Slavomíra Kotrádyová: K 30. výročiu „Nežnej“ REVolúcie.

RÝMOVAČKY O „NEŽNEJ“ po „NEŽNEJ“. Golf a párty! Diabol rozdáva karty. Luxusné vily, autá a jachty.  Chamtivosť napína plachty. Protekcie, korupcie. Skrášlovacie injekcie. Drahé šperky. Drahé šaty. Pracujúci bez výplaty! Plesy! Keď nemáš prachy, nie si! Exekúcie. Perzekúcie. Zazobaní… Čítať viac

Čítať viac

TICHÁ CENZÚRA NEPOHODLNÝCH KNÍH! Ľuboš Blaha o praktikách liberálneho fašizmu a politicky angažovanom majiteľovi Martinusu

Meško v rozhovore Hanzelovej vysvetľuje, že on má na svoje politické postoje ako majiteľ kníhkupectva právo a ešte aj priznáva, že moju knihu schválne nepropagujú a aj keby trhala rebríčky predaja, neuvedú ju medzi bestsellermi, nedajú ju do ponuky a iba vtedy, ak si ju človek vyslovene vydoluje cez hľadáčik, iba vtedy sa k nej horko-ťažko dostane. Opakujem – mäkká cenzúra ako delo.

Čítať viac

Slovanstvo a svet utopizmu. Ukážky z pripravovanej knihy

V dobe globalizácie a popierania národných identít je užitočné vrátiť sa ku koreňom a vlastným tradíciám, v ktorý sa skrýva mnoho pokrokového a inšpiratívneho. Aké formy utopizmu sa vyskytujú v typicky slovanskom prostredí? Existuje slovanská utópia? Na slovanský utopizmus v národnom hnutí nadviazala idea zjednotených Slovanov v boji proti fašizmu (Vseslovjanskij komitet 1941) a slovenskí davisti (Clementis, Novomeský, Husák) pri koncipovaní kultúrnej politiky po roku 1945 (teda Košického vládneho programu, ktorý bol súčasťou kultúrnej politiky ČSR). Mesianizmus, staro-ruské občiny, veče, svojpomoc (spolky), slovanská mytológia a idea všeslovanskej vzájomnosti to všetko sú prejavy utopizmu a utopickej praxe v slovanskom prostredí.

Čítať viac

Princípy radikálnej demokracie podľa Harringtonovej Republiky Oceány

Oceána (1656) od politického teoretika Jamesa Harringtona (1611 – 1677) je dielo písané špeciálne pre revolučné Anglicko ako vízia spravodlivej, pravej, večnej a dokonalej republiky bez vnútorných nepokojov, s dobrými zákonmi, tvorenými a prijatými múdrymi zákonodarcami. Harrintonovo dielo má, pod vplyvom Machiavelliho, viac realistický, než utopický ráz, čo sa ukazuje v jeho pohľade na človeka, štát, i celý svet. Ústrednou postavou príbehu je osvietený panovník Olphaus Megaletor alias Lord Archon , ktorý je parafrázou na Olivera Cromwella. Dejiny Oceány sú zase parafrázou na dejiny Anglickej revolúcie a susedné ostrovy Marpesia a Panopea odkazujú na Írsko a Škótsko. Na historickom pozadí fiktívnych dejín využíva Harrington príležitosť k sociálnej kritike predovšetkým monarchie (monarchia je nezlúčiteľná s vládou ľudu) a oligarchie.

Čítať viac

Pavol Janík: Koniec predstavenia (báseň)

V divadlách padajú už opony.Je mi tak nevýslovne ľúto.V duši mi potichučky zazvonímaličký zvonček zvaný smútok. Už tváre hercov miznú v zrkadlách,kostýmy bezducho už visia.Posledná nádej dávno zapadla,na horšie časy sa v nás blýska. Tak už z nás vynášajú kulisy,takto sa končia predstavenia.Už netešia… Čítať viac

Čítať viac

Skupina Elán a dvojaký meter na slobodu prejavu

V najbližších týždňoch si budeme pripomínať 30-te výročie tzv. Nežnej revolúcie, ktorá na Slovensku znamenala koniec socialistického režimu a nastolenie nového systému, nazývaného demokratický a právny štát. Mnohé zo zámerov 17. novembra sa však nepodarilo naplniť a spoločnosť dnes hodnotí vývoj po roku 1989… Čítať viac

Čítať viac