Václav Havel: 1 700 000 komunistov netvori iný biologický druh než sme my ostatní

Havel: Občianske fórum a VPN doporučilo do vlády niektorých komunistov ako doc. Komárka a neodporučujú niektorých skompromitovaných nestraníkov. 1 700 000 komunistov netvori iný biologický druh než sme my ostatní. Museli 20 rokov mlčať tak, ako my všetci a mnohí urobili, aj keď s problémami mnoho dobrých vecí.

Čítať viac

Kulturológ Tomáš Daněk sa pýta: Tridsať rokov po ,,nežnej“ (kontra)revolúcií – sme naozaj slobodní?

Na obdobie spred roka 1989 chýba objektívny pohľad. Vo všeobecnosti vo verejnom živote prevláda čiernobiele videnie sveta v kategórií buď- alebo, tak neprekvapuje ani hodnotenie tohto obdobia. Na toto obdobie sa môže nazerať buď a priori negatívne, ako to tvrdí súčasný režim, alebo opačný extrém je apologetický, keď sa díva iba na pozitíva, ale negatívne javy už nespomína. Takto sú obidva tábory takýmto spôsobom stále v ideologických konfliktoch. Na jednej strane súčasný režim tvrdí, že tu bola čierna diera a nič sa pozitívne za tých štyridsať rokov tu nevybudovalo. Boli tu, že vraj proti sebe na jednej strane zlá komunistická strana a na druhej strane dobré obyvateľstvo, ktoré muselo znášať útlak a teror.

Čítať viac

Slavomíra Kotrádyová: K 30. výročiu „Nežnej“ REVolúcie.

RÝMOVAČKY O „NEŽNEJ“ po „NEŽNEJ“. Golf a párty! Diabol rozdáva karty. Luxusné vily, autá a jachty.  Chamtivosť napína plachty. Protekcie, korupcie. Skrášlovacie injekcie. Drahé šperky. Drahé šaty. Pracujúci bez výplaty! Plesy! Keď nemáš prachy, nie si! Exekúcie. Perzekúcie. Zazobaní… Čítať viac

Čítať viac

Branislav Fábry: Starý a nový Berlínsky múr?

Dňa 9. novembra sa v Berlíne, ale aj v iných častiach Európy veľkolepo oslavovalo tridsiate výročie pádu Berlínskeho múru. Táto udalosť sa obvykle interpretuje ako koniec rozdelenia Európy na Východ a Západ. Dokonca sa hovorí o zjednotení Európy po pristúpení krajín strednej a východnej Európy v roku 2004, resp. 2007.

Čítať viac