NRSR: Rozhodovanie o vydržaní by sa malo presunúť z notárov na súdy

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 8. decembra (TASR) – Vykonávanie takzvaného inštitútu vydržania by sa malo presunúť z notárov na súdy. Vyplýva to z novely Civilného mimosporového poriadku, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré je predkladateľom schváleného návrhu, tak reaguje na prípady, keď prostredníctvom inštitútu vydržania prichádzalo k špekulatívnym prevodom pozemkov, pričom skutoční majitelia týchto pozemkov o tom v niektorých prípadoch ani netušili.

Aby boli dotknuté osoby oboznámené o podanom návrhu na potvrdenie vydržania, mala by sa zaviesť povinnosť zverejniť túto informáciu. „Už nebude možné potvrdiť vydržanie vecného práva vydaním vyhlásenia o osvedčení vydržania bez publicity a v krátkom časovom horizonte,“ skonštatoval rezort spravodlivosti v dôvodovej správe. Účastník konania, ktorý má na liste vlastníctva zapísané vlastnícke právo, by mal dostať do vlastných rúk vyzývacie uznesenie s návrhom na začatie konania.

Dôkazné bremeno v tomto konaní by malo byť prevažne na strane navrhovateľa, ktorý by mal byť povinný preukázať, že splnil podmienky vydržania. Námietky voči vydržaniu by mali môcť podávať nielen účastníci konania, ale aj ďalšie osoby a ich právni zástupcovia, ktorých vecné právo k nehnuteľnosti môže byť dotknuté. „Ak boli námietky podané odôvodnene, súd uznesením návrh na začatie konania o potvrdení vydržania zamietne,“ vysvetľuje rezort. V prípade, že by návrh na začatie konania nezamietol, mal by vydať uznesenie o potvrdení vydržania.

Právoplatné uznesenie súdu o potvrdení vydržania by nemalo brániť tretím osobám, aby sa žalobou domáhali ochrany svojho vecného práva na príslušnom súde.

V súvislosti so zavedením konania o potvrdení vydržania by sa mal zaviesť nový súdny poplatok za podanie návrhu na jeho začatie vo výške 99,50 eura.

Návrh zákona by v prípade defintívneho schválenia mal byť účinný od 1. marca 2021.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *