Pavol Janík: Živý odkaz Laca Novomeského v diele Lukáša Perného

Pri reflektovaní podnetov nadčasového diela mladého slovenského intelektuála Lukáša Perného Kultúrna revolúcia Laca Novomeského (vydala Spoločnosť Ladislava Novomeského s podporou autorského kolektívu DAV DVA v roku 2017) som sa namiesto klasickej recenzie, ktorá by sa v mnohom odvolávala na publikovaný text, rozhodol pre… Čítať viac

Čítať viac

Peter U. Solčiansky: Terminus technicus?

Žijeme v dobe, kedy mnohé z názvosloví, ktorými sme definovali isté okolnosti, ideológie alebo javy už strácajú svoj pôvodný význam.  Stávajú sa takpovediac sprofanovanými. Ich užívanie nadobudlo masové rozmery a používame ich i na prípady, ktoré s daným označením nemajú nič alebo len málo… Čítať viac

Čítať viac

Beata Novomeská: 360° video o Bratislave reprezentuje Slovensko v Európe

redakčný komentár: Bratislava má propagačné video vytvorené 360° technológiou, za ktorého vznikom stojí slovenská aktivistka Beata Novomeská. Novomeská ho vytvorila v spolupráci so spoločnosťou VYROBILO.SK a s podporou hlavného mesta Bratislavy. Aktivistka, ktorá je vzdialenou príbuznou DAVistu Laca Novomeského,… Čítať viac

Čítať viac

Prírastok do e-knižnice: Voltaire: Pojednanie o metafyzike

Davistická Knižnica 2 bude doplnená o ďalšiu zaujímavosť. Voltaire vlastným menom François-Marie Arouet (* 1694 – † 1778), bol francúzsky filozof a najznámejší francúzsky osvietenský spisovateľ. Voltairovo dielo je k dispozícii aj na projekte Gutenberg. Prinášame vám ukážku z českého vydania Výboru z diela, konkrétne Pojednanie o metafyzike.… Čítať viac

Čítať viac

O zrode a nedotknuteľnosti právneho systému vládnucej triedy. Nadčasový článok DAVistu Andreja Kojnaka: POMER PRÁVA K SPOLOČENSKÝM TRIEDAM

DAV, zima 1924, str.14-16 Je nemožné vydať v štáte zákona, ktorý nebol by následkom sociálneho boja, výrazom víťazstva na strane jednej a porážky na strane druhej. (Gumplowicz) Panujúca právnická náuka vidí v práve systém normatívny, súhrn predpisov, vynutiteľných štátnou… Čítať viac

Čítať viac

Triumvirát utopického socializmu: Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen

Článok je súčasťou projektu pripravovanej knihy Dejiny utópií a seriálu Z knižnice utopického socializmu na webe DAV DVA. Cesta dejinami utopizmu sa dostáva do svojho finále, k trom najvýznamnejším pred-marxistickým mysliteľom tzv. utopického socializmu prelomu 18. a 19. storočia. Text bude zameraný na:… Čítať viac

Čítať viac

Nadčasová kritika od DAVistu Alexa Križku: BOJ ZA SLOBODU TLAČE

autor: Alex Križka, DAV, zima 1924, str. 6-8 „Povedz pravdu, vybijú ti oko.“ Nedávny pokus ministerstva spravodlivosti o nové sputnanie tlačovej slobody neobyčajnou mierou oživil našu žurnalistiku. Všestranný boj o slobodu tlače rozvinul sa veľmi ostro a energicky. Zjav… Čítať viac

Čítať viac

Krivé zrkadlo patriotizmu

Význam SNP, výsledky protifašistického boja slovenského ľudu, myšlienky a city, ktoré boli hybnou silou nerovného zápasu fašistickým okupantom a ich domácim prisluhovačom považujem za to najkrajšie, čím sa môže pochváliť naša krásna vlasť, pretože SNP vyvrátilo lživú klérofašistickú propagandu… Čítať viac

Čítať viac

Nicholas Tajomný Básnik: HISTÓRIA SA OPAKUJE V PRAVIDELNÝCH INTERVALOCH, alebo PRED KAŽDOU VOJNOU MUSÍ NAJPRV PRÍSŤ VOJNA MEDIÁLNA

Život a svet dospeje len tak ďaleko ako tomu sami dovolíme. Človek, samotný občan, je vždy tým najsilnejším článokm v reťazci krajiny a ten, kto tvrdí, že to nie je pravda je buď politik, ktorý má neutíchajúcu chuť po… Čítať viac

Čítať viac