Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 27. januára (TASR) – Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) otvoril druhý rokovací deň 23. schôdze Národnej rady (NR) SR. Deň začali diskusiou k novele zákona o obetiach trestných činov z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.

Novela počíta so zavedením možnosti odškodnenia obetí násilného trestného činu už po začatí trestného konania. Ráta tiež so zriadením intervenčných centier na pomoc obetiam domáceho násilia v každom samosprávnom kraji. Cieľom má byť zlepšenie prístupu k spravodlivosti pre snáď najzraniteľnejšiu skupinu ľudí, ktorou obete trestných činov bezpochyby sú.

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Boris Susko (Smer-SD) kritizuje zámer, aby si oprávnené orgány, medzi nimi Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, mohli bez udania dôvodu požičať a nazerať do notárskeho spisu. Vyplýva to z novely Civilného mimosporového poriadku. Kritizuje, že v novele sa má zrušiť povinnosť orgánov odôvodňovať svoje žiadosti na zapožičanie spisu. Chce preto tento zámer z novely vypustiť. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) to odôvodňuje tým, že mnohí notári odmietali vydávať spisy, aj keď dal rezort odôvodnenú žiadosť. Reagovala, že pokiaľ chcú začať disciplinárne konanie, zistiť, či došlo k porušeniu, musia si riadne preštudovať spis.

Asistované sčítanie by sa mohlo dať vykonať aj neskôr ako v dobe sčítania obyvateľov, a to do konca októbra. Dôvodom je, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu ohrozenia zdravia najzraniteľnejšej časti obyvateľov ochorením COVID-19 v čase vrcholiacej pandémie. Vyplýva to z novely zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 z dielne Štatistického úradu SR, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Poslanci o novele rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Nebezpečný odpad z testovania na ochorenie COVID-19 by sa mohol odovzdať priamo poverenému zariadeniu na nakladanie odpadov. Vyplýva to z novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. O novele rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

Informácie o zmene klímy, jej dosahoch a o príprave nových opatrení prináša Správa o príprave legislatívnych opatrení na zmierňovanie klimatickej zmeny a jej dopadov v podmienkach SR, ktorú v stredu odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR. Správu vypracovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR po prerokovaní petície iniciatívy Klíma ťa potrebuje.

„Cieľom správy je poskytnúť odbornej a laickej verejnosti základné kľúčové informácie týkajúce sa zmeny klímy a jej nepriaznivých dosahov na Slovenskú republiku, ako aj informácie o pripravovaných základných legislatívnych a relevantných ďalších opatreniach,“ konštatuje ministerstvo.

Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v stredu do druhého čítania novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorou sa mení aj zákon o poskytovaní dotácií v rámci rezortu. Cieľom novelizácie má byť odstránenie nedostatkov, ktoré vzišli z aplikačnej praxe týkajúcej sa procesu poskytovania dotácií v pôsobnosti rezortu spravodlivosti.

Zavedenie možnosti odškodnenia obetí násilného trestného činu už po začatí trestného konania je jednou z priorít novely zákona o obetiach trestných činov, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. V prípade jej schválenia by sa mohli zriadiť aj intervenčné centrá na pomoc obetiam domáceho násilia v každom samosprávnom kraji

Vykonávanie takzvaného inštitútu vydržania sa má presunúť z notárov na súdy. Vyplýva to z novely Civilného mimosporového poriadku, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Súčasná právna úprava umožňuje vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych komunikácií majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra 2020. Túto lehotu je podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR nevyhnutné predĺžiť až do konca roka 2030. Pripravilo preto novelu cestného zákona, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

Návrhom sa tiež reflektuje na potrebu úpravy zákona v súvislosti s poznatkami z aplikačnej praxe. S cieľom náležite vykonávať kontrolu merania rozmerov vozidiel a jazdných súprav sa má ustanoviť, že na tento účel možno použiť aj kalibrované meradlo. Zadefinovať by sa súčasne mali jednotlivé triedy ciest či pojem cestná sieť a dochádza aj k úpravám v súvislosti s procesom usporiadania cestnej siete. Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale bude vznikať mimo zastavaného územia obce.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *