DAV DVA reaguje na lživé a nepodložené obvinenie Pavla Struhára

Členovia redakcie DAV DVA: historik Mgr. Ivan Luljak, publicista Ing. Juraj Janošovský sa spolu s aktivistom a politológom Mgr. Miroslavom Pomajdíkom zúčastnili diskusie v relácii Slobodného vysielača, Ľavicové spektrum 61 u Mgr. Miroslava Hazuchu. Záznam z relácie je tu. Liberálni… Čítať viac

Čítať viac

Poučenie z politickej likvidácie JZD Slušovice – 1. časť

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti prebieha intenzívna diskusia medzi mojimi známymi a priateľmi, ale aj v DAV DVA o zabezpečení potravinovej sebestačnosti a náhrade málo kvalitných dovážaných potravín zo zahraničia, je potrebné nájsť konkurencie schopný model fungovania poľnohospodárstva na Slovensku.… Čítať viac

Čítať viac

Ďalšie poznámky k autentickej ľavici a Vízii

Nastane zmena myslenia pracujúceho ľudu až po zmene politického systému? (pokračovanie)     K napísaniu tohto článku o prioritách autentickej ľavice nás viedla práca doc. Ladislava Hohoša publikovaná na portále Alternatívy. Píše: „Ľavica by sa mala postaviť od prípadu k prípadu proti totálnej… Čítať viac

Čítať viac

Zmena myslenia pracujúceho ľudu nastane až po zmene politického systému (II. časť)

Za posledných 25 rokoch sledujeme drastický nárast sociálnych nerovností a kriminality spôsobenej chudobou. Prekarizačný rast neistoty vytvára agresívny emocionálny náboj, ktorý sa vládnuca oligarchia a politické strany snažia ventilovať v propagande a represívnom násilí proti vhodne vybranému nepriateľovi, len aby sa agresivita neobrátila… Čítať viac

Čítať viac

Hodnoty autentickej radikálnej ľavice (II. časť)

Pomaly ale iste už počuť volanie po vzniku autentickej ľavice. Veľmi tomu napomohli katastrofálne volebné výsledky a rozhádanosť troch anachronických leninských komunistických strán (KSS, Úsvit a Vzdor-SP), nepredstavujúcich žiadnu reálnu víziu do budúcnosti. Ale najmä už osem rokov trvajúca hegemónia Smeru–SD… Čítať viac

Čítať viac

Hodnoty autentickej radikálnej ľavice (I. časť)

V tomto a nasledujúcom pokračovaní článku zameriame pozornosť a pokúsime sa v jasnejších kontúrach zadefinovať nielen nevyhnutnosť spoločenského vývoja, ale aj hodnoty, na ktorých by mala stáť a princípy podľa ktorých  by mala fungovať moderná autentická radikálna ľavica.     Samotný stály proces zmien… Čítať viac

Čítať viac

Návrh nového volebného systému

Nastane zmena myslenia pracujúceho ľudu až po zmene politického systému? Návrh nového volebného systému (1) na princípoch decentralizovaného regionálneho usporiadania. Postupné zavádzanie nového spravodlivejšieho volebného systému a decentralizovaného usporiadania krajiny je úzko spojené s postupným zavádzaním prvkov tzv. (polo)priamej… Čítať viac

Čítať viac

Zmena myslenia pracujúceho ľudu nastane až po zmene politického systému (I. časť)

    „Rýchla industrializácia začiatkom 20. storočia a s ňou spätý hospodársky obrat si vynútili radikálne zrušenie pozostatkov feudalizmu, vyplnenie medzier v zákonodarstve a energickú administratívnu činnosť.“ (1) Preto je nevyhnutne potrebné si jasne uvedomiť tieto dejinné a politické okolnosti. Tie spočívali v tom, že v ranom… Čítať viac

Čítať viac

Centralizovaná hierarchická moc politickej oligarchie

Pred rokom sme v Slobodnom vysielači (SV) spolu kolegom Tiborom Moravčíkom v sérii relácií Vzdelávanie pre dospelých podrobne analyzovali zhubnosť hierarchickej moci na prekarizovaný pospolitý ľud. Po sérii relácií predpokladáme, že takmer každý uvažujúci poslucháč SV vníma, že hierarchické dejiny civilizácie… Čítať viac

Čítať viac

Bude zamestnanecká samospráva prestupnou stanicou k ekonomickej demokracii? (IV. časť)

Vo štvrtej časti sa zameriame na ďalšie dva body (VII. a VIII.), kde poukážeme na riziká pre námezdných pracujúcich vo Schweickartových zamestnaneckých samosprávach (ZS), ktoré sú spojené trhovým mechanizmom a pripustením značnej  nerovnosti pri odmeňovaní. Taktiež sa budem venovať ideologickým a finančným… Čítať viac

Čítať viac