Sociálny odkaz ľudovýchovného pracovníka, učiteľa a kňaza Ondreja Cabana

V duchu tohto odkazu bude aj nasledujúci príspevok. Po osvetovom článku o Samuelovi Jurkovičovi, je tu ďalší článok o významnej osobnosti slovenskej histórie so silným sociálnym a komunitárnym a národným cítením, katolíckemu kňazovi, kultúrno-osvetovému pracovníkovi, pedagógovi, literátovi, spolu-kodifikátorovi spisovnej slovenčiny, prozaikovi, básnikovi, prekladateľovi, zakladateľovi spolkov, autorovi učebníc, komjatickému národnému buditeľovi, Ondrejovi Ambróziovi Cabanovi (1813 – 1860).

Čítať viac