Prezidentka podpísala zmeny financovania škôl v súvislosti s povinnými škôlkami

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 11. decembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Vzhľadom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania chce zmenou legislatívy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR upraviť niektoré aspekty financovania regionálneho školstva.

Návrh zákona upravuje zber údajov za deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materských školách či dodatočný zber údajov za deti materských škôl po 15. septembri príslušného školského roka na účely určovania normatívneho príspevku a na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok. Zákon rieši aj úpravu prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu.

Vzhľadom na sankčné nástroje pri zanedbávaní riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole sa navrhuje i povinnosť obcí viesť evidenciu aj za deti vo veku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Právnou úpravou sa má spresniť zákon, aby bolo jednoznačne možné poskytovanie financií vo vzťahu k školským zariadeniam bez ohľadu na zriaďovateľa. Po novom sa má tiež rozšíriť poskytovanie financií na rozvojové projekty bez ohľadu na zriaďovateľa. Cieľom je možnosť financovať aj rozvojové projekty škôl a školských zariadení zriaďovaných v rámci originálnych kompetencií samosprávy, ako aj súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Rozšíriť sa má aj možnosť poskytovania dotácií, aby sa pokrývalo celé spektrum potrebných aktivít v školstve.

Povinné predprimárne vzdelávanie má začať platiť od 1. januára 2021.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *