Živia sa kosťami a mäsom svojich blížnych, pijú ich krv a slzy, písal v roku 1832 Belinskij o vládnúcej triede

Pán môže pre svoju potechu stiahnuť z kože svojho otroka. Môže ho predať ako dobytok, vymeniť za psa, koňa, kravu, rozlúčiť ho na celý život s otcom, matkou, sestrami, bratmi, so všetkým, čo je mu drahé a milé… Milosrdný bože, otče ľudí! Odpovedz mi, to tvoja múdra ruka stvorila tieto hady, tieto krokodíly, tieto tygre, živiace sa kosťami a mäsom svojich blížnych a pijúcich krv a slzy ako vodu?“ Белинский, Дмитрий Калинин, 1832

„Nezáhalil a žúrovali až do rána…“

Vissarion Grigorievič Belinskij sa preslávil svojim výrokom, v ktorom ako nešľachtic skritizoval šľachtu ako otrokárov živiacich sa krvou, kosťami a slzami svojich blížnych. Ako aktuálne znie výrok práve v dnešných časoch. Šľachtu vystriedala privatizérska buržoázia, vyumelkované mediálne hviezdy, zlatokopky, korporátni prisluhovači a novinári pojedajúci odpad z honosných stolov. Každoročný Ples v opere, ktorý by sa pokojne mohol nazývať plesom upírov, je krásnou ukážkou, že ani o takmer dve storočia sa nič nezmenilo. Triedne antagonizmy sú aj po 200 rokoch od narodenia Karl Marxa v spoločnosti stále prítomné a ešte viac vyhrotené. Jedna časť obyvateľov pojedá odpadky z kontajnerov, druhá sa chváli svojimi róbami. Pre pobavenie ukážka z článku z mienkotvorného média Aktuality.sk: „Extravagantnejšie detaily predsa len nechýbali, v podobe “chlpatej” kabelky či šperku netradične umiestneného na čele však nerušili celkový dojem. „


Pojedanie odpadkov je bežná súčasť liberálnej demokracie

Aj súčasný slovinský filozof Slavoj Žižek našiel v tomto kontexte zaujímavé prirovnanie dnešného stavu v  súvislosti s filmom Titanic. Tak ako Belinskij, Žižek prirovnáva vzťah k parazitizmu vzťah tried na Titanicu – znudená príslušníčka vyššej triedy sa priživuje na tej nižšej; Žižek cynicky hovorí, že by po pár týždňoch sexu zničili vzťah triedne rozdiely, nesmrteľná láska by vyšumela a preto sa Titanic musel potopiť. Žižek hovorí: „Bohatí majú právo občerstviť sa kontaktom s vitalitou prostého ľudu, resp. z neho vysať energiu a potom ho odkopnúť,“ čo je mýtus o zmierení a vzájomnom inšpirovaní spoločenských tried – čo je omyl a ako dodáva Matěj Metelec: „…honorace se může inspirovat chudinou a propojit výhody obou stavů tak, že se stane střední třídou. Jde však o omyl, neboť elity se od chudých stále více izolují a střední třída se v současnosti rozpadá.) Titanic nám však říká „mohla to být krásná láska“, škoda toho ledovce…“

Kapitalizmus s neľudskou tvárou
V súvislosti s Dubčekom sa zaužívalo heslo socializmu s ľudskou tvárou. Aj ten podľa pravičiarov údajne zlyhal, no zároveň odmietajú prijať fakt, že kapitalizmus s ľudskou tvárou neexistuje. Pracujúca chudoba žijúca na dlh je masmédiami magorená predstavou, že to bolo vlastne jej slobodné rozhodnutie… leto trh. Že kedykoľvek môže odísť do zahraničia a stať sa bohatými, bez ohľadu na to, či tu má alebo nemá rodinu, deti či blízkych, ktorí potrebujú ich pomoc. Smotánka sa vysmieva ľuďom do tváre, pije im krv spolu s presstitútkami. Vďaka finančným tokom zo zahraničia sa tešia zo svojej nedotknuteľnosti. Veď aký to musí byť slastný pocit, hovoriť o drahých róbach, lodičkách za tisíce € v čase, keď sú mnohí odkázaní na existenčné minimum, nemajú na lieky alebo ich práve exekútor vyhadzuje z bytu.

Antonymum Plesu v opere

Každý má právo na takú životnú úroveň, ktorá môže zaistiť jeho zdravie a
blahobyt a zdravie jeho rodiny, počítajúc v to menovite výživu, šatenie,
bývanie a lekárske ošetrovanie, ako aj potrebné sociálne opatrenia:
právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v nemoci, pri neschopnosti k
práci, pri ovdovení, v starobe alebo v iných prípadoch straty zárobkových
možností, ktoré nastanú za okolností nezávislých ne jeho vôli.
Všeobecná deklarácia ľudských práv 1948, čl. 25

Oficiálne zdroje uvádzajú, že v súčasnosti teda vlastní len  5[5] až 8[6] (uvádza sa rôzne) ľudí taký majetok ako chudobnejšia druhá polovica ľudí na tejto planéte. Aj masmédiá uvádzajú, že 0,7 až 1% svetovej populácie vlastní 45,6% svetového bohatstva (prieskum J&T Banky, tlačová správa SITA; vychádza zo štúdie Wealth Report Credit Suisse 2016),[7] inde sa píše, že najbohatšia elita vlastní takmer 88 percent svetového bohatstva[8]. Ak by vládnúca  trieda bola taká solidárna a dobročinná ako o sebe deklaruje na rôznych charitatívnych akciách, na svete by neexistoval hlad, bieda, bezdomovectvo, ale blahobyt.

842 miliónov ľudí žije v hlade alebo s nedostatočným zabezpečením potravy; denne od hladu zomrie 21 000 ľudí, čo ročne robí zhruba 7,6 milióna ľudí.[x] Čiže skoro každé 4 sekundy jeden človek, podľa BBC každých 10 sekúnd jedno dieťa,[y] a len v Jemene jedno dieťa každých 10 minút.[z] V dôsledku samovraždy zomrie ročne okolo 800 000 ľudí (78% všetkých bolo v roku 2015 v krajinách s nízkymi a strednými príjmami).[9] Ako si všíma Marek Kopilec, vo svete zostáva zhruba  1/3 potravín neskonzumovaných potravín. Pritom iba ¼ z tých neskonzumovaných by dokázala vyriešiť hlad vo svete.[10]  Kontrastne na zbrojenie podľa Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru (SIPRI) bolo vynaložených v roku 2016 1686 biliónov, z toho 611 bilión dolárov len armáda USA (na porovnanie Čina 215 biliónov $ a Rusko 69.2$).[11] Na ukončenie hladu a extrémnej chudoby by pritom bolo podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN potrebných 267 miliárd dolárov ročne po dobu 15 rokov (cca. 160 dolárov na osobu).[12]

Prečo teda vládnúca trieda vynakladá peniaze na zbrojenie, prečo nevyužije technológie v prospech zabezpečenia potrieb pre obyvateľov planéty? Pretože triedne antagonizmy, o ktorých písal Marx sú prítomné aj v neskorom globálnom kapitalizme. Vládnúca trieda bohatstvo zhromažďuje vo svojich rukách. Na čo im toľké peniaze sú nedokáže normálny človek pochopiť. Filantropia a charita je jeden z najväčších podvodov systému, ktorý balamúti ľudstvo ilúziou o dobročinnosti mocných. Vráťme sa ešte k Plesu v opere, ktorý odzrkadľuje slovenskú realitu. Samozrejme, ešte túto maškarádu média nazvú masmédiá „dobročinnou akciou.“ Dobročinnosť pred kamerami ako verejné čistenie si karmy, v zápätí vystriedané reportážami o cenách kabeliek, šiat, topánočiek?  Fraška. Je smutné, že jediný, kto nastavil zrkadlo novodobej šľachte, ktorá opovrhuje ľuďmi a smeje sa im do tváre bol R. V., ktorý slávil svoju mediálnu premiéru v reportáži od Niny Košeckej. Pri pohľade na reportáže z plesu v opere sa človeku robilo zle. Vyjadril sa aj Ľuboš Blaha, ktorý Ples v opere označil ako symbol sociálnej nerovnosti:

List Gogoľovi a dnešok

Belinskij v Liste Gogoľovi, ktorý sa stal Belinského sociálnym manifestom píše: „Najdôležitejšími národnými problémami v dnešnom Rusku sú zrušenie poddanstva a telesného trestania a čo najprísnejšie dodržiavanie aspoň tých zákonov, ktoré už existujú.“ [1] Belinskij dodáva, že vláda si je dobre vedomá toho, ako majitelia zaobchádzajú s roľníkmi a koľkí z nich sú ročne zlikvidovaní. [2] Vyčítavo Gogoľovi napísal, že on ako veľký spisovateľ s úžasnými pravdivými dielami ako RevízorMŕtve duše, teraz publikoval knihu, v ktorej „učí barbarských majiteľov pôdy, aby z roľníkov priniesli ešte väčšie zisky a zneužívali ich ešte aj v mene Krista a cirkvi.“ [3]  Známy ruský filozof Dostojevskij podporil ideovo Belinského čítaním jeho odkazu v kruhu Petraševského skupiny, za čo takmer doplatil životom. Takto sa bojovalo za sociálne práva v 19. storočí. Belinskij aj Dostojveskij by v dnešnej dobe rozhodne boli obvinení z konšpiračného myslenia.
Aj dnešná doba má svojich Belinských a svojich Gogoľov. Revolučný Belinskij a v dobe Belinského smrti apologéta samoderžavia, Gogoľ. Rozhodnutie je v každom z nás.  Nezmenilo sa prakticky nič, iba forma a úroveň. Už sa nepíšu knihy, ale tvoria seriály, memečká, televízne reportáže, píšu sa statusy, blogy, tvoria sa billboardy a pod. Novodobá šľachta, ktorá vznikla z nadnárodnej a národnej buržoázie, si na obranu svojich záujmov najala blogerov, presstitutútky, umelcov, ekonómov, občianskych aktivistov, tretí sektor a tak ďalej…a alternatívne-ľudové médiá sú jedinou protisilou…

Čl. 31 Právo na bývanie Európskej sociálnej charty hovorí: Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, 3. sprístupnenie ceny bývania tým, ktorí sú bez dostatočných zdrojov. SR sa nezaviazala na zabezpečenie výkonu práva na bývanie, kým ostatné členské štáty sú viazané.

Predstavitelia systému

V roku 2013 zorganizoval protest proti Plesu v opere ľavicový aktivista Robert Mihály, autor článku na tejto akcii spolupracoval hudobnou vložkou s Miloslavom Kollárom


[1] BELINSKIJ, V. G.: Vybrané filozofické diela. Moskva: Vydavateľstvo cudzích jazykov, 1948, digitalizované na Marxist.org https://www.marxists.org/subject/art/lit_crit/works/belinsky/gogol.htm

[2] Tamtiež.

[3] Tamtiež.

[5] BUCHHEIT, P.: Now Just Five Men Own Almost as Much Wealth as Half the World’s Population. In: billmoyers.com. 2017. Dostupné online: http://billmoyers.com/story/now-just-five-men-almost-much-wealth-half-worlds-population/ (Cit. 24. 1. 2018)

[6] BUCHLÁKOVÁ, L.: Osem miliardárov si môže kúpiť polovicu ľudstva. In: Pravda. 2017. Dostupné online. https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/416907-osem-miliardarov-je-rovnako-bohatych-ako-polovica-ludstva/ (Cit. 24. 1. 2018)

[7] 1 % ľudí má polovicu svetového bohatstva: Koľko by sa nám ušlo, keby sa podelili? In. Nový Čas. 2016. Dostupné online: https://www.cas.sk/clanok/483457/1-ludi-ma-polovicu-svetoveho-bohatstva-kolko-by-sa-nam-uslo-keby-sa-podelili/  (Cit. 24. 1. 2018)

[8] SITA: Najbohatšia elita vlastní takmer 88 percent svetového bohatstva. In: eTrend. 2017. Dostupné online: https://www.etrend.sk/financie/najbohatsia-elita-vlastni-takmer-88-percent-svetoveho-bohatstva.html (Cit. 24. 1. 2018)

[x] Údaje k septembru 2016: počet detí, ktoré ročne zomrú od hladu 1,25 milióna podľa StatisticBrain.com a podľa štatistík WorldHunger (aj na stránkach OSN) dokonca až 3,1 milióna; počet ľudí trpiacich podvýživou 850 miliónov. Viď: stránka Statistic brain (http://www.statisticbrain.com/world-hunger-statistics/ a http://www.worldhunger.org/2015-world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/ a http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/)

[y] http://www.bbc.com/news/magazine-22935692 .

[z] https://www.unicef.org/media/media_93868.html

[9] Existujú taktiež náznaky, že na každého dospelého, ktorý zomrel na samovraždu je 20 ďalších, ktorí sa pokúsili o samovraždu. Viď.: WHO http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/

[10] Viď: Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/

[11] https://www.sipri.org/media/press-release/2017/world-military-spending-increases-usa-and-europe

[12]  Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN  https://www.youtube.com/watch?v=031pyf5Qg7s


Mgr. Lukáš Perný

Foto: Edouard Manet: Maškarný ples v opere, 1873, public domain

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


2 thoughts on “Živia sa kosťami a mäsom svojich blížnych, pijú ich krv a slzy, písal v roku 1832 Belinskij o vládnúcej triede

 • 17. februára 2018 at 15:11
  Permalink

  To je ono ! Takto má ľavica vystupovať !

  Namiesto hľadania mestských pseudohomotém, pre salónnych „kultúrnych ľavičiarov“ , ktoré rozpúšťajú európsku sociálnu-demokraciu do nepožívateľnej kaše, pre skutočnú ľavicu tú sú stále „večné“ ľavicové témy a jedna z nich je aj v tomto článku.

  Už štvrťstoročie drží slovenská pravica ľavicu pod krkom tým, že je to ona čo určuje spoločenské témy diskusie. Samozrejme za pomoci spriaznenej tlače, resp. vďaka akémusi „náhodnému výberu“, s ktorým je aj v štátnej tlači presila pravicovo zmýšľajúcich novinárov. Ak poznáte medzi nimi aj nejakého ľavičiara, pripomeňte mi jeho meno…
  Ľavica je vždy len v akejsi defenzíve, vždy len reaguje na témy a útoky pravice, a keď sa už už zdá že naberá dych na odrazenie útoku, príde úder z inej strany a rozvinie sa iná „dôležitá“ pseudotéma, ktorá bytostne trápi možno len Edka Kukana. Toto sa odohráva v ideologickej rovine.

  Je načase, aby sa ľavica vzchopila, a témy, ktoré boli aktuálne pred 100-150 rokmi, znovu postavila ako svoje nosné, pretože tak ako sa píše v článku, sú medzi nami dole stále živé – možno sa len vynovili kulisy, ale „hra“ je stále tá istá.

  Keď sa ľavica bude držať tradičných tém, životného postavenia najnižšej vrstvy spoločnosti a najširšej vrstvy pracujúcich, a udrie týmito témami na pravicu, položí ju tým „na krovky“ a naša ideologicky mocná pravica sa razom zmení na bezmocného chrobáčika trepotajúceho nožičkami.

  V najlepšom prípade tak donúti pravicu prijímať sociálne opatrenia a rozhodnutia.
  A ak nie, potom jej už len ostane pravicový argumentačný folklórik, že každý si môže sám za svoje postavenie, ak by sa snažili, mali by sa lepšie, atď., čo si však každý príslušník spodných vrstiev spoločnosti odžil a vie, že takto „priamoúmerne“ svet nefunguje.

  No a keď ani toto nepomôže, potom naša milá pravicová perepúť vytiahne poslednú zbraň – prskanie urážok na všetky strany – socky, spodina, lúza, neschopáci, …

  —————————————————-
  Dobrý príklad predostretia ľavicovej témy, je tak samozrejmá vec, ako zverejňovanie základnej hrubej mzdy v pracovných ponukách ( pamätáte sa ako nás po prevrate učili, že o platoch sa v slušnej západnej spoločnosti nehovorí … :! ). Všade na západe je to samozrejmá vec, už len v ČR sa v inzerátoch Úřadu práce mzdy zverejňujú.
  Porovnajte si :
  ČR : http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir/
  SR: https://www.istp.sk/volne-pracovne-miesta?zamestnanie=&search_poziciu=&miesto_vykonu=3020

  Toto je taký úder zľava, téma tak veľmi týkajúca sa širokých más pracujúcich a nezamestnaných, že ani pravicoví politici si nedovolili hlasovať proti.

  Samozrejme okrem anarchokapitalistov z neslobody a nesolidárnosti (SAs Slobodne-Asociálne ).
  A prekvapivo aj naše čerstvé ľavicové posily Mihál a Poliačik nedočiahli na tlačidlo ZA…

  No a ako si s témou poradila slovenská pravica – teda tá, čo mala odvahu hlasovať proti ?

  Vypočujte si škôlkarskú argumentáciu pravice, na túto ľavicou predloženou témou :
  https://www.youtube.com/watch?v=DEaeYFp-Bp0&feature=youtu.be

  A o tom to je !

  Reply
 • Pingback:Svet sa rúti do horúceho pekla... a ľudstvo sa nečinne prizerá - DAV DVA - kultúrno-politický magazín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prepošlite článok emailom