V Prešove sa konala konferencia DAV DVA Budúcnosť družstevníctva

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Občianske združenie DAV DVA má za sebou ďalšie úspešné osvetové podujatie. Tento krát v kedysi revolučnom meste, ktoré bolo svojho času vzdelanostné centrum horného Uhorska, centrom protihabsburgských povstaní, ale aj sídlom revolučnej Slovenskej republiky rád – Prešove. Podujatie sa dá považovať za úspešné aj vzhľadom na to, že bolo cez pracovnú dobu uprostred týždňa a aj napriek tomu sa ho zúčastnilo vyše 30 aktívnych ľudí.

Podujatie, ktoré sa konalo v SNM – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove začalo uvítaním pani riaditeľky PhDr. O. Glosíkovej, DrSc., ktorá hosťom priblížila kultúru Rusínov a fungovanie múzea.  Súčasťou prehliadky bola aj výstava venované téme konca II. Svetovej vojny od Štefana Semanca zo Slovensko-ruskej spoločnosti.

Slovo prvému rečníkovi, filozofovi, politológovi a poslancovi PhDr. Ľubošovi Blahovi, PhD. následovne odovzdal moderátor podujatia Mgr. Lukáš Perný, ktorý pripomenul historickú kontinuitu družstevníctva v slovenskom prostredí (prvé družstvá Samuela Jurkoviča a Samuela Ormisa). Ľuboš Blaha v prednáške pripomenul tri možnosti budovania ekonomickej demokracie, pod ktorú spadá idea družstevníctva: budovanie zdola, revolučný a s legislatívnou podporou štátu. Ako pripomenul Ľuboš Blaha, družstevníctvo je téma, ktorá združuje takmer všetky politické a filozofické smery (socialistov, kresťanov, sociálny demokratov, sociálnych liberálov) okrem krajných individualistov a libertariánov.

Lukáš Perný, Ľuboš Blaha a riaditeľka múzea Oľga Glosíková na konferencii

Prepojenie teórie a praxe dokázal svojou prednáškou Ing. David Diczházy, ktorý uviedol niekoľko príkladov fungujúcich družstiev nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Pozri článok:  Príklady ekonomickej demokracie zo sveta.

Tretí rečník, Igor Melicher, sa z dôvodu choroby nemohol zúčastniť. Video z prednášok pribudne čoskoro na stránkach DAV DVA.

 

Po prednáškach nasledovala plodná diskusia. V diskusii boli spomenuté fungujúce rusínskej poľnohospodárske družstvá, problém odkupovania pôdy zahraničnými vlastníkmi, odchod mladých ľudí za prácou do zahraničia, ale aj téma posilnenia národnej ekonomiky, potravinovej sebestačnosti a štátna podpora družstiev.

Konferencia bola pre kolektív skutočne úspešným podujatím, nakoľko sa podujatia zúčastnilo veľa aktívnych ľudí, ktorí majú záujem myšlienky družstevníctva ďalej šíriť. V publiku sedeli študenti, miestni poctivo pracujúci ľudia, ale aj dôchodcovia.

Ľubomír Jánošík, Lukáš Perný, Ľuboš Blaha na konferencii o družstevníctve
David Diczházy, Dušan Deák, Ľubomír Jánošík, Lukáš Perný, Karol Ondriáš a Ľuboš Blaha v Prešove
Neformálna diskusia po konferencii

 

PODPORTE nezávislé spravodajstvo

Len vďaka Vašej podpore dokážeme robiť kvalitnú a nezávislú žurnalistiku

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


2 thoughts on “V Prešove sa konala konferencia DAV DVA Budúcnosť družstevníctva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prepošlite článok emailom