Vladimír Mináč, Dana Podracká: Paradiso, rozhovory o filozofii, kultúre, umení

MINÁČ, Vladimír, PODRACKÁ, Dana: Paradiso. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1996 Vladimír Mináč – národný umelec, nositeľ Radu Ľudovíta Štúra I. triedy, významná osobnosť slovenskej intelektuálnej ľavice popri Lacovi Novomeskom, Vladimírovi Clementistovi či Miroslavovi Válekovi. Pri príležitosti 24. výročia… Čítať viac

Čítať viac

Davista Fraňo Kraľ: Pohár červeného vína. Výber z poézie Fraňa Krála, zostavil Dr. Daniel Okáli, 1973

Tento výber z poézie Fraňa Kráľa, ktorý sme nazvali Pohár červeného vína, chce zvýrazniť tú zložku jeho tvorby, ktorá sa usilovala o nové poetické videnie, o nový estetický prienik skutočna, neopúšťajúc ideové hodnoty svetonázoru socializmu.

Čítať viac

Viliam Plevza: Davisti v revolučnom hnutí, kniha o DAVe od Husákovho životopisca

Plevza v knihe pripomína významnú úlohu davistickej generácie pri politických a hospodárskych zápasoch revolučných síl Slovenska a ich vplyv na teoretické práce KSČ, predovšetkým v otázke národnostnej politiky. Davistické hnutie predstavuje významnú kapitolu v moderných dejinách Slovenska. Svojim odkazom je však aj dnes nanajvýš aktuálne. Treba si len želať, aby dôsledne nadväzovalo na tie jeho pozitíva, ktoré môžu a musia obohatiť aj náš spoločenský život.

Čítať viac

Rozhovor s Petrom Kubicom: Väčšina ľudí si už ani nekladie otázky o podstate bytia či našej existencie, tvárime sa, akoby sme tu boli navždy

Peter Kubica: Celá Európa sa zmieta v konzume a väčšina ľudí si už ani nekladie otázky. Otázky bytia, podstaty našej existencie, ale aj umenia, jeho opodstatnenia a či súčasné hypermoderné umenie hovorí našim jazykom. … Úplne odbúravame zo svojich životov starobu, chorobu, smrť. Tvárime sa, akoby sme boli nepominuteľní a boli tu navždy.

Čítať viac

Jozef Miloslav Hurban – Láska a nenávisť, humor i radosť zo života, ukážka z knihy Dalimíra Hajka, Slovenské provokácie

Pred nedávno sme na stránkach DAV DVA zverejnili recenzie na knihy Dalimíra Hajka. Súčasťou série recenzií bol aj text o knihe Slovenské provokácie (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018). Dnes Vám so súhlasom autora aj vydavateľa uvádzame ukážku z tejto… Čítať viac

Čítať viac

Dalimírovi Hajkovi vyšla kniha v zahraničnom vydavateľstve

HAJKO, Dalimír: Noc hľadania, dni radosti (Nad dolnozemskou literatúrou), Slovenské vydavateľské centrum, 2019 Slovenské vydavateľské centrum, ktoré pôsobí v Srbsku (Vojvodina) vydalo novú knihu slovenskému spisovateľovi prof. Dr. Dalimírovi Hajkovi. Dalimír Hajko je významný a niekoľko krát oceňovaný slovenský… Čítať viac

Čítať viac

Knižné novinky Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, ktoré vedia Roman Michelko vydáva nové tituly. V krátkom článku vám predstavíme anotátice k týmto dielam. Antológia slovenskej poézie o Dunaji DUNÍ DUNAJ… * Koncom marca 2020 vyšla v Spolku slovenských spisovateľov antológia slovenskej poézie o Dunaji,… Čítať viac

Čítať viac

Prvý slovenský hypermoderný román od Petra Kubicu, ktorý zostal nepochopený

KUBICA, Peter: Supermarket sv. Hildy. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004 Hypermoderná tragikomédia, ktorej celý dej sa odohráva vo svete konzumu, to je Supermarket sv. Hildy. Útla, malá knižka z roku 2004 zostala nepochopená a nezískala žiadny mediálny ohlas. Napriek tomu… Čítať viac

Čítať viac