mýty, nakoľko sú dlhodobe zakorenené. Pozrime sa však na problém odborne.

Frankfurtská a birminghamská škola pod lupou

Diela filozofov frankfurtskej školy sú v skutočnosti rôznorodé. Vyzdvihnem jednotlivé prínosy, ktoré by ocenili aj tí, ktorí zatracujú frankfurstskú školu. Herbert Marcuse definoval jednorozmerné stádovité myslenie, ktoré produkuje kapitalistická spoločnosť; Erich Fromm posunul ľavicové myslenie až do spirituálnej roviny, teda do predstavy prechodu z módu túžby po vlastnení (mať) do módu bytia (autentického prežívania); Adorno v Schéme masovej kultúry podrobne popísal fungovanie kultúrneho priemyslu ako prostriedku na ovládanie más. V rámci birminghamskej školy tu máme napríklad kritiku masovej kultúry a teóriu opozičného kódovania, vychádzajúcu zo semiotiky – teda predstavy, že mediálne obsahy napríklad v TV, ktoré sú nám predkladané, obsahujú v sebe kódy, ktoré tvorcovia šifrujú takým spôsobom, aby sa k nám informácie dostali v správnom kontexte. Hall ponúkol alternatívu – odhalenie tohto kódu, tzn. dekódovanie obsahov, čo môžeme nazvať povestným odpojením sa od matrixu. Dick Hebdige zase interpretuje triednu podstatu vzniku subkultúr (napríklad mods). Druhá rovina je napríklad Angela McRobbie, ktorá interpretuje populárnu kultúru z pozície radikálneho feminizmu, radikálna kritika konzervativizmu z pera Adorna v Schéme masovej kultúry či v jeho spoločnom diele s Horkheimerom Dialektika osvietenstva. Tu už by sa dali nájsť zdroje, ktoré sú predmetom kritiky konzervatívcov.

Osobne vnímam prínos neomarxizmu v tom, že poskytol priestor pre nové teórie, vdýchol marxizmu slobodu a možnosti nových interpretácií (psychologické, semiotické, duchovné), na druhej strane ho zatracujem v tom, že neponúka alternatívy a práve jeho deformácia zapríčinila depolitizovanie odkazu roku 1968. S výnimkou snáď Fromma taktiež zabúda na ľudskú spiritualitu, ktorú napríklad z protokomunistických hnutí vnímali husiti, bogomili, huteriti či diggeri.

Do akej miery prispela práve frankfurtská škola k súčasnému stavu, je otázne. Oveľa viac ideových vplyvov nachádzame vo feministickej a postfeministickej filozofii, ktorá radikalizuje Engelsa, štrukturalizme a postštrukturalizme či postmodernej filozofii (Foucalt, Derrida, Lyotard a ďalší), ktorú taktiež zaraďujú k ľavici. Slepá ulička neomarxizmu v jeho postindustriálnej chaotickej interpretácii nie je chybou Gramsciho, ktorý sa dá považovať za prvého neomarxistu, ale skôr postmoderných filozofov, ktorí z marxizmu vytvorili ideový zdroj pre sociálnych inžinierov.

Otázka rodiny

A čo rodina? V komunizme by podľa niektorých textov Engelsa nemala rodina existovať a deti by mali byť vychovávané kolektívne. Táto predstava má dve roviny: pozitívnu v zamedzení nerovnosti medzi ľuďmi (zmizli by triedy), avšak aj negatívnu v absencii emocionality, ktorú dokážu odovzdať dieťaťu výlučne rodičia.

V prípade Engelsa však môžeme nájsť prvé náznaky nahlodania prirodzenosti rodiny avšak jeho kritika rodiny je zameraná na rodinu buržoáznu, teda rodinu, kde ženy nemajú svoje rovnoprávne postavanie, teda nie rodiny ako takej: „Monogamné manželstvo prichádza na scénu ako podriadenie jedného pohlavia druhým.“ (Engels, O pôvode rodiny…, 1884) 

Engels vykladá negatívne prvky rodiny v kontexte utláčania žien a dominancie mužov. Toto prebrali feministky a otočili to do extrému – teda predstavy o dominancii žien nad mužmi pod zámienkou gendrovej rovnosti. Platón v Ústave píše o spoločnej výchove detí, Habáni sa o to dokonca v praxi pokúsili. A pritom Habáni neboli ateisti, ale radikálnou odnožou reformovaného kresťanstva. Rozdielna je však teória i prax. Pozrime sa napríklad na socialistické Československo, populačný rozkvet tzv. Husákových detí, vysokú životnú úroveň mladých rodín a sociálne vymoženosti – nebolo práve toto obdobím rozkvetu rodiny, o ktorom tak konzervatívci snívajú? Ako sa majú rozvíjať rodiny v kapitalizme, keď sú dusené hypotékami a strachom zo straty zamestnania?

Multikulturalizmus nie je internacionalizmus

Ďalším mýtom je splietanie si internacionalizmu a multikulturalizmu. Internacionálny komunizmus je jednak o predstave kultúrnej výmeny so zachovaním špecifík a rozdielností národov v rovine kultúrnej, ale aj o vytvorení rovnosti v rovine ekonomickej (teda odstránení vykorisťovania jednej krajiny druhou). Pritom multikulturalizmus, ktorý vychádza z pravicového liberalizmu, vznikol ako západná ideológia rozšírená v anglo-saskej sociálnej filozofii (Taylor, Giddens, Blair; Kanada, Škandinávia, Británia, USA) a ktorá naopak nivelizuje kultúry do šedej masy so zachovaním sociálnej nerovnosti (výnimkou je iba Walzerovo chápanie multikulturalizmu, ktoré rešpektuje partikularitu). V Juhoslávii sa Titovi podarilo spojiť v partizánskom hnutí vzájomne odlišné a rozhnevané národy, ktoré však mali určité spoločné územie a historické väzby. Vytvoril Juhosláviu založenú na novom vlastenectve – príslušnosti k Juhoslávii, so zachovaním špecifík všetkých národov. Nebol to prípad umelo vytvoreného multikulturalizmu v USA, ktorého vyústením sú getá, či plánu organizovanej migrácie z afrických krajín do Európy.

Tak ako je choré postihovať ľudí pre rasu, náboženskú vieru či sexuálnu orientáciu, rovnako je choré tieto odlišnosti vyzdvihovať či dokonca vybrané menšiny zvýhodňovať ponad majoritu. V zdravej spoločnosti tieto odlišnosti fungujú vedľa seba, tak ako spokojne spolu dokázali nažívať Česi, Slováci a Maďari v Československu, Kazachovia či Ukrajinci s Rusmi v ZSSR a Chorváti so Srbmi v bývalej Juhoslávii. Nedochádzalo k uprednostňovaniu melting pot, kultúry zostali celistvé aj napriek miešaniu etník, náboženstiev či kultúr, ktoré však nebolo spoločensky nastavené ako priorita.

Neomarxizmus učí, ako odhaliť taktiku vládnucej triedy

Vráťme sa však k podstate toho, čo som chcel povedať. Neomarxisti by nemali byť terčom, ale užitočnými radcami pre odhalenie podvodu ideológie, ktorá je všade vôkol nás a produkuje ju vládnuca elita. Zakončím túto úvahu slovami Debuffeta z knihy Dusivá kultúra, kde píše:

Kultúrna propaganda sa snaží o to, aby dala podriadeným vrstvám pocítiť priepasť, ktorá ich oddeľuje od oných vzácnych pokladov, ku ktorým má vládnuca trieda kľúče, aby dala pocítiť malosť všetkých… Slovo kultúra je dnes spojené s dobyvateľstvom, s indoktrináciou a s celým aparátom zastrašovania a nátlaku. (…) Západnej buržoáznej kasty sa nezbavíme, kým nedôjde ku demaskovaniu a demystifikácii ich údajnej kultúry. Tá je jej zbraňou a trójskym koňom…“

Ak je neomarxista človek z tretieho sektora, považujúci sa za elitu a rozširujúci ideológiu uprednostňovania postindustriálnych tém ľavice pred podstatnými triednymi, tak neomarxistom nie som. Ak je však neomarxista človek, ktorý poučený minulosťou aktualizuje Marxa a uvedomuje si významnú úlohu kultúry a duchovnej roviny popri ekonomických otázkach, ktoré Marx definoval správne, tak neomarxistom som. Ale budem nútený sa v mene budúcnosti samotnej existencie ľavicového myslenia tohto pojmu – spolu s kultúrnym marxizmom – vzdať.


Horné foto: rdesign812, Flickr, CC

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.
Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Ohodnotiť článok

6 thoughts on “Neomarxizmus a nová ľavica – prečo by tieto pojmy nemala autentická ľavica zo strategických dôvodov používať

 • Pingback:Lukáš Perný: Neomarxizmus… | ALTERNATÍVY.SK

 • Pingback:TOP 10 radikálne ľavicových kapiel 60. rokov. - Kultúrno-politický magazín DAV/

 • Pingback:O budúcnosti planéty a vízii nekapitalistickej spoločnosti (rozhovor s filozofom a futurológom L. Hohošom) - DAV DVA - kultúrno-politický magazín

 • Pingback:Prednáša o Marxovi aj Hayekovi. Rozsiahly rozhovor s filozofom doc. Vladimírom Mandom o svete, v ktorom žijeme - DAV DVA - kultúrno-politický magazín

 • 15. júla 2018 at 19:30
  Permalink

  Dobrý článok Lukáša Perného. Nemám mu čo vytknúť, stotožňujem sa, skôr dodať svoje postrehy k téme.
  Východisko pre ľavicu spočíva v ujasnení takýchto tém.

  Čo rozumieť pod pojmom autentická ľavica?

  1.Po novembri 1989 sa utvoril komplex porazenosti u východoeurópskej „autentickej“ ľavice, prevzala témy západnej ako určujúce pre svoju budúcnosť. Lenže socializmus je dejinne vyšší systém ako kapitalizmus, východoeurópska ľavica preto mala historicky pokrokovejšiu sociálnu skúsenosť. Za východisko treba preto brať jej sociálnu a teoretickú vybavenosť, ju rozvíjať. A samozrejme dopĺňať o poznatky západnej ľavice, ktoré rozviedol aj Lukáš Perný.
  V tejto súvislosti by sme si nemali zamieňať bohatstvo s vyspelosťou, nestotožňovať ich.

  2.Každý systém má svoju ľavicu a pravicu, preto by sme mali vždy určiť, z akej pozície hovoríme, či o ľavici v rámci kapitalizmu alebo v rámci socializmu, prípadne aj komunizmu. To jasne pomôže pochopiť aj rozdiely medzi ľavicovými stranami. Nie je napr. jedno, ak hovorím o liberálnej ľavici, či hovorím o kapitalistickej liberálnej ľavici alebo o socialistickej liberálnej ľavici, budú mať pred sebou úplne iné témy.

  3. Pritom ľavica samozrejme nie je totožná s liberalizmom, v štádiu utvárania systému má nutne autoritatívnu podobu. Môžeme stalinizmus kritizovať ako chceme, ale stalinistická ľavica bola silou bojujúcou za sociálny, ekonomický, politický pokrok – a masy ľudí, dokonca aj kulakov boli s tým stotožnené. Ako to ukázali Denníky písané za Stalina.

  4.Z čoho vyplývajú problémy kapitalistickej liberálnej ľavice, rozvedené v článku?
  Ako som to naznačil v inom komentári, systém po vyčerpaní svojej kvantitatívnej hranice existencie stráca svoju pokrokovú funkciu a
  1. Buď sa rozpadne na nižšie zložky,
  2. Vznikne kvalitatívne nový spoločenský systém, alebo

  3. Za priaznivých podmienok pokračuje vo svojom vývoji v post-klasickej podobe.
  Klasickým príkladom sú Polynézania ako post-klasická podoba prvobytnej formy 5000 rokov po ukončení epochy prvobytnej spoločnosti. V izolovanom stave, pri nerastovom modeli, jednoduchej reprodukcii môžu tak prežívať tisíce rokov.

  Post-klasické podoby systémov, stratiac svoju pozíciou hegemóna vývoja, svoj pokrokový charakter, sú vedľajšou, slepou vývojovou líniou Svoje zdroje preorientovávajú z rastu do spotreby, konzumu, niektoré nadobúdajú vyslovene parazitický charakter (vírusy, sčasti aj imperializmus Západu).
  Táto post-klasická poloha systému, jeho konzumný charakter poznamenáva aj charakter kapitalistickej liberálnej ľavice, jej excesy, orientáciu na užívanie si, nie prácu.

  Áno, ona prevzala niektoré prvky marxizmu a označuje sa za neomarxistickú,pretože tu ide o ten proces, ktorý som naznačil v inom komentári: Post-klasické podoby preberajú prvky hlavnej vývojovej línie, hegemóna, prispôsobujú svoju formu, čo im umožňuje ohraničený ekonomický rast. Kapitalistická ľavica prevzala niektoré prvky socializmu, marxizmu, ale nerobí to z nej marxistickú ľavicu.
  Tak ako dnes prevzala aj niektoré prvky globálnej civilizácie ako vedúcej tendencie, ale nerobí to z nej globálnu civilizáciu. A preto treba oddeľovať globálny kapitalizmus od globalizácie a treba oddeľovať marxistickú ľavicu od falošnej neomarxistickej kapitalistickej ľavice. Nie je to žiadna nová ľavica, iba ak v rozmeroch kapitalistického systému, ale nie civilizačnom rozmere.

   
  Reply
 • 17. júla 2018 at 16:26
  Permalink

  Čo chápem osobne pod pojmom autentická ľavica.

  Začnem metodologickou vsuvkou, z čoho vychádzam, akú metódu uplatňujem pri používaní pojmov. Vychádzam z jednoduchého marxistického modelu chápania dejín ako striedania spoločensko-ekonomických foriem (systémov) a ich vývoja.

  Niektorí ľavičiari (a ich oponenti), aj keď vychádzajú zo striedania spoločenských systémov, pozabúdajú na ich vnútorný vývoj, akoby systémy boli nemené. Od silne centralizovanej formy správy (despotizmus, absolutizmus, diktatúra) ku klasickej podobe, kríze klasickej podoby a liberálno-demokratickej podobe. Ak hovorím o nejakom spoločenskom systéme, mal by som zadefinovať, v ktorom štádiu vývoja ho používam.

  Každý systém má svoju pravicu a ľavicu, svoju konzervatívnu a progresívnu časť. Vnútorný vývoj systémov má za následok zmenu pozície jeho subjektov, ak sa nevyvíjajú spolu s vývojom systému: progresívne, ľavicové sa posúvajú na konzervatívne, pravicové, ap.
  Systémy môžu koexistovať vedľa seba, mal by som teda pri definovaní ľavicových, liberálnych, konzervatívnych, pravicových atď. subjektov určiť, z pozície ktorého systému vychádzam (dnes je to aktuálne kapitalizmus a socializmus). Či hovorím o kapitalistickej alebo socialistickej ľavici, pravici, liberáloch, konzervatívcoch. Zreteľne sa táto potreba javí napr. pri liberáloch, liberalizme, hovoriť dnes o liberalizme a myslieť pod ním len kapitalizmus je veľmi nepresné. Ak si pozrieme aj dnešné správy, Čína hovorí o liberalizácii vzťahov so Srbskom, balkánskymi krajinami. To je objektívne kritérium, inak sa stratíme v spleti pojmov. Ako viem, aj vo fyzike sa pozícia pozorovateľa stáva súčasťou určenia vlastností skúmaného objektu.

  Koho teda chápem pod autentickou ľavicou?

  Chápem pod ňou subjekty naľavo (revolučnejšie) od súčasných komunistických strán, teda nie medzi sociálnou demokraciou a KS, ale subjekty silne vzdialené od SD. Sociálne demokracie sú subjektami post-klasického socializovaného kapitalizmu, išlo by teda o pozíciu medzi kapitalizmom a socializmom. Niekde do tejto polohy sa dostáva liberálna kapitalistická ľavica, nová ľavica a neomarxizmus. Autentická ľavica však s touto polohou nemá nič spoločné, ako hovorím, ide o subjekty naľavo (revolučne) od súčasných KS.

  Ide teda o subjekty, revolučné komunistické strany (revolučnosť nie v zmysle násilia ale skôr revolučných poznatkov), ktoré sú schopné zadefinovať si úlohy už aj nad rámec socializmu. Teda už nad rámec triedno-štátnej megaepochy (trvajúcej 5 000 rokov), tvorenej tromi epochami: Nevoľníckou, Kapitalistickou a Socialistickou. Socializmus je poslednou epochou tejto triedno-štátnej megaepochy, nesie ešte aj jej črty (ktoré nevedia stráviť u klasického socializmu jeho demokratickí stúpenci, hovoriac o deformáciách), ale zároveň je krízovou epochou, v ktorej vznikajú už aj prvky novej spoločnosti.

  Teda žiadna konvergencia socializmu a kapitalizmu, niečo medzi nimi, ale vývojový posun za socializmus a za celú triedno-štátnu megaepochu. Pritom to neznamená, že nový systém nebude preberať aj prvky kapitalizmu (robí to napr. aj Čína), nové systémy bežne preberajú a dotvárajú črty starších systémov (pozitívna negácia, syntéza predošlých systémov). Navyše, budúca makrosociálna forma bude silne pluralitná, kde vedľa seba budú koexistovať rozmanité podoby spoločnosti, takže tu môžu bežne pôsobiť aj post-klasické kapitalistické systémy.

  Tento revolučný ľavicový subjekt by mal definovať svoje úlohy na úrovni potrieb súčasného výrobno-technologického spôsobu, digitalizovanej, poznatkovej, globálnej spoločnosti a ekonomiky. Revolučný ľavicový subjekt teda musí vychádzať z potrieb revolučného výrobno-technologického spôsobu, mať svoju oporu, sociálny základ v revolučných sociálnych silách, spojených práve s týmto revolučným výrobným spôsobom.
  Je teda zrejmé, že klasická robotnícka trieda, spojená s klasickým priemyslom a klasickým socializmom, to dnes nebude. Ona splnila svoju historickú úlohu, patrí jej veľká vďaka za jej pot, preliatu krv, zápasy o sociálne spravodlivejšiu spoločnosť, a dnes po dobre vykonanej práci odovzdáva revolučnú štafetu ďalej.

  Predpokladaná schéma dejinného vývoja (pre prehľadnosť a orientáciu revolučnej ľavice):

  1.Biologická forma
  2.Sociálna forma (klasická ľudská spoločnosť)
  3.Makrosociálna forma (život tretej úrovne)

  Sociálna forma – sa skladá z deviatich epoch, či Spoločensko-ekon. formácií:

  1.Prvobytná
  2.Triedno-štátna megaepocha – Nevoľnícka
  – Kapitalistická
  – Socialistická
  3.Globálna forma, globálna civilizácia

  Čo chápať pod makroekonomickou formou, kde sa prakticky ocitáme? Podľa overených poznatkov vývojový program možno uchopiť pomocou Heglovej triády: Východisková forma – Negácia východiskovej formy – Syntéza oboch foriem(druhá negácia). Tretia forma teda prakticky len rozširuje, syntetizuje možnosti prvých dvoch štádií. Makrosociálna forma predstavuje širokú rozmanitosť, pluralitu sociálnych foriem (sociodiverzita). Názorným príkladom nám môže poslúžiť chemická triáda: Atómy – Molekuly – Makromolekuly.

  Vzťah komunizmu a makrosociálnej formy.
  Komunizmom môžeme chápať kľudne aj túto makrosociálnu formu, ako zavŕšenie vývoja sociálnej formy, nájdenie určitej stabilnej polohy, v ktorej môže ľudstvo v novej podobe prežívať ďalšie tisíce, milióny rokov. Hovorím o zavŕšení vývoja sociálnej formy, nie vývoja všeobecne, ten bude pokračovať ďalej.
  Prípadne pod komunizmom môžeme chápať evolučné pokračovanie, evolučné nadstavenie klasickej ľudskej spoločnosti, teda vedľajšiu vývojovú líniu mimo makrosociálnej formy. Do liberálno-demokratickej podoby, určitej podoby komunistického raja. Nie v zmysle dokonalosti, ale zavŕšenia vývoja sociálnej formy a nájdenie určitej stabilnej, efektívnej podoby. Za príklad nám môže poslúžiť zavŕšenie vývoja prvobytných spoločenstiev v post-klasickej podobe, v podobe takého polynézskeho raja. Teda z pohľadu prvobytnej spoločnosti, nie vývoja všeobecne.
  Zrejme črty hlavnej a vedľajšej vývojovej línie v tomto prípade by sa do veľkej miery zhodovali.

   
  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prepošlite článok emailom