Neuveriteľné slová zástupcu Lučanských, JUDr. Radačovského

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Nezávislý europoslanec a bývalý sudca JUDr. Miroslav Radačovký, ktorý je právnym zástupcom pozostalých po zosnulom Milanovi Lučanskom, vo svojom statuse presne pomenoval dôvody, na ktoré slúži tzv. kolúzna väzba. Toto si treba pozorne prečítať a pochopíte, o čo momentálne v tomto štáte ide.

Status na facebooku JUDr. Miroslav Radačovský, nezávislý a nezaradený poslanec EP:

KOLÚZNA VÄZBA

Domnievam sa, že kolúzna väzba mnohokrát prekračuje znesiteľné a najmä primerané časové obdobie. Kolúzna väzba, kde je najprísnejší režim, pričom ide o človeka de jure nevinného, by mala trvať len nevyhnutný čas.
Kolúzna väzba, ktorej dĺžka môže byť až 3 roky, môže byť smerovaná len k tzv. ,,Zlomeniu údajného páchateľa”. V podstate tým, že umiestnime obvineného do samoväzby, môžeme dôvodne tvrdiť, že je to neprimeraný psychický nátlak na zatiaľ nevinného človeka.

Ako príklad citujem, to, čo som zachytil z médií:
„Prokurátorka tvrdí, že manželovi hovorili, že bude vo väzbe „srať krv” a žiadali ho, aby sa priznal.“ (Dostupné v médiách)

Nie je potrebné chodiť ďaleko, môžeme konštatovať, že Trestný poriadok Českej republiky a Trestný poriadok Slovenskej republiky (zákon č. 301/2005 Z. z.) vychádza z rovnakých materiálnych podmienok práva vzhľadom na dlhodobé spolužitie oboch národov a je potrebné, podľa môjho názoru, sa inšpirovať českým trestným poriadkom, zák. Č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním:

„Vazba, § 67
Dúvody vazby
Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava,

b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo

Nejvyšší přípustní doba trvání vazby
§72a)

(3) Vazba z důvodu uvedeného v § 67 písm. b) může trvat nejdéle třiměsíce. Nebyl-li obviněný, který není ve vazbě současně i z jiného důvodu, propuštěn z vazby před uplynutím lhůty uvedené ve větě první, musí být propuštěn nejpozději poslední den této lhůty. Bylo-li zjištěno, že obviněný jižpůsobil na svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařil objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání [§ 68 odst. 3 písm. d)], rozhodne o ponecháníobviněnéhovevazbě nad stanovenou lhůtu v přípravnémřízení na návrh státníhozástupcesoudce a po podání obžaloby nebo návrhu na schválení dohody o vině a trestu soud.

Z tohto dôvodu podám otázku na Európsku komisiu v zmysle, či
dĺžka trvania väzby odporuje unijnému právu a ľudským právam a základným slobodám.

A v takomto znení požiadam poslancov Národnej rady SR o predloženie legislatívneho návrhu na zmenu zákona.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
3 thoughts on “Neuveriteľné slová zástupcu Lučanských, JUDr. Radačovského

 • 13. januára 2021 at 12:48
  Permalink

  Neskoro. Kde bol do teraz? Aj Fic-k-ova vláda porušovala zákony vtedy sa neohlásil. Menšie porušenie dodáva odvahu porušovať viac.

  Reply
  • 13. januára 2021 at 13:32
   Permalink

   Kde bol doteraz? Bol celý život sudcom. Sudcovia to majú v etickom kódexe, že sa majú správať tak, aby sa celý výkon jeho funkcie javil ako nestranný. Majú byť zdržanliví pri vyjadrovaní sa na verejnosti.
   Prosím vás (všetci naši čitatelia), zahoďte tie obohrané platne „Kde bol doteraz…“ a „Fico, Fico, Ficooo…“

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *