Recenzia na knihu Nereálne očakávania od autora Igora Daniša od Dušana Deáka

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Po Mariánovi Klenkovi zrecenzoval knihu Nereálne očakávania aj Dušan Deák.

Igor Daniš je fundovaný slovenský ekonóm, ktorý ma okrem iného bohaté skúsenosti z pôsobenia na akademickej pôde, v súkromnom sektore, ale aj z najvyšších miest štátnej správy. Dlhé roky publikuje v širokom spektre tlačových a internetových periodík. Ide o média ako napríklad: Hospodárske noviny, Pravda, Sme, Trend, Slovo, Britské listy a mnohé iné.

Jeho knižná publikácia Nereálne očakávania je súborom autorových esejí, ale aj iných odborných článkov, ktoré publikoval v rôznych médiách v priebehu širšieho časového obdobia. Kniha je svojím štýlom napísaná naozaj esejisticko-odborne, čo jej dáva predpoklad aby zaujala naozaj širšiu verejnosť, nie len tú odbornú.

Nereálne očakávania ako reflexia spoločenských procesov v našej krajine

V nadväznosti na zahraničie samozrejme, primárne sa zaoberajúca najmä obdobím posledných desaťročí. U nás je úzko prepojené s transformáciou spoločnosti po roku 1989. Okrem ekonomiky, kde je autor primárne odborne erudovaný jeho pero siahne aj do oblastí vzdelávania, migrácie, politiky a iných spoločenských okruhov.

Kniha je rozdelená do deviatich kapitol, naozaj prehľadne a postupne usporiadaných. Nejde v žiadnom prípade o nejako nesúvisiace práce. Jednotlivé podkapitoly sú tiež prehľadné a ukážkovo na seba nadväzujú. Nemyslím si, že je zmyslom tejto recenzie jednotlivé kapitoly podrobne rozoberať. Skôr mi ide o to vybrať zaujímavé okruhy a naozaj ju odporúčam všetkým, ktorí, tak ešte neurobili si danú knihu kúpiť a prečítať.

Transformácia našej spoločnosti po roku 1989, nie je len naša vnútorná záležitosť. Ide  o pokračovanie vývoja globalizácie svetovej ekonomiky, o ucelený systém odporúčaní, respektíve otvoreného nátlaku inštitúcii akou je napríklad Svetová banka, či MMF a ďalších. Celý koncept týchto politík sa nazýva Washingtonský konsenzus. Ide primárne o liberalizáciu, privatizáciu a dereguláciu ekonomík. Je to v podstate ,,Biblia“ neoliberalizmu.

   V našom priestore je minimum prác, ktoré by sa danej problematike venovalo, čo ma za následok aj prehnané posunutie nášho politického spektra doprava. Nejde ale len o politické spektrum, v podstate uvažovanie väčšiny spoločnosti je pod vplyvom neoliberalizmu a neokonzervativizmu. Je tu naozaj deficit reflexií vývoja našej spoločnosti v posledných desaťročiach.

Ale práve kniha Igora Daniša Nereálne očakávania sa snaží, a myslím si, že veľmi úspešne aj prispieva k otvorenému pochopeniu vývoja na poli ekonomiky, politiky, ale aj spoločenského diania.

Veľmi sa mi páči, že autor hovorí, o čom svedčia aj názvy jednotlivých kapitol, o pasciach. Je naozaj pravda, že žiaľ ešte stále sme pod vplyvom falošného diskurzu, ktorý nám bráni pochopiť skutočný stav našej spoločnosti. Táto kniha naozaj vysvetľuje mnohé záležitosti diania stavu v spoločnosti.

Mgr. Dušan Deák

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *