Toto už je zúfalstvo. Útočili na Radačovského, ostali na smiech

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Neznalí, ale o to múdrejší “experti” útočili na JUDr. Miroslava Radačovského, ktorý ako je známe, zastupuje poškodenú rodinu po zosnulom Milanovi Lučanskom.

Nikto, dokonca ani Kolíková to nespochybnila, lebo aj ona vie, že Radačovský aj keby nebol v minulosti sudcom, poškodenú stranu zastupovať môže. Poškodenú stranu nemusí zastupovať dokonca ani osoba s právnickým vzdelaním, ani skúškou z advokácie. Avšak našlo sa pár “expertov”, ktorí išli Radačovského spochybniť a vyšli z toho tak akurát na smiech.

Facebook Miroslav Radačovský:

GENERÁL LUČANSKÝ – NEČAKANÉ, ALE PREDOVŠETKÝM PROSTODUCHÉ ODHALENIE MÉDIÍ

 Miroslav Radačovský nie je zapísaný v zozname advokátov, na čo upozornila Slovenská advokátska komora v súvislosti so zastupovaním poškodených po nebohom generálovi Milanovi Lučanskom. 

 A moja odpoveď? A prečo by som mal byť advokátom? Mne stačí, že som bol takmer 40 rokov sudcom. A v čom spočíva prostoduchosť tohto nečakaného objavenia? Rodina Lučanských nepotrebuje zastupovanie advokátom, pretože proti ním nie je vedené žiadne trestné konanie, nie sú obvinení zo žiadneho trestného činu a preto nepotrebujú zastúpenie advokátom, čo by v takomto prípade bolo nutné. Rodina Lučanských je v trestnom konaní v procesnom postavení poškodeného. Podľa § 53 ods. 1 Tr. poriadku zúčastnená osoba a poškodený sa môžu dať zastupovať splnomocnencom. 

 Zákon stanovuje pre poškodeného nechať sa zastupovať splnomocnencom, ktorý v prípade poškodeného môže byť aj organizácia na pomoc poškodeným. Splnomocnencom môže byť advokát ale aj iná osoba, pričom právnické vzdelanie je vhodné, nie je však obligatórnou podmienkou. 

 Za danej situácie teda to môže byť dokonca aj lekár, murár a možno aj novinár, ba dokonca aj politológ. 

 Podľa § 54 ods. 1 Tr. poriadku splnomocnenec poškodeného je oprávnený robiť za poškodeného návrhy na vykonanie dôkazov, podávať žiadosti a opravné prostriedky, je tiež oprávnený zúčastniť sa všetkých úkonov, na ktorých sa môže zúčastniť poškodený, splnomocnenec poškodeného má právo uplatňovať návrhy na účely uzavretia zmieru atď., atď.

 Teda záver: Som splnomocnencom splnomocneným na zastupovanie poškodenej rodiny Lučanských v trestnom konaní vedenom proti doposiaľ možným nestotožneným páchateľom so všetkými právami a povinnosťami účastníka tohto konania, robím to bezodplatne a pokiaľ niekto má kontakt na mainstreamové denníky, ktoré to dnes uverejnili, prosím, preložte im to do ich zrozumiteľnej reči, prípadne do im zrozumiteľného jazyka a to v záujme toho, aby sa dezinformácie a hlúpučké právne konštatácie nezverejňovali, pretože občania Slovenska si to nezaslúžia. 

 S vyššie citovaným sa musia všetci rozumní ľudia stotožniť, a to bezvýhradne, pretože v podstate som len konštatoval to, čo je v platnom zákone Slovenskej republiky. 

 A teraz si dovolím osobný názor, s ktorým sa nemusí každý stotožniť. Zastupovanie rodiny Lučanských som prevzal z dôvodu, aby sa objektívne zistili udalosti, o ktorých všetci pravdepodobne viete. Mohol som pôvodne mať na vec aj vlastný názor, avšak vlastný názor nestačí, keď nie je podložený hodnovernými a zákonným spôsobom vykonanými dôkazmi. Avšak čoraz viac a čoraz častejšie stretávam sa, nielen zo strany mainstreamových médií, ale, žiaľbohu, aj zo strany niektorých politikov, s útokmi na moju osobu a to len preto, že ma rodina Lučanských splnomocnila na ich zastupovanie. Tieto skutočnosti ma ubezpečujú čoraz viac, že je naozaj potrebné dôkladné prešetrenie okolností, týkajúcich sa ublíženia na zdraví a smrti generála Lučanského, a o tom som čím ďalej tým viac presvedčený, pretože v opačnom prípade by niekedy až právne prostoduché útoky na moju osobu neboli. Môžem však ubezpečiť všetkých, ktorým spravodlivosť leží na srdci, že čím viac a čím častejšie budú útoky na moju osobu, tak tým vehementnejšie sa budem snažiť, aby bola vec generála Lučanského objektívne a v súlade so zákonom vyšetrená. A teraz prvýkrát použijem vulgárny výraz, odkázaný tým, čo nechcú spravodlivé a objektívne prešetrenie prípadu. Môžete sa aj poč....ť, mňa sa nezbavíte. Mňa môže zbaviť zastupovania len rodina Lučanských. 

 S úctou  JUDr. Miroslav Radačovský, nezávislý slovenský europoslanec

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
3 thoughts on “Toto už je zúfalstvo. Útočili na Radačovského, ostali na smiech

 • 9. februára 2021 at 19:32
  Permalink

  Pán Radačovský začínam mať obavy o Váš život . Táto gruppa zmrdov a obdivovateľov NSDAP sa pod záštitou ambasády za plotom neštíti ničoho. Goebels by bol na túto svoloč pyšný. Ale každej svini sa už varí voda. Pekný večer Slušnému Slovensku Bez Bratislavy. Dúfam že keď budú zrušené Benešové dekréty , tak táto protislovenská smrdľavá maďarsko-východniarska dedina bude vymazaná z územia Slovenska a Slovensko bude slušné aj bez Bratislavských kaviarenských povaľačov, umelcov a prestitútok školených na ambasáde za plotom.
  Boh ochraňuj Slovensko od tej vládnucej Junty.

  Reply
 • 9. februára 2021 at 23:40
  Permalink

  Počúvaj slušňák Bratyslavsky. Všetci sme Východniari . Iba Záhoráci sú na sever od Bratyslavy. Neurážaj.

  Reply
 • 10. februára 2021 at 11:34
  Permalink

  Bohyňa Spravodlivosti, Justícia, má zakryté oči, aby nevidela koho súdi, aby rozhodovala nestranne. Justícia Matovičovej vlády má oči odkryté a nosí okuliare!!!

  A slušní ľudia žijú na východe, v Bratislave i na severe; len sa nevedia zjednotiť.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *