Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Jacque Fresco mi zmenil život. Robí mi tak trochu problém nájsť tie správne slová, ktoré by boli vhodné pre uctenie si Jacqovej pamiatky. Je tu toho tak veľa, čo by sa dalo o tomto mnohostrannom človeku povedať, ale radšej si o jeho živote do väčších detailov prečítajte sami.

Fresco nám poskytol víziu lepšieho sveta, nie neuskutočniteľnú, ale reálne dosiahnuteľnú, ak by sme aplikovali naše vedecké a technologické znalosti do riadenia spoločnosti so zreteľom na ľudské potreby a prírodné zdroje.

Fresco mal mnoho predchodcov, ale nikto z nich dovtedy nikdy nepracoval na možných riešeniach našich spoločenských problémov. Väčšinou to boli ideologické návrhy, ktorým ale chýbala technologická a metodologická stránka toho, ako tieto ciele dosiahnuť. Fresco sa vyznamenal hlavne v týchto oblastiach, nakoľko prišiel s mnohými návrhmi miest a iných technológií ako aj metodológií, ktoré by boli použité pre zlepšenie života ľudí na celej planéte. Celý život pracoval na možných riešeniach, no stále opakoval, že čokoľvek čo navrhne je len dočasné a že neposkytuje žiadne konečné riešenia pre všetky obdobia, a že budúce generácie ľudí si vytvoria svoju vlastnú spoločnosť, a budú čeliť svojim vlastným problémom v budúcnosti. Na toto obdobie nás chcel aspoň čiastočne pripraviť, a preto prednášal až do sklonku jeho života.

„Technológie bez ohľadu na ľudí sú ničím.”
Jacque Fresco

Hoci sa Projekt Venus značí technologickými výdobytkami, tie ale nie sú riešením ničoho, pokiaľ sa nezohľadnia príčiny zodpovedné za väčšinu našich spoločenských problémov. Projekt Venus poukazuje na nedostatky v našej spoločnosti ako sú vojna, chudoba, hlad, ľudské utrpenie a tak ďalej. Fresco sa snažil povedať, že ak chceme odstrániť tieto nedostatky, potom sa musíme pozrieť na to, čo ich zapríčiňuje. Ale nezostal len pri slovách, a bez prestávky pracoval a experimentoval s rôznymi prístupmi k ľuďom a následne navrhol prechod k tomu, čo dnes nazývame Ekonomika založená na zdrojoch (orig. Resource-Based-Economy). RBE reprezentuje spoločnosť bez prítomnosti vojen, chudoby, hladu, ľudského utrpenia, peňazí a nedostatku v najrôznejších formách. Taktiež navrhol kroky, ktoré by bolo potrebné urobiť na to, aby sme sa dopracovali k Ekonomike založenej na zdrojoch. Podrobnejšie sa o tom môžete dočítať v knihe To najlepšie čo si za peniaze nekúpiš (The best that money can’t buy).

Aj keď bol Fresco vizionár a futurista, vyznačoval sa aj silným kritickým myslením a bol si vedomý mnohých problémov, na ktoré môžeme naraziť počas prechodovej fázy zo súčasného spoločenského zriadenia až k Ekonomike založenej na zdrojoch. Aj z tohto dôvodu vybudoval výskumné stredisko vo Venus na Floride, USA, spolu so svojou spolupracovníčkou a partnerkou Roxanne Meadows. Odtiaľ následne pracovali na dokumentárnych filmoch a iných materiáloch, v ktorých predstavovali nie ako budúcnosť bude vyzerať, ale ako by budúcnosť mohla vyzerať, ak by sme aplikovali vedecké princípy aj do riadenia spoločnosti a upustili od starých a nefunkčných metód správy spoločnosti a manažovania prírodných zdrojov.

Na svojej stránke www.thevenusproject.com je zodpovedaných mnoho najčastejšie kladených otázok (F.A.Q.), na youtube kanáli sú prístupné desiatky hodín audio-video seminárov, kde Fresco rozpráva o Projekte Venus a Ekonomike založenej na zdrojoch ako aj odpovedá na otázky poslucháčov. Na stránke TVP si je možné zakúpiť aj audio-video semináre, ktoré zatiaľ nie sú prístupné verejnosti z dôvodu, že predaj týchto materiálov pomáha pri prevádzke výskumného centra na Floride.

Žiaľ, väčšina týchto materiálov je v anglickom jazyku a v našej slovenskej sieti aktivistov sa snažíme preložiť čo možno najviac materiálov, podľa našich možností a schopností, a preto ak by niekto mal záujem pridať pomocnú ruku pri prekladoch materiálov, potom nás kontaktujte na našej facebookovej stránke tu.

„Ak nič neurobíš, nič sa nestane.“
Jacque Fresco

Na záver by som len pripomenul, že Fresco nechcel žiadnych nasledovníkov, nechcel, aby sa po jeho smrti vytvoril akýsi kult ľudí, ktorí by ho uctievali ako človeka, nechcel, aby sa vytvárali jeho sochy a taktiež nechcel byť pochovaný. Svoje telo daroval vede a aj po svojej smrti sa snažil byť v určitom zmysle užitočný a slúžiť tam, kde mu to jeho možnosti a schopnosti dovoľujú.

Projekt Venus zostáva v rukách Roxanne Meadows, ktorá je jedným z najlepších ľudí do tejto pozície, nakoľko so Jacqueom strávila vyše 40 rokov a je do väčších detailov oboznámená so smerovaním Projektu Venus.

Na záver by som vás rád pozval na prvú česko-slovenskú konferenciu o Projekte Venus, o ktorej informácie môžete nájsť tu.

Radi vás tam uvidíme.

 

Foto: Future My Love, CC

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *