ZMOS žiada rezort školstva, aby návrh novely školského zákona stiahol

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 9. februára (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR o stiahnutie návrhu novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom ako celkom a žiada o predloženie návrhu nového zákona. ZMOS rezortu školstva adresovalo 38 pripomienok k novele, z nich je 37 zásadných. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Návrh zákona bol podľa ZMOS predložený bez verejnej diskusie, bez predbežnej informácie o jeho pripravovaní. „Jedným z odôvodnení novely školského zákona je aj znižovanie administratívnej záťaže. Na druhej strane, návrh zákona predpokladá prepracovanie alebo vznik nových vykonávacích predpisov vo forme vyhlášok alebo iných záväzných dokumentov, ktoré doteraz neexistovali (napríklad vyhláška o pedagogickej dokumentácii, vyhláška o ukončovaní štúdia v základnej škole, vyhláška o štipendiách),“ priblížil Kaliňák.

Návrh zákona dokonca môže byť podľa ZMOS v niektorých ustanoveniach v rozpore s Ústavou SR v článku 42, v ktorom je garantovaný každému bezplatný prístup k základnému a strednému vzdelaniu v štátnych školách, v iných ako v štátnych za úhradu. „Zákon by mal definovať, čo je štandard, a teda čo sa bude vyžadovať od každej školy a čo bude hradené z verejných zdrojov. Štandard následne môže vyžadovať štát cez svoje kontrolné mechanizmy, ale aj žiak alebo zákonný zástupca. Ak bude jasne definovaný štandard, je ľahké potom zistiť, čo mi napríklad súkromná základná škola poskytuje ako nadštandard, za ktorý si platím. Navrhované zmeny sa k tomuto cieľu nepribližujú, naopak, ešte viac zvýrazňujú rozdiely medzi školami a školskými zariadeniami,“ zdôrazňuje expert ZMOS na školstvo Zdenko Krajčír.

ZMOS tiež žiada prepracovať doložku vplyvov. Podľa Krajčíra predkladateľ v doložke vplyvov uvádza, že návrh zákona nemá vplyv na žiaden segment, ktorý sa v doložke sleduje. „Zároveň je tvrdenie predkladateľa nepravdivé, keďže návrhy, ako napríklad tvorba nových vyhlášok, noviel vyhlášok, tvorba nových alebo novelizácia existujúcich kurikulárnych dokumentov, určenie maximálneho počtu detí v školských kluboch detí, zvyšovanie personálnej náročnosti na výchovu a vzdelávanie, povinnosť upravovať spádové materské školy prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia a podobne budú mať negatívny vplyv na rozpočty miest a obcí,“ povedal. Nové náklady je možné očakávať podľa jeho slov aj v prípade návrhov okolo učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, nejasné náklady vzniknú, ako tvrdí, aj pri spájaní a združovaní škôl, realizovaní zavádzania vzdelávacích programov bez experimentálneho overenia.

Zároveň ZMOS žiada prepracovať aj osobitnú časť dôvodovej správy.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *