ÚMS kritizuje prípravy nového programovacieho obdobia, odstupuje od spolupráce

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 3. decembra (TASR) – Únia miest Slovenska (ÚMS) odstupuje od memoranda o spolupráci, ktoré podpísala v januári s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združením samosprávnych krajov SK8. Dôvodom je nesúhlas únie s postupom prípravy nového programovacieho obdobia 2021 – 2027 a pri príprave Integrovaných územných stratégií ako podkladov pre efektívne využívanie eurofondov. Spoluprácu obnoví, ak Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zavedie systémový prístup a ÚMS bude považovaná za skutočného partnera.

„Musíme, bohužiaľ, konštatovať, že súčasný prístup sa vôbec neodlišuje od kritizovaných postupov z minulých období, ktorých dôsledkom bolo neefektívne čerpanie eurofondov. Centrálne vlády opakovane nevyužili systémový a strategický prístup,“ uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová s tým, že list s oznámením o odstúpení od memoranda bol MIRRI SR doručený vo štvrtok.

Podľa únie boli strategické rozhodnutia nahradené namiesto systémového prístupu pod gesciou MIRRI SR zberom projektových zámerov zo všetkých oblastí a zo všetkých obcí bez jasného definovania pravidiel. Takýto prístup vyvoláva podľa ÚMS chaos a napätie, čoho dôkazom majú byť aj odlišné postupy a prístupy vyšších územných celkov pri definovaní strategických plánovacích regiónov a tvorbe Rád partnerstiev, ktoré majú byť zložené z relevantných partnerov územnej samosprávy, štátnej správy a ostatných socio-ekonomických partnerov.

ÚMS zásadne nesúhlasí s tým, aby bola Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 považovaná v súčasnej podobe za adekvátnu náhradu Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenska či PHR SR VÚC stotožňovaný s Integrovanou územnou stratégiou. O projektoch navrhovaných mestami by nemali rozhodovať zastupiteľstvá samosprávnych krajov, pričom k vyšším územným celkom by sa nemalo pristupovať tak, ako keby boli nadradené mestám a obciam. Experti MIRRI SR zapojení do prípravy strategických dokumentov by zároveň nemali zasahovať do kreovania dohôd medzi samosprávami či plánovania rozvoja územia.

ÚMS preto žiada, aby MIRRI SR pristúpilo k osvedčenému postupu štátov, ktoré „boli a sú podstatne úspešnejšie pri čerpaní eurofondov ako Slovensko“, a tým naplnilo deklarovanú zmenu prístupu. Požaduje tiež dopracovanie a doplnenie návrhu dokumentu Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030, predloženie nového zákona o regionálnom rozvoji či nového zákona o nenávratnom príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *