Prečo Ekonomika založená na zdrojoch?

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

S Projektom Venus sa zaoberám už takmer 3 roky, mám na mysli čítanie knihy To najlepšie čo si za peniaze nekúpiš, dokumentárne filmy ako sú napríklad Raj alebo Zatratenie, Návrh budúcnosti, Voľba je na nás a v neposlednej rade desiatky hodín audio-video seminárov, pričom niektoré som videl alebo počul niekoľkokrát. Neustále sa k týmto materiálom vraciam, pretože mi poskytujú odpovede na otázky, ktoré mi vŕtajú hlavou už nejakú dobu.

V porovnaní s niekým, kto o Projekte Venus alebo Ekonomike založenej na zdrojoch (ďalej len TVP/RBE) počul len v skratke, napríklad v 10 minútovom videu na YouTube by som mohol povedať, že mám v tejto problematike „jasno“. Ale nemám! Pre mňa osobne je TVP problematika, ktorá sa nedá zvládnuť len tak v priebehu pár týždňov, alebo mesiacov. Nech počúvam Jacqove prednášky po x-tý krát, stále v nich nachádzam nové informácie, ktoré mi predtým „ušli“ alebo ktorým som v minulosti nevenoval pozornosť. Mohol by som povedať asi len toľko, že v tejto problematike mám po tomto čase o niečo „jasnejšie“, ale určite nie „jasno“.

TVP/RBE je veľmi komplexná problematika, nakoľko sa zaoberá samotným spôsobom života nás všetkých, bez ohľadu na to kde bývame, akým jazykom rozprávame alebo aké hodnoty a tradície v sebe nesieme. Ak čítaš tento článok, potom predpokladám, že nie si spokojný/á so súčasným stavom vecí vo svete, ale aj na domácej pôde, možnože aj vo svojej rodine alebo kruhu priateľov, a to je jeden z dôvodov, prečo som sa začal zaujímať práve o tento typ informácií.

Väčšina komunikácie s „verejnosťou“ na Slovensku sa odohráva na facebookovej stránke Projekt Venus Slovensko, ktorá bola založená slovenskými aktivistami, podporujúcimi návrhy a smerovanie TVP (hovorím o slovenskej odnoži TVP Aktivizmu). Väčšinou reagujeme na otázky, pripomienky ľudí, ktorým sa tieto myšlienky páčia, ale nevedia si predstaviť, ako by to celé mohlo fungovať v „reálnom svete“. Námietky typu: „to nikdy fungovať nebude“ alebo „je to len utópia“, „kde sú tie úžasné technológie, o ktorých TVP hovorí“ a podobne, vnímam ako nepochopenie konceptu Projektu Venus a RBE. Prečo? Pretože tieto námietky alebo otázky v sebe nenesú žiadny potenciál na komunikáciu alebo diskusiu. Možnože by bolo lepšie začať sa pýtať, napríklad:

  • Ako chce TVP odstrániť chudobu?
  • Ako zjednotiť krajiny sveta s tak rozdielnymi hodnotami?
  • Ako produkovať tovary a služby bez toho aby sme nadmerne zaťažovali prírodné zdroje?
  • Atď.

V určitom smere chápem ľudí, ktorí majú výhrady voči TVP, pretože je naozaj ťažké predstaviť si svet bez vojny, chudoby, hladu a zbytočného ľudského utrpenia, pretože všetko čo sme doposiaľ videli a zažili sa podobá pravému opaku toho, čo TVP prezentuje. Zmena spoločenského systému je taká obrovská, že je naozaj ťažké si to čo i len predstaviť. Práve z tohto dôvodu ľudia na Floride venujú svoj čas práve vzdelávaniu ľudí prostredníctvom audio-video materiálov a prezentovaniu alternatívneho spoločenského usporiadania, aby si to ľudia dokázali aspoň „ako-tak“ predstaviť.

Raz sa jedna redaktorka opýtala Jacqua, že čo by urobil, ak by mal zrazu k dispozícii miliardy dolárov? Jacquova odpoveď túto redaktorku viac menej zaskočila, pretože Jacque jej na to odpovedal, že by produkoval filmy, aby vzdelal čo najviac ľudí. Bolo očividné, že táto redaktorka očakávala inú odpoveď a preto sa ho opýtala ešte raz, že či by postavil mesto podľa jeho návrhov, a kde. Nato jej Jacque vysvetlil, že ak by aj teraz postavil nové mesto, so všetkými novými technológiami, a nasťahoval doň „dnešných“ ľudí, za krátku dobu, by vznikli tie isté problémy, ktoré sú prítomné v dnešnom na peniazoch založenom systéme. Z toho vyplýva, že problém sa nenachádza v moderných technológiách alebo nových inovatívnych mestských systémoch, ale jadrom našich spoločenských problémov sú „ľudia samotní“.

V oblasti vedy a technológie sme ako ľudstvo urobili obrovské pokroky za posledných 400 rokov, od doby, kedy ľudia začali používať vedeckú metódu pre skúmanie sveta okolo nás. Toto je oblasť, v ktorej nemáme problémy, môžeme to vidieť v stále narastajúcom technologickom rozvoji. Každý rok prichádzame s novými a lepšími spôsobmi robenia vecí. No keď sa pozrieme na naše inštitúcie vzdelávania, politický systém, armádu alebo celkový spoločenský systém ako taký, toto je oblasť, v ktorej sme výrazne zaostali. Politikov „volíme“ stále rovnakým spôsobom ako tomu bolo pred 100 rokmi, bez ohľadu na to, či títo ľudia, dokážu riešiť problémy alebo nie. Väčšinou stačí, že sú charizmatickí a majú dostatočnú finančnú podporu na to, aby boli zvolení do vlády, kde potom „zastupujú ľud“.

Z otázok, ktoré dostávame mám pocit, že ľudia hľadajú akýsi „jeden správny“ smer alebo odpoveď na všetky naše problémy spoločnosti. Len nedávno sa niekto pýtal, že „kde sú tie technológie o ktorých sa toľko rozpráva“. Musím tohto človeka sklamať, pretože TVP nie je o nových technológiách. Už dnes disponujeme dostatkom nových a inovatívnych technológií na vybudovanie toho, o čom TVP hovorí. Máme dostatok materiálov, obnoviteľných zdrojov energie a aj technického personálu. Dokonca TVP vytvoril aj databázu technikov a vedcov, ktorí by pracovali na návrhoch prvého experimentálneho mesta. A tak problémom nie sú technológie. Nepotrebujeme „zázračný“ zdroj energie alebo niečo podobné na to, aby sme vybudovali lepší svet.

Častokrát hľadáme jednoduché odpovede pre naše problémy. Bolí ma hlava? Vezmem si tabletku. Mám nadváhu? Mesiac sa budem obmedzovať v jedení. Chcem zmenu v spoločnosti? Budem voliť „Janka Hraška“. Toto sú veľmi jednoduché odpovede, ktoré majú väčšinou len veľmi krátkodobý účinok a nezachádzajú k jadru problému. Ak ma bolí hlava, tak sa najprv sám seba opýtam, prečo ma bolí hlava? Udrel som sa? Som dehydrovaný? Bol som vystavený nejakej chemikálii? A tak ďalej. Položenie si týchto otázok ešte nemusí znamenať, že nájdem „správnu odpoveď“, ale je tu väčšia šanca, že sa k nej aspoň priblížim. Možno som dnes vypil len pohár vody a moje telo si žiada tekutiny.

 

Ale čo to má spoločné so zmenou spoločenského systému?

V tomto momente môžem hovoriť len sám za seba a nie za TVP. Prečo sa teda stále vraciam k TVP, prečo počúvam 101 ročného človeka hovoriť o spoločnosti? Ako som už spomenul na začiatku tohto článku, v TVP seminároch nachádzam stále nové informácie, nech ich počúvam x-krát. Teraz by ste mohli povedať, „áno, ale nové informácie človek nájde v akejkoľvek knihe, ak ju číta viackrát.“ S týmto tvrdením s určitosťou súhlasím, ale odkedy som sa začal zaujímať o TVP, tak som sa začal zaujímať aj o iné oblasti, ktoré úzko súvisia s touto problematikou. Vedecká metóda, behaviorálna veda, všeobecná sémantika, genetika, epigenetika, jazyk, písanie, technológie, 3D tlač, umelá inteligencia, kybernetizácia, robotika, a mnoho iných. Nie som znalcom ani v jednej z týchto oblastí, ale dôvod prečo začali byť tieto oblasti pre mňa zaujímavé je ten, že opisujú skutočný svet ďaleko presnejšie ako iné systémy. Nesnažím sa povedať, že by sa o ne mal zaujímať každý, to vôbec nie. Nech si každý nájde svoje vlastné oblasti záujmu, ktoré mu/jej poskytujú dostatočnú odmenu pre našu zvedavosť.

Mnoho ľudí v minulosti už hovorilo o zmene systému, a mnohí sa o túto zmenu aj pokúsili, častokrát ale neúspešne. Buď nemali dostatok informácií o tom, čo formuje ľudské správanie, ako funguje svet okolo nás alebo ich návrhy nešli dostatočne do hĺbky. TVP ale poskytuje „z môjho pohľadu“ uskutočniteľné riešenia pre súčasné problémy. Myslím si to preto, lebo zohľadňuje práve tieto oblasti, ktoré v minulosti a v súčasnosti nie sú nikým zohľadňované. Ako napríklad:

  • Faktory zodpovedné za formovanie ľudského správania
  • Aplikácia vedeckej metódy do riadenia spoločnosti
  • Automatizácia a kybernetizácia
  • Zdieľanie svetových a ľudských zdrojov (pod ľudskými zdrojmi mám na mysli, technický personál)
  • Zabezpečenie životného štandardu pre všetkých obyvateľov planéty
  • a mnoho iného…

Som si vedomý toho, že nie každý bude súhlasiť s návrhmi TVP. My všetci vnášame do týchto konceptov svoje vlastné predstavy či už chcene alebo nechcene, ale predtým, než niečo zavrhneme ako neuskutočniteľné, skúsme sa najprv sami seba opýtať, prečo si myslím, že tieto návrhy nebudú fungovať? Nemusíme pritom používať nálepky TVP, RBE, komunista, socialista, demokrat, atď. Nebojím sa povedať, že my všetci chceme do určitej miery to isté. Všetci chceme šancu na lepší a ľahší život. Väčšina ľudí nenachádza potešenie v utrpení ostatných, vojnách, hlade a chudobe.

Slovo na záver. Opakovaním tých istých spôsobov robenia vecí, dostaneme rovnaký alebo podobný výsledok ako v minulosti. RBE sa líši od čohokoľvek s čím som sa doposiaľ stretol (6.4.2017), a pristupuje k riešeniu problémov súčasnosti holistickým (komplexným, celkovým) spôsobom. No na to, aby niekto získal lepší prehľad riešení, ktoré TVP ponúka, je potrebné klásť otázky a aj študovať dostupné materiály. Bez toho budeme len naďalej vnášať do týchto konceptov svoje vlastné predstavy a priania.

Pre viac informácií navštívte: www.thevenusproject.com

 

Foto: Bradley Howard, CC

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *