Vláda: Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci sa od januára uvoľnia

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 16. decembra (TASR) – Podmienky na poskytnutie štátnej investičnej pomoci sa od januára budúceho roka zmiernia. Vyplýva to zo schválenej zmeny nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky.

„Návrh nariadenia reaguje na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19 a je súčasťou legislatívnych zmien v oblasti investičnej pomoci. Vzhľadom na akútnu potrebu podpory hospodárskeho rozvoja v súvislosti s ozdravením ekonomiky návrh nariadenia dočasne zmierňuje niektoré vybrané podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v prospech nových investícií, ktoré sa budú o investičnú pomoc potenciálne uchádzať,“ uviedol rezort hospodárstva v predkladacej správe k schválenému materiálu.

Minimálna výška podielu nových strojov u schválených projektov sa zníži o desať percent a maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru, sa zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru.

Zmeny nastanú aj v posudzovaní miery nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru a s ním susediacich okresov. Tá sa bude po novom posudzovať podľa miery nezamestnanosti v kalendárnom polroku, ktorý predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom bola na ministerstvo hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc. Na polovicu vláda tiež znížila minimálnu výšku hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku aj minimálny počet vytvorených nových pracovných miest.

Osobitné postavenie bude mať podľa schváleného materiálu aj časť regiónu hornej Nitry. V konaniach o poskytnutí investičnej pomoci začatých od 1. januára budúceho roka do konca roka 2023 sa okres Prievidza bude pre transformáciu považovať za najmenej rozvinutý okres.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *