Pridaj sa

Pridaj sa k iniciatíve DAV DVA!

Cieľom iniciatívy DAV DVA je šíriť povedomie o alternatívach voči súčasnému ekonomicko-spoločenskému zriadeniu. Hľadáme alternatívy voči kapitalizmu, pričom podporujeme už teraz realizovateľné ciele.

Hlavné činnosti a plány Iniciatívy DAV DVA:

  • Vydávanie tlačeného štvrťročníka DAV DVA
  • Prevádzkovanie webu davdva.sk
  • Videokanál na youtube – Iniciatíva DAV DVA
  • Organizovanie odborných a praktických konferencií
  • Podpora občianskych aktivít: petície, verejné zhromaždenia, vyhlásenia
  • Spoločné akcie: chaty, túry, stretnutia

Plánujeme: 

  • knižnica DAV DVA / spoločný priestor
  • družstvo
  • …prípadne ďalšie

Hľadáme záujemcov, ktorí sa chcú aktívne podieľať na našej činnosti buď ako oficiálny člen, alebo voľnejšou formou ako spolupracovník.


Staň sa členom

  • Ako plnoprávny člen sa môžeš okrem participácie na všetkých aktivitách a pridávaní svojích nápadov zúčastniť aj rozhodovania a stať súčasťou nášho OZ DAV DVA.
  • Môžeš si vyskúšať ako funguje priama demokracia a rozhodovanie na jej princípoch v praxi – každého hlas sa ráta, každý môže vstupovať do diskusie!

STIAHNUŤ PRIHLÁŠKU

(prihlášku vyplň a pošli mailom na adresu: dav.dva@protonmail.com)


Staň sa spolupracovníkom

  • Alebo sa pridaj k nám ako spolupracovník, ak sa nechceš viazať oficiálnym členstvom.
  • Ako spolupracovníka ťa budeme takisto pozývať na oficiálne schôdze, alebo stretnutia.
  • Budeš prioritne a pravidelnejšie informovaný o všetkých plánovaných akciách, môžeš aktívne s nami komunikovať a pridávať vlastné nápady.
  • V prípade, že sa venuješ nejakej konkrétnej oblasti môžeme ťa zapájať do aktivít, alebo do písania článkov podľa vlastnej preferencie.
  • Neváhaj a pomôž nám prispieť svojou troškou k zmene – My všetci sme DAV!

Vyplň nasledujúci formulár a my ťa budeme v krátkom čase kontaktovať:


Oblasti záujmu

- POVINNÉ POLE