NRSR: V novele Zákonníka práce navrhuje ďalšie úpravy koalícia aj opozícia

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 4. februára (TASR) – Novela Zákonníka práce, ktorá je momentálne v parlamente v druhom čítaní, by sa ešte mohla upravovať. Viacerí koaliční poslanci navrhujú, aby mladí ľudia starší ako 15 rokov mohli brigádovať. Tiež chcú doplniť nový výpovedný dôvod, ktorým má byť dovŕšenie veku 65 rokov a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Zo spoločnej správy výborov Národnej rady (NR) SR zasa vyplynulo napríklad zníženie výšky poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania. Zmeny navrhuje aj poslanec opozičného Smeru-SD Ján Richter.

Koaliční poslanci chcú umožniť osobám starším ako 15 rokov vykonávať aj iné ľahké práce, ktoré neohrozujú ich zdravie či školskú dochádzku. „Týmto riešime klasický prípad šikovného deviataka, ktorý mal už 15 rokov, ale cez letné prázdniny nemohol pracovať, lebo školská dochádzka sa mu končila až 31. augusta,“ ozrejmil v pléne poslanec SaS Marián Viskupič. Rozhodnúť o tom, či ide o ľahkú prácu, má príslušný inšpektorát práce.

Zároveň by sa podľa poslancov koaličných strán mal doplniť nový výpovedný dôvod, a to dovŕšenie veku 65 rokov a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Obe podmienky pritom musia byť splnené súčasne. Takýto zamestnanec by mal mať nárok na odstupné. Navrhovatelia tejto úpravy priblížili, že dosiahnutie veku 65 rokov už je jedným z dôvodov skončenia štátnozamestnaneckého pomeru.

Poslanci tým chcú podporiť celkovú zamestnanosť v SR, snažia sa tiež o medzigeneračnú výmenu zamestnancov na pracovisku. Tá bola podľa nich v predchádzajúcich rokoch narušená etapovitým posúvaním dôchodkového veku a zotrvávaním zamestnancov starších ako 65 rokov v pracovnoprávnom pomere u zamestnávateľa. Zlepšiť by to malo aj zamestnávanie absolventov vysokých a stredných škôl a znížiť nezamestnanosť.

Koaliční poslanci tiež navrhujú vypustiť všetky ustanovenia, na základe ktorých bolo možné reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa rozšíriť na ďalších zamestnávateľov, ktorí neboli združení v zamestnávateľskom zväze a neboli pokrytí žiadnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.

Možnosť výberu medzi gastrolístkami a finančným príspevkom sa má podľa poslancov koalície ustanoviť aj pre príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ale aj pre príslušníkov finančnej správy.

Výbory v spoločnej správe navrhujú zaviesť elektronickú formu stravovacej poukážky, ktorá bude povinná od 1. januára 2023. Výnimkou sú prípady, keď sa elektronická stravovacia poukážka nebude môcť z objektívnych dôvodov použiť na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

Znížiť by sa podľa výborov NR SR mala aj výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z 3 % na maximálne 2 %. Dôvodom je zníženie nákladov zamestnávateľa pri zabezpečovaní stravovania prostredníctvom gastrolístkov. Zároveň sa má ustanoviť, že zamestnanec by mal byť viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov.

Výbory súčasne navrhujú, aby zamestnávateľ nemal povinnosť akceptovať odborovú organizáciu, ktorá nemá svojich členov v pracovnom pomere u zamestnávateľa.

V prípade vzniku sporu, napríklad pri pochybnostiach, že u zamestnávateľa nie sú zamestnanci v pracovnom pomere zároveň členmi odborovej organizácie, by to mal riešiť nezávislý rozhodca. Ten by mal mať povinnosť vyriešiť spor do 30 dní.

Výbory tiež navrhujú, aby 12 mesiacov, odkedy uvedie rozhodca v oznámení, že medzi zamestnancami v pracovnom pomere nie sú členovia odborovej organizácie, nebol povinný zamestnávateľ túto organizáciu akceptovať. Odborová organizácia by mohla raz za 12 mesiacov odo dňa vydania tohto oznámenia požiadať rozhodcu o opätovné posúdenie. S touto lehotou Richter nesúhlasí. Žiadosť o určenie rozhodcu v spore o pôsobenie odborovej organizácie by malo byť podľa neho možné podať najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o pôsobení odborovej organizácie zamestnávateľovi.

Podľa spoločnej správy z výborov sa tiež má umožniť zamestnávateľom rozhodnúť sa, či od účinnosti novely, ktorou sa zavádza výber medzi gastrolístkami alebo finančným príspevkom, budú postupovať ihneď podľa novej právnej úpravy alebo toto rozhodnutie urobia neskôr.

Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa má zároveň umožniť občanom so zdravotným postihnutím, ktorí sú zamestnaní v chránených dielňach alebo na chránených pracoviskách u zamestnávateľov, aby mohli vykonávať prácu vo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje.

Novela Zákonníka práce, ktorá je v parlamente v druhom čítaní, rieši možnosť výberu zamestnanca, či chce gastrolístok alebo finančný príspevok. Upraviť by sa v zákone mala aj domáca práca a telepráca. Zmeny by tiež mali nastať pri tripartite.

PODPORTE nezávislé spravodajstvo

Vážení priaznivci DAVuDVA , od 1 decembra Vám prinášame aktuálne spravodajstvo, komentáre, analýzy, eseje a rozhovory. Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.


Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *