Bude zamestnanecká samospráva prestupnou stanicou k ekonomickej demokracii? (III. časť)

V tretej časti sa zameriame na ďalšie dva body (V. a VI.), kde poukážeme na riziká pre námezdných pracujúcich vo Schweickartových zamestnaneckých samosprávach (ZS) ako predvoji, resp. prestupnej stanici k ekonomickej demokracii. Budeme sa venovať centralizovanej alokácii a problémom s inováciami a produktivitou… Čítať viac

Čítať viac

Bude zamestnanecká samospráva prestupnou stanicou k ekonomickej demokracii? (II. časť)

V druhej časti sa zameriame na ďalšie dva body (III. a IV.), kde poukážeme na riziká pre námezdných pracujúcich vo Schweickartových zamestnaneckých samosprávach (ZS) ako predvoji, resp. prestupnej stanici k ekonomickej demokracii.     III.) Vzťah štátno-hegemonistického vlastníka VP k životnému prostrediu (ŽP)… Čítať viac

Čítať viac

Bude zamestnanecká samospráva prestupnou stanicou k ekonomickej demokracii? (I. časť)

Ekonomickú demokraciu (ďalej ED) by sme minimálne mali jednoznačne vnímať zo sémantického a etymologického aspektu ako vládu pracujúceho ľudu v jeho podnikoch. Zamestnanecká samospráva (ďalej ZS) minimálne v tých intenciách, aké ponúka David Schweickart, nevyžaduje zmenu spoločenského poriadku. Na jej realizáciu stačí… Čítať viac

Čítať viac

Komunitarizmus a minimálny štát

Uvedomujeme si, že už prečítanie názvu článku vzbudí veľkú nevôľu u  leninistov (nechcem používať termín marx-leninistov, lebo Leninov revizionizmus mal pramálo spoločného s pôvodným marxizmom) a sociálnych demokratov, ktorí presadzujú silný centralistický štát. Podľa nich tzv. minimálny štát zabezpečuje len základné… Čítať viac

Čítať viac

Patriotizmus vs. nacionalizmus

Ľavicový  patriotizmus vs. nacizmus a fašizmus (1) V úvode je potrebné zaviesť jasnejšie zadefinovanie a rozlíšenie týchto dvoch totalitných, diktátorských ultra pravicových režimov, ktorými sú  fašizmus a nacizmus. Tieto pojmy si svojvoľne zamieňa značná časť nášho obyvateľstva a považuje ich za synonymá… Čítať viac

Čítať viac

Porovnanie vlastníctva

Komunitarizmus a komunitárne vlastníctvo I. Vznik vlastníctva prírodných zdrojov a pôvod výrobných prostriedkov.     Cesta k uspokojeniu našich ľudských potrieb a túžob vedie cez ovládnutie prírody a zdrojov, ktoré sú jej súčasťou. Keďže na ovládnutie, spracovanie a zužitkovanie týchto zdrojov je potrebné veľké množstvo… Čítať viac

Čítať viac