Vláda: Obete trestných činov majú byť odškodňované už počas trestného konania

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 16. decembra (TASR) – Zavedenie možnosti odškodnenia obetí násilného trestného činu už po začatí trestného konania je jednou z priorít novely zákona o obetiach trestných činov, ktorý v stredu schválila vláda. Odobrila aj zriadenie intervenčných centier na pomoc obetiam domáceho násilia v každom samosprávnom kraji.

„Cieľom tohto návrhu je zlepšiť prístup k spravodlivosti pre snáď najzraniteľnejšiu skupinu ľudí, ktorou obete trestných činov bezpochyby sú. Verím, že predložený návrh zákona nájde dostatočnú podporu aj v parlamente, aby sme úroveň tejto ochrany podstatne zvýšili,“ uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Bremeno odškodnenia obetí násilných trestných činov už po začatí trestného konania by sa malo preniesť na štát. „Ak je v rámci trestného konania zrejmé, kto je obeť, a že je obeťou trestného činu, pri ktorom prichádza do úvahy náhrada od štátu, štát ju automaticky bude zabezpečovať a vyplácať,“ povedala pri predstavení novely ministerka spravodlivosti.

Náhradu od páchateľa by mal štát vymáhať až po ukončení trestného konania. V novom procese odškodňovania by mal stanoviť sumu, ktorá je primeraná pre každú obeť. „V prípade, ak bola trestným činom spôsobená smrť, zákon o obetiach priamo ustanovuje, že obeť násilného trestného činu má nárok na vyplatenie sumy vo výške 25-násobku minimálnej mzdy,“ informuje ministerstvo v dôvodovej správe.

Návrh by mal umožniť žiadať o odškodnenie za spôsobenú nemajetkovú ujmu aj pre obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Ak by prišlo k smrti v dôsledku násilného trestného činu, okruh obetí by sa mal rozšíriť o blízke osoby, ktoré v čase skutku žili s touto obeťou v jednej domácnosti viac ako rok.

Navrhovaná novela sa venuje aj obetiam domáceho násilia. „Vytvorí sa mechanizmus pre prevenciu a minimalizáciu ich viktimizácie a zlepší sa ich prístup k špecializovanej odbornej pomoci,“ deklaruje MS SR. Medzi opatrenia na zabránenie opakovanej viktimizácie obetí by malo patriť napríklad zabránenie styku páchateľa s obeťou a jej rodinnými príslušníkmi.

Rozšírenie právnej pomoci by sa malo vzťahovať i na asistenciu v iných civilných konaniach, napríklad tých, ktoré sa týkajú návrhov na vydanie neodkladného opatrenia, ktoré chránia obeť pred ďalším kontaktom a viktimizáciou zo strany páchateľa.

Intervenčné centrá na pomoc obetiam domáceho násilia by mali sídliť v každom samosprávnom kraji. Ministerstvo tým reaguje na potrebu adekvátneho a promptného poskytnutia odbornej pomoci obetiam domáceho násilia.

Kreovania intervenčných centier sa týka aj návrh rezortu doplniť model dotačného financovania akreditovaných subjektov o možnosť uzavrieť zmluvy na dlhšie obdobie, napríklad na 3 roky. „To zabezpečí poskytovanie odbornej pomoci na dlhodobej a dostupnej báze a vytvorí tiež priestor na zvyšovanie kvality poskytovanej pomoci,“ ozrejmuje rezort spravodlivosti.

Posilnenie postavenia obetí nedobrovoľného zmiznutia by malo byť realizované ich doplnením medzi obzvlášť zraniteľné obete. „Sú vystavené obzvlášť závažnému konaniu, ktoré zasahuje do ich integrity a ľudských práv,“ uvádza MS SR v dôvodovej správe.

Rezort spravodlivosti navrhuje účinnosť novelizovaného zákona od 1. mája 2021. Oddelenú účinnosť k 1. novembru 2021 navrhuje vo vzťahu k zriadeniu intervenčných centier.

Návrh bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *