Novinky z NRSR, samozrejme aj skrátené legislatívne konanie musí byť a aktívne sme sa prihlásili k adekvátnemu prijímaniu sankcií EÚ ako politického nástroja…

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) otvoril tretí deň 23. schôdze parlamentu. V úvode majú poslanci prerokovať návrh na vyslovenie súhlasu s predĺžením platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi SR s Európskou vesmírnou agentúrou.

Poslanci by sa mali potom venovať návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Týka sa vládneho návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Cieľom tohto návrhu je zmierniť podmienky na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa.

Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa by sa mali zmierniť. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Parlament vo štvrtok schválil, že novelu zákona prerokuje v tzv. zrýchlenom režime. Súčasťou právnej úpravy má byť aj uplatnenie nákladov zamestnávateľov a SZČO, ktoré vynaložili na testovanie, za daňové výdavky.

Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili Bezpečnostnú stratégiu SR. Po 16 rokoch tento dokument odobrila nielen vláda, ale aj parlament. Bezpečnostná stratégia konštatuje, že globálna bezpečnosť sa vo viacerých ohľadoch zhoršila, čo má priamy dosah na bezpečnosť a odolnosť SR. Hrozby a výzvy, ktorým čelíme, sú podľa nej čoraz zložitejšie, previazanejšie, bezprostrednejšie a majú väčšie dôsledky na našu bezpečnosť. Dokument podporilo 77 poslancov zo 122 prítomných. Proti bolo 14, zdržalo sa 31 poslancov.

Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) vo štvrtok odsúhlasila Národná rada (NR) SR. Zmluva mala pôvodne vypršať 3. februára 2021, vláda aj parlament ale schválili jej predĺženie o 18 mesiacov, teda do 4. augusta 2022.

SR sa preto v stratégii zaväzuje zabezpečiť primerané zdroje na fungovanie bezpečnostného systému a ich efektívne a transparentné využitie. V oblasti obrany štátu dokument pripomína, že ju treba zabezpečovať aj v kybernetickom priestore. NATO pomenúva ako najlepšiu možnosť zabezpečovania obrany štátu. V boji proti terorizmu sa má SR zamerať na predchádzanie príčin. Pripomína tiež dôležitosť fungovania kritickej infraštruktúry. Zamerať sa treba aj na zvýšenie odolnosti voči hybridným hrozbám, zvyšovať sa má aj odolnosť voči dezinformáciám. Posilňovať sa má aj systém civilnej obrany.

V súvislosti s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami má SR prijať legislatívne úpravy obmedzujúce nákupy expanzných a reaktivovaných znehodnotených zbraní, ktoré sú následne nelegálne upravené a využívané na páchanie trestnej činnosti doma aj v zahraničí. Venovať sa má aj nelegálnej migrácii a boju proti extrémizmu.

Rovnako sa SR hlási k podpore adekvátneho prijímania sankcií EÚ ako politického nástroja na vynútenie zmeny správania tretích krajín, fyzických a právnických osôb, ktoré nesú zodpovednosť za hrubé porušovanie medzinárodného práva, ľudských práv a základných slobôd.

Asistované sčítanie sa bude môcť dať vykonať aj neskôr ako v dobe sčítania obyvateľov, a to do konca októbra. Predísť sa tak má ďalšiemu zvýšeniu ohrozenia zdravia najzraniteľnejšej časti obyvateľov ochorením COVID-19 v čase vrcholiacej pandémie. Vyplýva to z novely zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 z dielne Štatistického úradu SR, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. O novele rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Vláda dostane novú kompetenciu, bude môcť upustiť od ukladania daňových sankcií za podmienok a v rozsahu, v akom určí vo svojom nariadení. Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválilo 86 hlasmi zo 122 prítomných poslancov novelu zákona o správe daní z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní.

Rezort financií v materiáli skonštatoval, že návrh zákona sa vypracováva nadväzne na zhoršujúcu sa situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19. Zhoršujúcou sa situáciou okolo pandémie odôvodnil aj naliehavosť prijatia návrhu zákona. Skrátené legislatívne konanie parlamentu navrhuje na ochranu hospodárskych záujmov SR.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *