Vláda: Aktivity v oblasti BOZP sa majú zamerať aj na psychosociálne riziká

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Bratislava 16. decembra (TASR) – Aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vrátane výskumu by sa mali v ďalších rokoch zamerať aj na nové riziká súvisiace s novými technológiami a uplatňovaním konceptu inteligentného priemyslu, riziká súvisiace s novými formami práce a demografickým vývojom vrátane starnutia pracovnej sily, ako aj na psychosociálne riziká. Vyplýva to z návrhu Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a programu jej realizácie na roky 2021 – 2023, ktorý v stredu schválila vláda.

„Primárnym cieľom stratégie je prijímanie a presadzovanie účinných preventívnych opatrení na úrovni štátu, ako aj zamestnávateľov s cieľom vytvárať dlhodobo udržateľné dôstojné pracovné podmienky na udržanie nízkeho počtu pracovných úrazov posilňovanie významu kultúry bezpečnosti práce a šírenie osvety v oblasti BOZP,“ pripomína Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR – predkladateľ materiálu.

Autori dokumentu odporúčajú v medzirezortnej spolupráci zaviesť mechanizmy použiteľné pre existujúce a novovznikajúce psychosociálne riziká zamerané na včasné odhalenie a pomoc v prípade duševnej a mentálnej záťaže súvisiacej s prácou. Pripomínajú aj dôležitosť zamerania aktivít vrátane výskumu na témy, ktoré sú predmetom kampaní Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), či už ide o poruchy podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou, expozíciu chemickým látkam a faktorom, ktorými sú nebezpečné látky, karcinogény či mutagény.

Prioritami stratégie na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027 ostáva úlohu medializovať a organizovať aktivity v oblasti BOZP v SR, participovať na medzinárodných aktivitách a kooperácii s podobnými aktivitami v zahraničí, rovnako poskytovať a prehlbovať poradenstvo i osvetu v tejto oblasti. Aktualizovaná stratégia má takisto implementovať doposiaľ účinné a efektívne opatrenia, ktoré vychádzajú zo súčasne platnej Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR na roky 2016 – 2020.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *