Sudcovská rada KS v Košiciach kritizuje zrušenie tamojšieho krajského súdu

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 6. decembra (TASR) – Výsledkom reformy súdnej mapy bude zrušenie dlhodobo funkčných, personálne vybavených, odborne erudovaných, historicky dlhodobo existujúcich krajských súdov v Košiciach a Bratislave, so špecializáciou na všetky druhy agendy. Sudcovská rada Krajského súdu (KS) v Košiciach na to upozorňuje v stanovisku, ktoré si osvojilo aj Plénum KS v Košiciach.


      Sudcovia poukazujú na to, že v návrhu reformy absentujú kritériá pre rozhodnutie zriadiť odvolacie súdy len v Prešove, Trnave a Banskej Bystrici. „Okrem uvedenej centrálnej polohy sa z materiálu dozvedáme iba jediný dôvod pre zrušenie Krajského súdu v Košiciach a tiež v Bratislave, a to potrebu pretrhnúť väzby medzi prvostupňovými a odvolacími súdmi v týchto dvoch najvýznamnejších hospodárskych centrách v záujme predchádzať korupcii,“ dodali.


      Sudcovská rada KS v Košiciach zároveň spochybňuje, že by mohla reforma v navrhovanej podobe prispieť k zvýšeniu dôveryhodnosti súdnictva. „Domnievame sa, že vzhľadom na zmätok, ktorý bezpochyby nastane u ľudí zvyknutých na dlhodobo fungujúce inštitucionálne väzby, môže vyvolať ešte väčší pokles dôvery v súdny systém,“ zdôrazňuje.


      Snaha o špecializáciu podľa sudcov neodôvodňuje potrebu zasiahnuť do existujúceho usporiadania obvodov najväčších okresných a krajských súdov. „Napriek tomu sú navrhovanou zmenou postihnuté najviac,“ upozorňujú s tým, že špecializácia na košickom krajskom súde funguje, rovnako tak aj špecializácia na základné agendy na všetkých okresných súdoch tamojšieho obvodu.


      V rámci zámeru zlepšovania podmienok na prácu a rozhodovanie sudcov i zamestnancov súdov rade chýba analýza mobility zamestnancov z miest ich bydliska na dnešné súdy. Taktiež dopady zmeny mobility pri nových súdoch. „Jedná sa o stovky odborných zamestnancov, ktorí zrejme prídu o zamestnanie, a ktorých bude potrebné nahradiť novými pracovníkmi.“


      Rada podotkla, že nezaznamenala žiaden spoločenský dopyt po reorganizácii sústavy súdov. „Aktuálne sa javí, že navrhovaná reforma súdnej mapy má výlučne politický základ a tomu zodpovedá aj jej obsahové zdôvodnenie,“ mieni. Predkladateľke reformného návrhu a ministerke spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) vyčíta aj nedostatočnú komunikáciu so sudcami.


      Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa ministerky spravodlivosti viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *