Zmena myslenia pracujúceho ľudu nastane až po zmene politického systému (I. časť)

    „Rýchla industrializácia začiatkom 20. storočia a s ňou spätý hospodársky obrat si vynútili radikálne zrušenie pozostatkov feudalizmu, vyplnenie medzier v zákonodarstve a energickú administratívnu činnosť.“ (1) Preto je nevyhnutne potrebné si jasne uvedomiť tieto dejinné a politické okolnosti. Tie spočívali v tom, že v ranom … Čítať ďalej Zmena myslenia pracujúceho ľudu nastane až po zmene politického systému (I. časť)