Liberálna demokracia nezabezpečuje ľuďom ani práva ku ktorým sa sama hlási

Štáty, v ktorých je politický systém liberálna demokracia sa na jednej strane hlásia ku Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ale na strane druhej neuplatňujú všetky jej články v realite.