Vláda dnes na rokovaní schválila viacero noviniek, týkajúcich sa najmä ekonomiky, očkovania, či boja proti extrémizmu

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 13. januára (TASR) – Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM), tzv. trvalý euroval, by sa mala upraviť. Dohodu s týmto cieľom na stredajšom rokovaní odsúhlasila vláda. Je súčasťou balíka zmien týkajúcich sa prehlbovania Hospodárskej a menovej únie. Podpis finálneho znenia dohody sa očakáva v januári 2021 s následnou ratifikáciou do konca tohto roka.

„Môže sa však stať, že v čase krízy bude kolabovať viacero bánk naraz a zdroje v tomto fonde nebudú dostatočné. V takomto prípade si bude môcť SRF požičať prostriedky z ESM cez spoločný zabezpečovací mechanizmus,“ priblížil rezort financií v dôvodovej správe. Takáto pôžička podľa MF nebude mať žiadny vplyv na kapitál členských štátov v ESM a bude zo strednodobého hľadiska fiškálne neutrálna, teda splatená z príspevkov bankového sektoru.

Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií by mala prejsť úpravou. Návrh, ktorý predložilo Ministerstvo financií (MF) SR, v stredu odobrila vláda.

Cieľom návrhu dohody je podľa MF posilnenie existujúcich jednotných pravidiel riešenia krízových situácií a rovnocenných podmienok financovania riešenia krízových situácií v krajinách participujúcich na bankovej únii, ktoré priamo vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. Tým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a Jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk.

Na základe týchto schválených zmien by sa spoločný zabezpečovací mechanizmus zaviedol ešte pred skončením prechodného obdobia prostredníctvom obmedzených zmien Dohody o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií pred skončením prechodného obdobia, a to za predpokladu, že sa dosiahol dostatočný pokrok v otázke zníženia rizík v bankovom sektore. Na inkluzívnom formáte zasadnutia Euroskupiny v novembri 2020 bolo potvrdené, že boli splnené podmienky znižovania rizík v bankovom sektore, ktoré boli podmienkou k prístupu ku skoršiemu zavedeniu zabezpečovacieho mechanizmu.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 by sa malo umožniť aj mimo ambulancií. Cieľom je čo najrýchlejšia realizácia očkovania. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie, ktorý v stredu schválila vláda. Zároveň odobrila aj návrh prijať zákon v skrátenom legislatívnom konaní.

Výkon diagnostického testu by sa mal umožniť aj žiakom tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent. Zaviesť by sa mala aj sankcia za porušenie nastavených pravidiel pri očkovaní proti novému koronavírusu. Ide o reakciu na prax, keď sa uprednostnili na očkovanie ľudia v rozpore s prioritizáciou vakcinácie.

Ochrana demokratického právneho štátu a vytváranie prostredia odmietajúceho akékoľvek prejavy extrémizmu a nenávistných prejavov sú hlavnými cieľmi Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024. Materiál Ministerstva vnútra SR v stredu schválila vláda.

Hlavnými úlohami koncepcie majú byť obnova dôvery v inštitúcie, podpora deradikalizácie, spoločenskej integrácie a sociálnej prevencie, ale aj zaistenie ochrany základov demokratického právneho štátu a jeho hodnôt vrátane bezpečnosti obyvateľov pred konaním osôb alebo hnutí obhajujúcich extrémistické ideológie. Posilniť sa má tiež demokratická kultúra v spoločnosti zvyšovaním povedomia o ľudských právach a odbúravaním negatívnych stereotypov.

Procesy okolo čerpania peňazí z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) by sa mali zjednodušiť, zníži sa aj administratívna záťaž poskytovateľom, prijímateľom, ale i ostatným subjektom, ktorí sa zúčastňujú na implementácii poskytovania eurofondov. Vyplýva to z novely zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorú v stredu odobrila vláda a pošle ju na prerokovanie parlamentu. Zákon by mohol byť účinný od 1. júna tohto roka.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *