Knižnica DAV

Archív DAV – zv. 1924 – 1933 // e-Knižnica DAV DVA – súčasní autori //Anarchistická knižnica // Marxistická knižnica // Sociálna knižnica // Projekt Venus // Definícia Hnutia ZEITGEIST // Knižnica DAV

Komunistom sa môže stať len ten, kto obohatí svoju pamäť všetkým tým bohatstvom, ktoré vytvorilo ľudstvo.

V. I. Lenin

Digitalizácia kníh davistov stále pokračuje aj po zániku platformy DAV DVA, nakoľko DAV DVA bol jediný autentický projekt, ktorý ideovo nadviazal na generáciu davistov a vygeneroval osobnosti, ktoré na ich odkaz nadväzujú aj vo svojej publikačnej činnosti. Preto tento web slúži aj pre zachovávanie ich odkazu a pamiatky.

LINKY POSTUPNE DOPĹŇAME, PRI NEDOSTUPNÝCH KNIHÁCH SÚ ODKAZY BUĎ NA E-OBCHODY, FREE SOURCES TEXTY V ORIGINÁLOCH, VEREJNE PRÍSTUPNÉ TEXTY OSCANOVANÉ NA ULOZTO.CZ ALEBO ENCYKLOPEDICKÉ TEXTY O DANEJ LITERATÚRE. ZA KOMPETENCIE AUTORSKÝCH PRÁV V UVEDENÝCH VEREJNE PRÍSTUPNÝCH LINKOCH NEZODPOVEDÁME. KNIŽNICA DAV DVA IBA SPROSTREDKOVÁVA VEREJNE PRÍSTUPNÉ DOKUMENTY.

DAVISTICKÁ LITERATÚRA

DAVom (podľa Daňa Okáliho, Andreja Siráckeho, Vladimíra Clementisa)  sa nazývalo združenie slovenských ľavicovo orientovaných spisovateľov a politikov, ktorí v rokoch 1924 – 1937 vydávali rovnomenný časopis (Obálku a úpravu časopisov vytvoril Mikuláš Galanda), popularizovali marxizmus a život v ZSSR.

DAVisti pri svojom vstupe do literatúry tiež rázne odmietli domácu literárnu tradíciu. Svoj revolučný postoj k skutočnosti sa snažili vysloviť novými výrazovými prostriedkami; v tvorbe sa orientovali na uvedomenú službu komunistickému ideálu, pričom čerpali podnety najmä z českej proletárskej poézie a z mladej sovietskej literatúry. V poetike nadväzovali na avantgardné umelecké smery – na futurizmus, expresionizmus, konštruktivizmus a poetizmus. Generačnú literárnu kritiku a publicistiku DAV-u rozvíjali Vladimír Clementis, Ladislav Novomeský, Eduard Urx, Ján Poničan, a Daniel Okáli. V knižnej edícii Knihy DAVu vyšli štytri zväzky. Nedeľa, Angara, Dvanásti a Slovák sa díva na SSSR.

Knižnica DAVu na Scribd

O davistoch
Štefan Drug: Dav a davisti
Viliam Plevza: Davisti v revolučnom hnutí
Štefan Drug: Červená sedmička nastupuje (o davistoch netradične) a Štúrov program na našich zástavách (davisti o štúrovcoch)
Štefan Drug: Dobrý deň človek (životopisné rozprávanie o mladosti Novomeského)
Ján Rozner: Davisté a jejich doba (1966)
Libor Kněžek: O Dave a Davistoch
Pole rozorané. Davisti v sovietskom zväze.
Štefan Drug: Od robotníckej poézie k DAVu
Ján Brezina: Básnik Ján Poničan
Lukáš Perný, Marián Gešper: Clementis & Mináč: Vlastenci alebo „buržoázni nacionalisti“?
Lukáš Perný: Kultúrna revolúcia Laca Novomeského

DAV

Revue DAV 1924 – 1933

Vladimír Clementis
Vladimír Clementis: Medzi nami a Maďarmi
Vladimír Clementis: Slovanstvo kedysi a dnes
Vladimír Clementis: Slováci a slovanstvo
Vladimír Clementis: Panslavism past and present
Vladimír Clementis: Panslavizmus kedysi a teraz
Vladimír Clementis: The Czechoslovak magyar relationship
Vladimír Clementis: Odkazy z Londýna
Vladimír Clementis: Zem spieva
Vladimír Clementis: Nedokončená kronika
Vladimr Clementis: O kultúre a umení
Vladimír Clementis: Ďaleko od teba
Vladimír Clementis, Lída Clementisová: Listy z väzenia
Vladimír Clementis: Vzduch našich čias
Vladimír Clementis: Usmerňované Slovensko

Clementis & Mináč: Vlastenci alebo buržoázni nacionalisti
Peter Kerecman: Advokáti davisti (Clementis, Poničan, Okáli)
Josette Baer: ˝Spirits that I’ve cited- ?“ : Vladimír Clementis (1902-1952) : the political biography of a Czechoslovak communist
Ľuboš Jurík: Smrť ministra
Viliam Bernáth: Spomienky na Vladimíra Clementisa
Peter Holásek, Mira Baňacká: Vladimír Clementis 1902-1952 : zborník príspevkov z konferencie Vladimír Clementis – politik a diplomat usporiadanej MZV 28. 5. 2002 v Bratislave
Stanislav Mičev: Dofajčievam posledné fajky- : (zborník k storočnici Vladimíra Clementisa, ktorý s nami polstoročie byť nemohol)
Ján Čierny: Vladimír Clementis diplomat
Štefan Drug: Vladimír Clementis: O sebe a o Slovensku
Štefan Drug: Vladimír Clementis, kultúrny publicista (1967)
Štefan Drug: Vladimír Clementis, život a dielo v dokumentoch (ukážka)
Viliam Plevza, Zdenka Holotíka: Vladimír Clementis
Janko Blaho: Poznali sme jeho tvár

Daniel Okáli
Daniel Okáli: Výboje a súboje
Daniel Okáli: Ozvena krvi a zápasov
Daniel Okáli: O prekonávaní krízy v našej literatúre
Daniel Okáli: Literárna teória a kritika davistov
Rozhovory (Feldek, Jaroš, Matušku… Okáli…)
Daniel Okáli 1903-1973 : zborník na 70. narodeniny dr. Daniela Okáliho, CSc. prvého podpredsedu Matice slovenskej (zostavil Karol Rosenbaum)
Odboj. Vlajka na Himaláji (Siracký, Drug)
Daniel Okáli: Burič Gejza Vámoš
Sborník mladej slovenskej literatúry (Ján Smrek)

Laco Novomeský
Laco Novomeský: Dielo I., II. , kompletné dielo (básne, kritiky, eseje, pamflety, štúdie) z edície Zlatý fond
Laco Novomeský: Vila Tereza
Laco Novomeský: Nedeľa, Knihy DAVu, zväzok 1. Bratislava 1927. Kresby Mikuláš Galanda, obálka V. Clementis a Jaroslav Jareš.
Laco Novomeský: Stamoodtiaľ a iné
Laco Novomeský: Svätý za dedinou
Laco Novomeský. Do mesta 30 minút
Laco Novomeský vo výbere Miroslava Válka
Laco Novomeský: Znejúce ozveny
Laco Novomeský: Čestná povinnosť
Laco Novomeský: Manifesty a protesty
Laco Novomeský: Slávnosť istoty
Laco Novomeský: Zväzky a záväzky
Laco Novomeský: Splátka veľkého dlhu I.
Laco Novomeský. Splátka veľkého dlhu II.

Lukáš Perný: Kultúrna revolúcia Laca Novomeského

Peter Jilemnický
Peter Jilemnický: Dva roky v krajine sovietov
Peter Jilemnický: Pole neorané
Peter Jilemnický: Kronika
Peter Jilemnický: Víťazný pád
Peter Jilemnický: Kompas v nás
Peter Jilemnický: Červená sedma

Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ: Pohár červeného vína
Fraňo Kráľ: Cesta zarúbaná
Fraňo Kráľ: Bude ako nebolo
Fraňo Kráľ: Čenkovej deti
Fraňo Kráľ: Jano
Fraňo Kráľ: Stretnutie
Fraňo Kráľ: Za krajší život
Fraňo Kráľ: Čerň, Balt, Pohľadnice, Z noci do úsvitu, Jarnou cestou
Fraňo Kráľ: Keď sa časy menia

Ján Poničan
Ján Poničan: Dielo
Ján Poničan: Som, myslím, vidím a cítim
Ján Poničan: Ohne nad riekou
Ján Poničan: Divný Jano
Ján Poničan: Ivan Klas
Ján Poničan: Póly
Ján Poničan: Večerné svetlá
Ján Poničan: Povstanie
Ján Poničan: Demontáž
Ján Poničan: Po horaćh, dolinách
Ján Poničan: Špirála a ľúbosť
Ján Poničan: Hĺbky a dialky
Ján Poničan: Stroje sa pohli
Ján Poničan: Pavučina
Ján Poničan: Jánošíkovci
Ján Poničan: Jánošík
Ján Poničan: Všetkostroj
Ján Poničan: Čistá hra
Ján Poničan: Bačov žart
Ján Poničan: Deti deti pozrite
Ján Poničan: Skaza hradu
Ján Poničan: Angara. Knihy DAVu, zväzok č. 2, Bratislava 1934. Obálka Jozef Rybák.

Ján Poničan 1902 – 1978
Ján Poničan 1902 – 1978
Ján Brezina: Básnik Ján Poničan

Gustáv Husák
Gustáv Husák: Z prejavov a statí, január 1984 – jún 1987 (1987)
Gustáv Husák: Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní

Josef Rybák
Josef Rybák: Stati a eseje: vybrané spisy (1986)
Josef Rybák: Čarovný prútik, Cesta, Slunce a chléb, Několik dní v mé špatné paměti, Umění a život: výbor z esejů

Ľudovít Obtulovič
Príspevky v DAVe

Ladislav Szántó
Ladislav Szántó: Október a moja cesta k marxizmu
Ladislav Szántó: Vybrané state
Ladislav Szántó: Theory of Vestigial Sideband Transmission of Television Signals
Ladislav Szátó: Čo nám treba: výber článkov o kulte osobnosti a leninizme

Eduard Urx
Eduard Urx: Urx a naša prítomnostʹ: výber z diela
Eduard Urx: Za pravdu a mír
Eduard Urx: Umění a proletariát
Revolučný bojovník Eduard Urx (Ľuba Neumannová)
Faksimile vydané v Matici slovenskej

Jozef Tomáš-Dumín
Jozef Tomáš-Dumín: Chlapec a husle
Jozef Tomáš-Dumín: Otvorené okná
Jozef Tomáš-Dumín: Spevy novej doby (výber)

Alexander Alexandrovič Blok
Dvanásti. Knihy DAVu, zväzok č. 3. Bratislava 1934. Obálka a úprava Zdeněk Rossmann.

Andrej Sirácky
Andrej Sirácky: Za socialistickú vedu a kultúru
Andrej Sirácky: Umierajúca civilizácia na prelome vekov
Andrej Sirácky: Sociológia myslenia a činu
Andrej Sirácky: Prírodné a spoločenské prostredie
Andrej Sirácky: Sociológia

Mikuláš Furdík
Mikuláš Furdík In: Acta: Chimia

Jarko Elen
Jarko Elen: Rozchod, Tragédie Země, Západ, Jaro, Vstup
Jarko Elen: Hriech pátera Marcela
Jarko Elen: Piesne na Discogs.com

Alexander Križka
Alexander Križka: Smutný chlapec: drobná próza

Andrej Bagar
Varúj…! (panský gazda)
Čertova stena (majiteľ chaty Hlavaja)
Ves v pohraničí (Hrianka)
Boj sa skončí zajtra (poslanec Drábek)
Nad námi svitá (Houra)
Nástup (Galčík)
Drevená dedina (Martin Šechnár)
Zemianska česť (Adam Bešeňovský)
Jánošík I-II (gróf Révay)

Vojtech Tilkovský Svetová kríza umenia in: DAV

Ivan Horváth: Európa kokteil

Josef Winternitz
Josef Winternitz: Teória relativity a dialektický materializmus

 Eugen Klinger
 Eugen Klinger: Trinásťkrát vražda

Josef Zindr
Tvorba v DAVe

Miloš Hrušovský
Slovák sa díva na SSSR. Dav Bratislava, námestie republiky 3, zväzok č. 4. Typo Zdeněk Rossman, tlač Pallas Prešov

Eugen Löbl
Tvorba v DAVe

Ján Bohúň
Ján Bohúň: Najkrajšie rozprávky sveta, Babička rozpráva, Rozprávky zo života zvierat, Zranená jazva, Sneženka a iné rozprávky, Červená čiapočka a iné rozprávky, Liptovská tragédia, Kytka veršov pre slovenské deti

Karol Svetlík ml.
Tvorba v DAVe

Post-davisti

Alexander Matuška
Alexander Matuška: Za a proti; Profily a portréty; J.C. Hronský; Dielo

Miroslav Válek
Miroslav Válek: Básnické dielo
Miroslav Válek: Štyri knihy nepokoja
Miroslav Válek: O literatúre a kultúre

Vladimír Mináč
Vladimír Mináč: Smerť chodit po gorach
Vladimír Mináč: Nikdy nie si sama
Vladimír Mináč: Modré vlny
Vladimír Mináč: Tegnap és holnap
Vladimír Mináč: Za pravdivé a presvedčivé zobrazenie našej skutočnosti
Vladimír Mináč: Tmavý kút
Vladimír Mináč: Na rozhraní
Vladimír Mináč: Nikdy nejsi sama
Vladimír Mináč: Čas a knihy
Vladimír Mináč: Záznamy
Vladimír Mináč: Zvony zvoní na den
Vladimír Mináč: Sohasem vagy egyedül
Vladimír Mináč: Paradoxy
Vladimír Mináč: Kriminálny příběh
Vladimír Mináč: Generácia
Vladimír Mináč: Modré vlny. Nikdy nie si sama
Vladimír Mináč: Živí a mŕtvi
Vladimír Mináč: Kto kráča po ceste
Vladimír Mináč: O literatúre
Vladimír Mináč: Dúchanie do pahrieb
Vladimír Mináč: Zobrané spory J. M. Hurbana
Vladimír Mináč: Smrť chodí po horách
Vladimír Mináč: Rozhovory
Vladimír Mináč: Súvislosti
Vladimír Mináč: Portréty a osudy
Vladimír Mináč: Ženy
Vladimír Mináč: Texty a kontexty
Vladimír Mináč: V krajine gumeného času
Vladimír Mináč: Portréty
Vladimír Mináč: Návraty k prevratu
Vladimír Mináč: Hovory M 2
Vladimír Mináč: Hovory M
Vladimír Mináč: Odkiaľ a kam Slováci
Vladimír Mináč: Sub tegmine
Vladimír Mináč: V košeli zo žihľavy
Vladimír Mináč: Paradiso
Vladimír Mináč: Vybrané spory (zostavil P. Števček)
Vladímír Mináč: Zakázané prózy

Július Noge: Prozaik Vladimir Mináč
Pavel Matejovič: Vladimír Mináč a podoby literárneho diskurzu…
Andrej Červenák: Život a dielo Vladimíra Mináča
Ivan Machala: Rozhovory na diaľku s Vladimírom Mináčom
Vospominanija o Slovackom nacionaľnom vosstanii : avgust 1944 (Karol Kállay, Vladimír Mináč)
Zlomený sen (Drahoslav Machala, Vladimír Mináč)
Vzbura davov (predhovor V. Mináč)
Horúce témy : Slovensko v ringu (Ján Čomaj ; Ladislav Mňačko, Ladislav Ťažký, Roman Kaliský, František Vnuk, Slavo Kalný, Ján Smolec, Milan Šimečka, Juraj Vereš, Dušan Slobodník, Milan Vároš, Martin Hric, Vladimír Mináč, Ján Čomaj, Dušan Junek, Pavel Kastl, Vladimír Hák, Ján Greš, Michal Rosenberg)
Krásy a vzácnosti slovenskej prírody : národné parky, chránené krajinné oblasti a maloplošné chránené územia (Milan Tesák, Ivan Vološčuk, Dušan Janota ; Vladimír Mináč, Milan Tesák, Alojz Čaputa, Ivor Mihál, Jindro Vlach, Zdeno Vlach, Robert Brož)

ĎALŠIE KNIHY

Postupne zostavená podľa rozšíreného zoznamu kníh z Alternativy.sk

Obdobie civilizačného vývoja (asi 3 100 p. n. l. – dodnes) zahŕňa tri základné typy (triádu) racionality: Nevoľnícku, kapitalistickú, socialistickú.

1. Teoretická, duchovná línia, paradigma nevoľníckej epochy (otrokárskych despocií, klasického otrokárstva a feudalizmu): 

Biblia (45 kníh Starého zákona a 27 kníh Nového zákona) – ako zdroj dejepisu staroveku (Starý zákon),  starovekých predstáv o svete, vzťahoch medzi ľuďmi, morálke

Chammurapiho Veľký Kódex miestneho a obyčajového práva asi z polovice 18. st. p. n. l. bol prvým zákonníkom v Babylónii

Bhagavadgíta.  (zdroj 2) The Bhaktivedanta Book Trust reg. 1991 Súčasť staroindického eposu Mahábharáta z 800 – 500 p. n. l. Jedna zo zákl. posvätných kníh hinduizmu. (Pozri aj Dalimír Hajko: Dejiny indickej filozofie)

Lao-c: Tao te ťing (Cesta a jej moc, Podľa čínskej tradície 6. st. p. n. l., 604 – 517 podľa wikipédia.cz ). Praha 1971, ČR 1993, 2004, 2005

Konfucius (Kchung Fu-c´): Kniha premien (zdroj 2) (I-ťing) (552/551 – 479 p. n. l.). Synergie 2003. Jedna z 5 kníh myšlienok klasikov, ktoré pozbieral Konfucius; Šu-ťing (alebo Kniha listín) – je Konfuciom vydaný súbor dokumentov rôzneho druhu, pochádzajúcich z čínskych dejín (zákony, výnosy, ap.); Spisy Lun-jṻ (alebo Hovory, ktoré zostavil filozof Ču Si a ďalší nasledovníci ako vlastné myšlienky Konfucia), CAD PRESS Bratislava 2006; Rozhovory a výroky Lun Jü. Tatran 2006

Herakleitos (asi 550 – 480 p. n. l.). Prvý významný predstaviteľ dialektického myslenia, Fragmenty

Demokritos (asi 460 – 370 p. n. l.)

Platón (žil 427 – 347 p. n. l.).: Ústava (Politeiá, o najlepšom štátnom zriadení), Bratislava 1980;Ústava (úvod)

Aristoteles (žil 384 – 322 p. n. l.): Politika, O vzniku a zániku, O duši, O správe štátu,Etika Nikomachova, Kategorie

Epikuros: O šťastnom živote. (žil 341 – 270 p. n. l.). Pravda, Bratislava 1989

Euklides: Základy (Stoicheia), (žil asi 325 – 260 p. n. l. Základy I. – X., Vydavateľstvo OPS 2008 – 2013. Vývoj matematiky, položenie základov geometrie; prvých 6 kníh v angličtine

Archimédes (okolo 287 – 212 p. n. l.), rozvoj matematiky

Pythagoras: Pytagorova veta (asi 270 – 50 p. n. l.). matematizácia sveta

Titus Lucretius Carus: O podstate sveta (asi 99 – 55 p. n. l.). Praha 1945. Najúplnejší výklad antickej atomistiky

Gaius Plinius Secundus alebo Plínius Starší: Prírodoveda (Naturalis Historia, v 37 knihách, dokončená asi 77 – 78, žil 23 – 79). Encyklopedický súbor rímskych vedomostí

Korán (zostavený v pol. 7. st. z výrokov Mohameda). Odeon Praha 1991

Antológia z diel filozofov. I. zv. Predsokratici a Platón. Epocha, Bratislava 1970 (Antológia z diel filozofov – Predsokratovci a Platón. IRIS 1998)

Antológia z diel filozofov. II. zv. Od Aristotela po Plotina. Pravda, Bratislava 1973 (Antológia z diel filozofov – od Aristotela po Plotina. IRIS 2007)

Antológia z diel filozofov. III. zv. Patristika a scholastika. Pravda, Bratislava 1975

2. Teoretická, duchovná línia, paradigma kapitalistickej epochy (absolutizmu, klasického kapitalizmu a imperializmu) a literatúra utopizmu (16. storočie až 20. storočie)

Thomas More: Utópia – Dve knihy O najlepšom stave štátu a o novom ostrove Utópii (1516), Orbis, Praha 1950; vydanie Vydavateľstva spolku slovenských spisovateľov 2017 (objednajte si tu), prečítajte si o knihe a autorovi na DAV DVA

Vojtech Zamarovský, Lev Hanzel (Ed.): Utopisti (Výber textov utopických autorov od 16. do 19. storočia; More, Campanella, Morelly, Mably, Saint-Simon, Fourier, Babeuf, Owen, Thompson, Bray)

N. Machiavelli: Vladár (1513). Tatran 1968. Koncepcia jednotného talianskeho štátu zjednotená s koncepciou absolutizmu.

Thomas Hobbes: O občanovi,  Leviathan, English Works Of Hobbes

Tomasso Campanella: Sluneční stát, 1951; Sluneční stát, ABC/MAXISMU/LENINISMU, Praha, Mladá Fronta, 1979;  vydanie Vydavateľstva spolku slovenských spisovateľov 2019 (v príprave), prečítajte si o knihe a autorovi na DAV DVA

Francis Bacon: Nová Atlantída, vydanie Vydavateľstva spolku slovenských spisovateľov 2018 (objednajte si tu); prečítajte si o knihe a autorovi na DAV DVA

Francis Bacon: O dôstojnosti a pokroku vied (1605).

Francis Bacon: Nové Organon (1620). Praha 1974, Kritika scholastiky, rozvoj vedeckých metód (indukcie) (Uloz.to)

Morelly: Zákonník prírody, 1958 (verzia na Marxist.org); prečítajte si o knihe a autorovi na DAV DVA

Gabriel Bonnot de Mably: Výbor z díla, Filosofická knihovna, Státní nakladatelství politické literatury,  1958; prečítajte si o knihe a autorovi na DAV DVA

Gracchus Babeuf: Projevy, články a listy, 1954 (knihy o Babeufovi: Jaroslav Vozka: Profily Gracchus Babeuf; František Červinka: Kdo je Grachchus Babeuf); prečítajte si o knihe a autorovi na DAV DVA

Felicie Robert de Lamennaias: Kniha lidu, 1836

M. Luther: O kresťanskej slobode (1520). Nakl. Jan Laichter 1935. Veľký zlom v kresťanskej cirkvi.

Mikuláš Koperník: O obehoch nebeských sfér (6 kníh, 1507 – 1515, uverejnené 1543). Veda, Bratislava 1974

Giordano Bruno: O nekonečne, vesmíre a svetoch (1584); Dialogy (Dialoghi metafisici). Státní nakl. politické lit., Praha 1956 (objednaj knihu Dialógy)

René Descartes: Rozprava o metóde (1637) – základy kapitalistickej racionality, vedy (Uloz.to); Princípy filozofie (1644). Pravda, Bratislava 1987

Baruch Spinoza: Etika (napísaná 1675, vyd. po smrti). Pravda, Bratislava 1986

G. W. Leibniz: O reforme vied. (žil 1646 – 1916) Vyd. SAV, Bratislava 1956

Isaac Newton: Matematické princípy prírodnej filozofie (1687)

John Locke: Dve pojednania o vláde (1689). Teória prirodzeného práva, teória vlády a teória spoločenskej zmluvy; Dve pojednania o ľudskom rozume (Esej o ľudskom rozume. Esej o ľudskom chápaní) (1690).

David Hume: Traktát o ľudskej prirodzenosti

Giambattista Vico: Základy nové vědy o společné přirozenosti národů (1725)

Charles de Secondat Montesquieu: Duch zákonov (1748). Tatran 1989 (zákony, zvyky Rimanov, feudálov, manufaktúr)

Michail Vasilievič Lomonosov: História Ruska (1760), Všeobecný zákon zachovania hmotnosti a pohybu (1748). Založil v r. 1750 Moskovskú štátnu univerzitu.

Jean Jacques Rousseau: O spoločenskej zmluve alebo O princípoch politického práva (1752). Kalligram 2010

J. J. Rousseau: Rozprava o pôvode a základoch nerovnosti medzi ľuďmi(1754).

J. J. Rousseau: Rozprava o politické ekonomii (1755). Státní nakladatelství politické lit. Praha 1956

Jean Paul Marat: Vybrané spisy, 1950

Raplh Korngold: Robespierre a štvrtý stav, 1948

F. M. A. Voltaire: Filozofický slovník (1764). Pravda Bratislava 1978

P. H. Holbach: Systém prírody (1770). Bratislava 1955

Adam Smith: Pojednanie o podstate a pôvode bohatstva národov (1776). Státní nakl. politické lit., Praha 1958

Immanuel Kant: Kritika čistého rozumu (1781). Oikoymenh 2001

Immanuel Kant: Kritika praktického rozumu (1788). Spektrum Bratislava 1990.

Immanuel Kant: Základy metafyzika mravov

David Ricardo: Zásady politickej ekonómie a zdaňovania (1817). Pravda, Bratislava 1980

G. W. F. Hegel: Logika ako veda I. – II. (1812 až 1816) Pravda Bratislava 1986

G. W. F. Hegel: Malá logika. Svoboda, Praha 1992

G. W. F. Hegel: Filozofia dejín (1837, po smrti). Slovenské vyd. politickej lit. 1957

Hegelova filozofie a současnost. Svoboda, Praha 1977 (Google knihy)

K. S. Bakradze: Systém a metóda v Hegelovej filozofii. Bratislava 1981 (Databazeknihy)

Henri de Saint-Simon: Výbor z díla. Orbis. Praha 1949. Obsahuje diela:Socialistická výrobní soustava, O reorganizaci evropské společnosti a Nové křesťanství (1825). (Slovo socializmus sa však objavuje až v owenovskej literatúre – pozn. M. A.)

Charles Fourier (ed. Stanislav Lyer, Jaroslav Vozka): Výbor z díla, Praha 1950; Nový hospodársky a societárny svet alebo objav príťažlivej a prírode zodpovedajúcej práce, rozdelenej podľa vášní (1829)

Charles Fourier: Velká metamorfoza. Mladá fronta 1983

Charles Gide: Charles Fourier, Výbor z díla, 1933

Pozri životopis Fouriera: František Červinka: Kdo je Charles Fourier

Robert Owen: A New View Of Society (zdroj 2) ( 1816), Observations on the Effect of the Manufacturing System (1817), Prednášky o úplne novom stave spoločnosti (1830); Kniha o novom mravnom svete (1842-1844);  Revolúcia v myslení a praxi ľudského rodu alebo nadchádzajúci prechod od pochabosti k rozumnosti (1849), Life of Owen Himself (Pozri: Vojtech Zamarovský, Lev Hanzel (Ed.): Utopisti(Owen na WikimediaCommons a na Marxist.org)

Robert Owen: Vybrané spisy. Státní nakl. politické lit. 1960

Pozri životopis Owena: František Červinka: Kdo je Robert Owen 

Étienne Cabet: Cesta do Ikárie, 1950

Ludwig Feuerbach: Podstata kresťanstva (1841). Bratislava 1954 (databazeknih)

N. G. Černyševskij: Co dělat (1862). Svoboda, Praha 1975 (databazeknih. googlebooks)

Charles Darwin: O vzniku druhov prírodným výberom (1859). Academia 2007

Charles Darwin: O pôvode človeka (1871). Academia 2006

L. H. Morgan: Praveká spoločnosť alebo Výskum o priebehu ľudského pokroku od divošstva k civilizácii (1877) (objednaj)

D. I. Mendelejev: Prirodzená sústava prvkov (1870)

E. Durkheim: Pravidla sociologické metody (1893). Praha 1926

Max Weber: Protestantská etika a duch kapitalizmu (1904-1905). In: Miloš Havelka: Metodologie, sociologie a politika. Oikoymenh, Praha 1998

Max Weber: Sociologie náboženství (z posmrtne vydanej práce Hospodárstvo a spoločnosť 1922). Praha, Vyšehrad 1998

Max Weber: K metodológii sociálnych vied. Pravda, Bratislava 1983

Max Weber: Základné sociologické pojmy. SOFA

Gustave le Bon: Psychologie davu (1895). Portál 2016

Antológia z diel filozofov. IV. zv. Humanizmus a renesancia. VPL,Bratislava 1966

Antológia z diel filozofov. V. zv. Novoveká empirická a osvietenská filozofia. VPL, Bratislava 1967

Antológia z diel filozofov. VI. zv. Novoveká racionalistická filozofia. Epocha, Bratislava 1970

Antológia z diel filozofov. VII. zv. Pozitivizmus, voluntarizmus, novokantovstvo. VPL, Bratislava 1967

Antológia z diel filozofov. VIII. zv. Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus. Epocha, Bratislava 1969

Antológia z diel filozofov. IX. zv. Logický empirizmus a filozofia prírodných vied. VPL, Bratislava 1968

Antológia z diel filozofov – Humanizmus a renesancia. IRIS 2007

Martina Thomová: Ideologie teorie poznání

Duchovná línia post-klasického kapitalizmu po r. 1928:

Ludwig Wittgenstein:Logicko-filozofický traktát (1921). Oikoymenh 2007. Analytická filozofia, novopozitivizmus

Ludwig Wittgenstein: Filozofické skúmania (1931). Filozofia 1998

Filosofie a metodologie ekonomických věd. Acta oeconomica Pragensia. 7/2001

Ďalšie knihy

Jan Keller: Úvod do sociologie. SLON 2012

Paul A. Samuelson/William D. Nordhaus: Ekonómia I.-II. (1989), Bradlo Bratislava, 1, vyd. 1992

James M. Buchanan: Veřejné financie v demokratickém systému (1967, 1987). Computer Press Brno 1998

Yvonne Strecková, Ivan Malý a kol.: Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Computer Press Brno 1998

Jaroslav Jílek, Jiřina Moravová: Ekonomické a sociální indikátory. Futura Praha 2007

David Schweickart: Po kapitalizme. Ekonomická demokracia (2002). Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2010 (objednať)

David B. Johnson: Teória verejnej voľby (1991). Úvod do novej politickej ekonómie. SOFA 1997

Giovanni Sartori: Teória demokracie (1987). Archa, Bratislava 1993

T. G. Masaryk: Otázka sociální (1898). Základy marxizmu. Svazek druhý. ČIN Praha 1948

John Rawls: Teorie spravedlnosti (1971). Victoria Publishing 1995

Ralf Dahrendorf: Sociálne triedy a triedny konflikt v industriálnej spoločnosti (1956-1957)

Ralf Dahrendorf: Moderný sociálny konflikt (1988). Archa, Bratislava 1991

D. Alijevová: Súčasná americká sociológia. Bratislava 1985 (Googlebooks)

Alvin Toffler: Tretia vlna (1980) (Uloz.to)

Alvin Toffler: Utváranie novej civilizácie. Politika tretej vlny (1995). Open Windows 1996

Jean-Paul Sartre: Kritika dialektického rozumu (1960). Vydané ako Marxismus a existencialismus, Svoboda, Praha 1966. Pokus o syntézu marxizmu a existencializmu (o diele na SOK; databazeknih)

Theodor W. Adorno – J. Habermas ai,: Dialektika a sociologie. Praha 1967. Frankfurtská škola, západný neomarxizmus (databazeknih)

Herbert Marcuse: Psychoanalýza a politika. Praha 1969. Frankfurtská škola, západný neomarxizmus (databazeknih)

Erich From: Mít nebo být (1976). Praha 1992. Frankfurtská škola, západný neomarxizmus

A. Einstein: Jak vidím svět. Nakladatelství Lidové noviny 1993 (databazeknih)

A. Einstein: Proč socializmus? In: Jak vidím svět II., Nakladatelství Lidové noviny 1995

Muammar Al-Kaddáfí: Zelená kniha (1975). Dialog 1990

Fritjot Capra: Tao fyziky (1975). Gardenia 1992 (objednaj)

Alfred Jäger: Diakonia ako sociálny podnik. Manažment v kresťanskom neziskovom sektore (2004). MASM Žilina 2008

Antológia z diel filozofov: Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus. Bratislava 1969

Peter Singer: Jeden svet. Etika globalizácie. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006 (objednaj)

Mark Bauerlein: Najhlúpejšia generácia. Ako digitálna éra ohlupuje mladých Američanov a ohrozuje našu budúcnosť. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2011 (objednaj)

James Fulcher: Kapitalizmus. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2011 (objednaj)

Zločiny kapitalizmu:

Zločiny kapitálu, spracované KSM (ksm.cz)

Zpráva mezinárodní ženské komise pro vyšetření zvěrstev spáchaných americkými a lysinmanovskými vojsky (pektusan.net)

T. K. Belaščenko: USA. 200 rokov – 200 vojen. Pravda, Bratislava 1979 (Databezaknih)

Kol.: Černá kniha kapitalismu. Orego 2000 (Wiki, online 1, 2, 3, 4); (objednaj)

3. Teoretická, duchovná línia, paradigma socialistickej epochy:

K. Marx, F. Engels: Nemecká ideológia (1845-46). Bratislava 1961

K. Marx, F. Engels: Svätá rodina (1845). Vyd. politickej literatúry, Bratislava 1963

K. Marx, F. Engels: Manifest Komunistické strany (1848, Marxist.org)

Karol Marx:

František Červinka: Kdo je Karl Marx

K. Marx: Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844. Svoboda Praha 1978

K. Marx: Tézy o Feuerbachovi (1845, zverejnil Engels 1888)

K. Marx: Bieda filozofie (1847). Pravda, Bratislava 1980

K. Marx: Triedne boje vo Francúzsku 1848-50 (1850). Svoboda Praha 1978

K. Marx: Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta (1852, uverejnený 1932, Komsomol.cz)

K. Marx: List Weydemeyerovi (5. 3. 1852)

K. Marx: Základy kritiky politickej ekonómie. Rukopisy „Grṻndrisse“, I.-II. zv. (Ekonomické rukopisy z rokov 1857 – 1859). Pravda, Bratislava 1974 – 1975

K. Marx: Ke kritice politické ekonomie (1859, Komsomol.cz). Bratislava 1952

K. Marx: Mzda, cena a zisk (zápis prednášky 1865, vyšlo 1898, Marxist.org)

K. Marx: Kapitál, díl první. Kritika politickej ekonómie. Výrobný proces kapitálu (1867, Marxist.org). 5. vyd. Pravda Bratislava 1985

K. Marx: Kapitál, díl druhý. Kritika politickej ekonómie. Obežný proces kapitálu (Engels1885, Marxist.org). 3. vyd. Pravda Bratislava 1985

K. Marx: Kapitál, díl třetí. Kritika politickej ekonómie. Celkový proces kapitalistickej výroby (Engels 1894, Marxist.org). 2. vyd. Pravda Bratislava 1987

K. Marx: Teórie o nadhodnote I. (Kautsky 1905, Štvrtý zväzok Kapitálu. Súčasť Ku kritike politickej ekonómie z r. 1861 – 1863). 2. vyd. Pravda Bratislava 1987

K. Marx: Teórie o nadhodnote II. (Kautsky 1910, Štvrtý zväzok Kapitálu. Súčasť Ku kritike politickej ekonómie z r. 1861 – 1863). 2. vyd. Pravda Bratislava 1989

K. Marx: Občianska vojna vo Francúzsku (1871)

K. Marx: Kritika Gothajského programu (1875). Svoboda Praha 1974

K. Marx: Matematické rukopisy (od r. 1858, o rozsahu asi 1000 strán zostali v rukopise). Praha 1978

K. Marx: Námezdní práce a kapitál (ako články 1949, samostatne 1884). Malá knihovna M-L, Svoboda Praha 1949

Friedrich Engels:

František Červinka: Kdo je Friedrich Engels

B.Engels: Postavení dělnické třídy v Anglii. (1845, Marxist.org)

F. Engels: Zásady komunizmu (1847, Marxist.org)

B. Engels: Německá selská válka (1850, Komsomol.org)

F. Engels: Revolúcia a kontrarevolúcia v Nemecku (1851-1852)

F. Engels: K bytovej otázke (1872). Velká knihovna M-L, Svoboda Praha 1949

B. Engels: Dialektika přírody .DOC (1873-1882, Kominternet.cz). 3. vyd. Pravda, Bratislava 1976

F. Engels: Podiel práce na poľudštení opice (1876, neskôr zaradená do Dialektiky prírody). Knižnica M-L, Pravda Bratislava 1949

F. Engels: O Marxovi (1877). Pravda, Bratislava 1952

F. Engels: Anti-Dűhring (1878). 3. vyd., Pravda, Bratislava 1976 – encyklopédia marxizmu

F. Engels: Pôvod rodiny, súkromného vlastníctva a štátu (1884)

B. Engels: Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filozofie (zdroj 2), 1886, Komsomol.org

B. Engels: Úloha násilí v dějinách (napísaná 1887, vyd. 1888). Malá knihovna M-L, Svoboda

B. Engels: Vývoj socializmu od utopie k věde (1894). V slovenčine aj ako O historickom materializme. Naše vojsko 1966. (marxist.org)

B. Engels: O rozklade feudalizmu a rozvoji buržoázie (vydaná r. 1941 v Moskve z pozostalosti, názov vydavateľ). Malá knihovna M-L, Svoboda, Praha 1949

V. I. Lenin:

V. I. Lenin: Vývoj kapitalizmu v Rusku (1899).

V. I. Lenin: O stávkách (1899, Marxist.org)

V. I. Lenin: Čo robiť? Pálčivé otázky nášho hnutia (1902, Vzdor.org). Pravda, Bratislava 1975

V. I. Lenin: Krok vpřed, dva kroky vzad (Krize v naší straně) (1904, Komsomol.cz)

V. I. Lenin: Dvě taktiky sociální demokracie v demokratické revoluci (1905, Komsomol.cz

V. I. Lenin: Socializmus a náboženstvo (1905). ČMF, Pravda 1975

V. I. Lenin: Poučenie z komúny*.DOC (1908, Vzdor.org)

V. I. Lenin: Materializmus a empiriokriticizmus (1908). Pravda, Bratislava 1976

V. I. Lenin: Marxismus a revizionismus*.DOC (1908, Vzdor.org)

V. I. Lenin: O niektorých zvláštnostiach historického vývoja marxizmu (1910). V. I. Lenin, Spisy 17, s. 30

V. I. Lenin: O vzťahu robotníckej strany k náboženstvu (1912)

V. I. Lenin: Karol Marx (1912)

V. I. Lenin: K dvadsiatemu piatemu výročiu úmrtia Jozefa Dietzgena (1913). V. I. Lenin: Spisy 19. Zdôraznenie marxizmu ako výrazu triednych záujmov robotníkov, Dietzgen ako robotník samostatne dospel k marxizmu.

V. I. Lenin: Tři zdroje a tři součásti marxismu (1913, Marxist.org)

V. I. Lenin: O národnostní otázce (Kritické poznámky k národnostnej otázke, 1913, Komsomol.cz). Spisy 20

V. I. Lenin: O práve národov na samourčenie (1914). Pravda, Bratislava 1950

V. I. Lenin: Filozofické zošity (1914-1916). Pravda, Bratislava 1980. Encyklopédia materialistickej dialektiky

V. I. Lenin: Socializmus a vojna (1915). Pravda, Bratislava 1952

V. I. Lenin: Imperializmus ako najvyššie štádium kapitalizmu *.DOC (1916, Vzdor.org). Pravda, Bratislava 1975

V. I. Lenin: Štát a revolúcia (1917, Vzdor.org). Pravda, Bratislava 1975

V. I. Lenin: Stát a revoluce (1917, Komsomol.cz). Svoboda Praha 1982

V. I. Lenin: Úkoly revoluce (1917, Marxist.org)

V. I. Lenin: Proletářská revoluce a renegát Kautsky (1918, Komsomol.cz)

V. I. Lenin: Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (1920, Marxist.org). Pravda, Bratislava 1975

V. I. Lenin: O Nové ekonomické politice*.DOC (1921, Vzdor.org)

J. Dietzgen: Podstata duševnej práce (1869). Pravda, Bratislava 1974

A. Bebel: Žena a socializmus (1878). Praha 1962 (databazeknih)

P. Lafargue: Z diela (Právo na lenivosť. Ekonomický determinizmus Karola Marxa, 1884). Pravda Bratislava 1987

G. V. Plechanov: O vývoji monistického názoru na dejiny (1895, pseudonym Beltov). Vybrané filosofické spisy I., Praha 1960

G. V. Plechanov: K otázkam úlohy osobnosti v dejinách (1898). SVPL, Bratislava 1956. Tiež In: G. V. Plechanov: Za materializmus a dialektiku. Pravda Bratislava 1984

G. V. Plechanov: Materialistické chápanie dejín (1901). In: G. V. Plechanov: Za materializmus a dialektiku. Pravda Bratislava 1984

G. V. Plechanov: Základné otázky marxizmu (1907). G. V. Plechanov: Za materializmus a dialektiku. Pravda Bratislava 1984

G. V. Plechanov: Umenie a spoločenský život (1912)

R. Luxemburgová: Sociální reforma nebo sociální revoluce? (1898, marxists.org)

Róza Luxemburgová: Akumulácia kapitálu (1913). Pravda, Bratislava 1979

John Reed: Deset dnů, které otřásly světem. Mladá fronta 1957 (VOSR)

Maxim Gorkij: Mládeži. Auróra 1972; Hořké povídky;

A. Gramsci: Historický materializmus a filosofie Benedetta Coceho (1948). Praha 1966

Antonio Gramsci: Základy Politiky

Antonio Gramscihttps://www.marxists.org/archive/gramsci/ (v angl.)

Jiří Wolker: Výber z poézie (Slovenské nakl. detskej lit., Bratislava 1956,Komsomol.cz)

Jiří Wolker: Z díla (Naše vojsko, Praha 1954, Komsomol.cz)

Jiří Wolker: Balady (Československý spisovatel 1964, Komsomol.cz)

Wolker pracujícím (Václav Petr, Praha 1949, Výber S. K. Neumanna, Komsomol.cz)

Wolker pracujícím (Práce, Praha 1987, Výber S. K. Neumanna, Komsomol.cz)

Jaroslav Seifert: Nejkrásnejší býva šílená

J. V. Stalin: O dialektickom a historickom materializme (Vzdor.org)

J. V. Stalin: O Komunistické Straně Československa – 1925(Kominternet.cz)

J. V. Stalin: O třech zvláštnostech Rudé armády – 1928 (Kominternet.cz)

J. V. Stalin: Projev k národům Sovětského svazu 9. 5. 1945 (Kominternet.cz)

J. V. Stalin: Proti vulgarisaci hesla sebekritiky (Kominternet.cz)

J. V. Stalin: Závrať z úspěchů – 1930 (Kominternet.cz)

J. V. Stalin: Ekonomické problémy socialismu v SSSR (Komsomol.cz)

J. V. Stalin: Marxismus a národnostní a koloniální otázka (Komsomol.cz)

Klement Gottwald: Kupředu, zpátky ni krok! (Komsomol.cz)

Klement Gottwald: Proti fašismu a válce, za lidovou demokracii a soc. revoluci, 1. část (Komsomol.cz)

Klement Gottwald: Proti fašismu a válce, za lidovou demokracii a soc. revoluci, 2. část (Komsomol.cz)

Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce (1943, vydaná 1945, Komsomol.cz). Mladé letá 1986

Julius Fučík: Zářivé poselství , Výber z diela. Praha 1973(Komsomol.cz)

Julius Fučík a Osvobozené divadlo  (2015, Klubspolved.cz)

Košický vládní program (5. 4. 1645, Komsomol.cz)

Fidel Castro: Vybrané projevy 1953/1977 (1. část) (Komsomol.cz)

Fidel Castro: Vybrané projevy 1953/1977 (2. část) (Komsomol.cz)

Fidel Castro: Revoluce je dcerou vzdělanosti a idejí (Komsomol.cz)

Fidel Castro: Dějiny mi dají za pravdu (Komsomol.cz)

Ernesto Che Guevara: Motocyklové deníky (Komsomol.cz)

Ernesto Che Guevara: Bolívijský deník (1967, Komsomol.cz)

 

Družstevníctvo

Oto Virsik: V službách národa, vyrobné a živnotenské družstvá v stpoách Samuela Jurkoviča

Samuel Jurkovič: Najstarší kriesiteľ života národného v Nitriansku

Samuel Jurkovič 1796-1873, biografický leták

Fraňo Ruttkay: Samuel Jurkovič, priekopník slovenského družstevníctva a jeho doba, 1965

Naše družstevníctvo v predvečer kolektivizácie, 1997

Učebnice a diela marxisticko-leninskej vedy, filozofie, ekonómie, sociológie:

Študijné texty Základy marxistickej filozofie (2016, marxizmus.cz)

Prehľad poznatkov z marxizmu (2004, ksm.cz)

Marxistický internetový archív (marxist.org)

Díla teorie marxismu-leninismu – 1. diel (Kominternet.cz)

Díla teorie marxismu-leninismu – 2. diel (Kominternet.cz)

F. V. Konstantinov a kol.: Základy marxisticko-leninskej filozofie. Pravda, Bratislava 1975, 3. vydanie

Brychnáč a kol.: Marxisticko-leninská filozofia. Pravda, Bratislava 1983

M. N. Rutkevič: Dialektický materializmus. Pravda, Bratislava 1976

A. I. Rakitov: Filozofia. Pravda, Bratislava 1988

Marxisticko-leninská filozofia v súčasnom svete. II.zv.: Marxisticko-leninská filozofia v kapitalistických krajinách. Bratislava : Pravda 1986

František Ledvina: Základy marxistické filosofie. Orego 2017

Miroslav Formánek: Marxizmus. Orego 2017

I. S: Narskij: Kategoriálne problémy marxisticko-leninskej filozofie. Pravda, Bratislava 1981

Kategórie historického materializmu. Bratislava 1983

Filozofický slovník. 1. vydanie. Pravda, Bratislava 1974

Antológia z diel filozofov. X. zv. Marxisticko-leninská filozofia. Pravda, Bratislava 1977

T. I. Ojzerman: Problémy filozofie a filozofie dejín. Pravda, Bratislava 1976

Dejiny marxistickej filozofie 19. st., Pravda, Bratislava 1982 – genéza utvárania marxizmu

Dejiny antickej dialektiky. Pravda, Bratislava 1974

Dejiny dialektiky. Nemecká klasická filozofia. Pravda, Bratislava 1980

Dejiny marxistickej dialektiky. Pravda, Bratislava 1973

Dejiny marxistickej dialektiky (Leninské obdobie). Pravda, Bratislava 1976

Materialistická dialektika. Stručný nástin teorie. Svoboda, Praha 1984

V. Černík: Systém kategórií materialistickej dialektiky. Pravda, Bratislava 1986

V. Černík: Dialektický vedecký zákon. Bratislava 1964

V. Černík: Problém zákona v marxistickej metodológii vied. Bratislava 1977

M. A. Parňuk-J. Coufal a kol.: Dialektické protirečenie –jadro dialektiky. Pravda, Bratislava 1985

Dialektika negácie negácie. Pravda, Bratislava 1986

I. S. Narskij: Problém protirečenia v dialektickej logike. Pravda, Bratislava 1973

P. V. Kopnin: Dialektika ako logika a teória poznania. Pravda, Bratislava 1976

E. V. Ilienkov: Dialektika abstraktného a konkrétneho. Pravda, Bratislava 1985; Hegel a hermeneutika; Dialektická logika. Pravda, Bratislava 1977

K. Bartoš: Kategorie nahodilého v dejinách filosofického myšlení. Praha 1965

V. Černík, E. Farkašová, J. Viceník: Teória poznania. Pravda, Bratislava1980

J. Zeman: Teorie odrazu a informace. Praha 1978

Čížek, F. a kol.: Filosofie, metodologie, věda. Praha: Svoboda 1969

V. Černík – J. Viceník: K otázkam metodológie vied. Bratislava 1973

V. Černík – J. Viceník a kol.: Metodologické problémy vývinu vedeckých teórií. Pravda, Bratislava 1981

J. Viceník: Spory o charakter metodológie vied. Bratislava 1988

T. S. Kuhn: Štruktúra vedeckých revolúcií. Bratislava 1982

Genrich Volkov: Sociológia vedy. Pravda, Bratislava 1971

B. M. Kedrov: Filozofia a veda. Pravda 1980

Filozofické základy přírodních věd. Svoboda Praha 1980

V. Klušin, J. Pinkava: Filosofické a metodologické otázky přírodních věd XX. století. SPN Praha 1976

Vliv přírodních věd na utváření materialistického světového názoru. SPN Praha 1985

Metodologické princípy fyziky. Bratislava 1984

Vladimír Cirbes – V. Hajko: Vyučovanie fyziky a vedecký svetový názor. Bratislava 1974

A. I. Achiezer: Vývoj fyzikálneho obrazu sveta. Praha 1975

Werner Heisenberg: Fyzika a filosofie. Praha 1966

V. S. Borzenkov: Princíp determinizmu. In: Princípy dialektického materializmu a súčasná biológia. Bratislava 1977

V. N. Sadovskij: Základy všeobecnej teórie systémov. Pravda, Bratislava 1979

J. Puršová: Vývoj systémových teorií společnosti. Praha 1984

I. Jirásek: Leninizmus a teorie řízení. Praha 1974

V. G. Afanasiev: Človek a riadenie spoločnosti. Bratislava 1979

Vladimír Cirbes a kol.: Filozoficko-metodologické východiská spoločenských vied. Veda, Bratislava 1987

J. V. Byčko: Od poznání k svobodě. Praha 1972

E. V. Ilienkov: O idoloch a ideáloch. Bratislava 1972

L. V. Skvorcov: Spoločenský pokrok a sloboda. Bratislava 1982

Věda a socializmus. Praha 1982

N. Wiener: Kybernetika a společnost (1950). Praha 1963

Jiří Houška: Společenská struktura a revoluce. Svoboda 1974. Sociologická knižnice

O. Lange: Celek a vývoj ve světle kybernetiky. Praha 1966

Miroslav Soukup: Strategie rozvoje zemské civilizace. Praha 1984

Z. Sitárová, A. Kliment a kol.: Dějiny ekonomických teórií. Svoboda, Praha 1981

Ekonomický slovník. Pravda, Bratislava 1986

J. Ciepielewski, I. Kostroviská, Z. Landau, J. Tomaszewski: Hospodárske dejiny sveta. Pravda Bratislava 1978

Rondo Cameron: Stručné ekonomické dějiny světa. Victoria Publishing Praha1996

G. A. Bagaturija, V.S. Vygodskij: Ekonomický odkaz K. Marxa. Dejiny, obsah, metodológia. Pravda 1980

K. Marx: Malé ekonomické spisy. Bratislava 1971

J. Zelený: O logické struktuře Marxova Kapitálu. Praha 1962

D. I. Rozenberg: Komentáře k prvnímu dílu Marxova Kapitálu

Ladislav Šafránek: Ekonomické zákonitosti. Mladá fronta, Praha 1977

Ján Ferianc: Ekonómia času. Pravda, Bratislava 1983

V. A. Medvedev a kol.: Politická ekonómia. Učebnica. Pravda Bratislava 1990

J. Vojtíšek a kol: Politická ekonómia kapitalizmu. Pravda, Bratislava 1980

Kol.: Politická ekonómia súčasného monopolistického kapitalizmu I.-II.Pravda 1978

Štefan Heretik: Teoretické základy súčasnej buržoáznej ekonómie. Pravda Bratislava 1973

V. S. Afanasjev: Buržoazní ekonomické myšlení 20. století. Svoboda Praha 1989

Jaromír Barvík a kol.: Politická ekonomie socialismu. SPN Praha 1980

L. M. Gatovskij: Otázky rozvoja politickej ekonómie socializmu. Marxistická PE. Diela svetových ekonómov. Pravda, Bratislava 1983. História utvárania soc. ek. teórie

N. D. Kolesov: Zákon súladu medzi výrobnými silami a výrobnými vzťahmi v socializme. Pravda Bratislava 1977

Jozef Sokira: Ekonomické záujmy za socializmu. Veda, Bratislava 1978

L. I. Abalkin: Hospodářský mechanizmus rozvinuté socialistické společnosti. Praha 1977

L. I. Abalkin: Sústava ekonomických zákonov socializmu. Príloha Nového slova, 1981, č. 1

B. K Zlobin: Ekonomické mechanizmy zvyšovania kvality výroby. Bratislava 1982

Prof. Ing. Jozef Košnár, DrSc.: Základné teoretické otázky ekonomického systému rozvinutej socialistickej spoločnosti. Výskumná úloha VŠE Bratislava 1988

Ján Ferianc, Jozef Košnár: Hospodársky mechanizmus v prestavbe. VŠE Bratislava 1988

Modelová analýza vývoja čs. ekonomiky v rokoch 1986-1989 a variantná prognóza do roku 1995. Výskumný ústav sociálno-ekonomických informácií a automatizácie v riadení. Bratislava 1990

Prognóza ekonomického rozvoja SSR do roku 2010. Ekonomický ústav SAV Bratislava 1988

Stanislav Vácha: Jak řídí Slušovice. Novinář 1988

Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí. Svoboda Praha 1977

Právo a sociologie. Akademie věd SSSR. Praha 1978

L. Nový: Vývoj marxistického sociologického myšlení po Říjnové revoluci. Výbor textů. Praha 1989

Základy M-L obecné teorie státu a práva. Svoboda 1982

Vladimír Cirbes: Sociálno-triedna štruktúra a jej funkcie v sociálnom rozvoji. Úlohy sociálneho rozvoja v rozvinutej socialistickej spoločnosti. Zborník 1985

F. M. Burlackij, A. A. Galkin: Politická sociologie kapitalizmu. Svoboda 1989

Zákonník práce 2011.Úplné znenie. KOZ SR 2011

Jiří Vaněk: Teorie společenského vědomí. Panorama 1980

I. S. Kon: Utváranie ja. Bratislava 1980

Vladimír Brožík: Marxistická teória hodnotenia. Pravda 1978

V. Brožík: Hodnoty a významy.

L. M. Archangeľskij: Marxisticko-leninská etika. Pravda 1976

J. Popelová: Etika. Bratislava 1981

Etický slovník. Pravda 1978

O. K. Drobnickij: Pojem morálky. Bratislava 1980

M. F. Ovsiannikov a kol.: Estetika. Bratislava 1976

Kolektív: Dejiny marxistickej estetiky. Pravda 1985

A. F. Losev – V. P. Šestakov: Dějiny estetických kategórií. Bratislava 1978

D. Kuklinková: Hľadanie meradiel estetickej hodnoty. Bratislava 1971

A. Schaff: Marxizmus a ľudské indivíduum. Bratislava 1966 (objednaj)

J. Cetl: P. Horák, R. Hošek, J. Kudrna: Průvodce dějinami evropského myšlení. Praha 1985

G. M. Andrejevová: Sociální psychologie. Praha 1984

Dějiny socialistického Československa. Studie a materiály. Ústav československých a světových dějin ČSAV. Praha 1989

Encyklopédia Slovenska, 1. – 6. diel. Veda, Bratislava 1977 – 1982

Prehľad dejín KSČ. Pravda 1976

Dejiny KSČ v datech. Praha 1984

Ústava Svazu sovětských socialistických republik. Svoboda 1977

Ústava Československej socialistickej republiky. Pravda 1975 – ústava z r. 1969

Ústava polské lidové republiky. SPN 1978 (ústava z 22. 7. 1952)

Dokumenty Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Helsinky 1975. Pravda 1975

Elektrosvit

Súčasné marxistické, ľavicové a iné diela:

Karel Michňák: Idea rovnosti. Žive Myšlenky, Praha, 1962

Machovec-Machovcová: Utopie blouznivců a sektářů. 1. vyd. Praha Nakladatelství Československé akademie věd, 1960

Jerzy Szackij: Utopie, Praha: Mladá fronta, 1971

Jiří Hruza: Města utopistu, 1967

Milan Šimečka: Kríza utopizmu. O kontinuite a vyústení utopických názorov, Bratislava, Obzor, 1967

Milan Šimečka: Sociálne utópie a utopisti. Bratislava: Osveta, 1963

John Komorovsky: God’s state in the forests and savannas of Paraguay, the realization of utopia

Cockshott-Cottrell: Kybersocializmus ENG, CZ

Alekxandr Zinoviev: Komunizm kak realnost. Krizis kommunizma. Moskva 1994

G. A. Zjuganov: Rusko a súčasný svet . NVK International 1996

H. H. Holz: Porážka a budoucnost socializmu. KSM 1999

Bini Adamczak: Communism for Kids (Komunizmus pre deti). MitPress 2004 http://www.nationalreview.com/corner/446670/communism-kids-book-bini-adamczak-published-mit-press

Thomas Picketty: Kapitál v 21. storočí. Ikar 2015 (objednaj)

Štefan Dolák, Jozef Troják: Osudy ekonomiky po revolúcii. Neografia 1991

Herbert Ďurkovič: Cesta do prepadliska. Prima Print Bratislava 1997. Expertíza k politickému, ekonomickému a sociálnemu vývoju Slovenska za posledných 50 rokov. (Googleknihy)

Socialismus 21. století. Projekt KSČM

R. Kovář, Z. Křemen, Č. Ullrich, V. Šantroch: Ve jménu života aneb Renesance socialismu očima jeho porážky  (kscm.cz)

Marxistické pojetí světa v pojmech (2015, Klubspolved.cz)

Daniel Kunštát: Za rudou oponou. Komunisté a jejich voliči po roce 1989.SLON 2015 (objednaj)

Ilona Švihlíková: Jak sme se stali kolonií. Rybka 2015 (objednať)

Karol Ondriaš: Socializmus verzus kapitalizmus na Slovensku(Vzdor.org). Slovart 2001

Karol Ondriaš: My, Motroci XXI. storočia, takto prisaháme. Alternatíva 1998

Dalimír Hajko: Globalizácia a kultúrna identita

Fakty štatistiky o socializmus do roku 1970

Socializmus a istoty do roku 1988

Petra Burzová: Okouzleni pohledem na dav. Princip uzavření a meze postsocialistické slovenské identifikace. SLON 2015

Peter Singer: Jeden svet. Etika globalizácie. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2006 (objednaj)

Albert Michael: Naša nádej. Život bez kapitalizmu. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2010 (objednaj)

Peter Dinuš: Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. Veda, Bratislava 2010 (objednaj)

Peter Dinuš: Spor o Marxa. Bratislava : VEDA, Ústav politických vied SAV, 2011 (objednaj)

Peter Dinuš: Vyrovnávanie sa s minulosťou? Veda, Bratislava 2011 (objednaj)

Hohoš, Dinuš: Svet v bode obratu : systémové alternatívy kapitalizmu koncepcie, stratégie, utópie. Bratislava : VEDA, Ústav politických vied SAV, 2011 (objednaj)

Peter Dinuš, Kristína Šabíková: Ekonomická demokracia dnes. Od teórie k praxi. Veda, Bratislava 2013 (objednaj)

Peter Dinuš: Politika bez masky. Veda Bratislava 2015 (objednaj)

Ľuboš Blaha: Späť k Marxovi?: (sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti). Veda, Bratislava 2009

Ľuboš Blaha: Sociálna spravodlivosť a identita. Bratislava: Veda 2006

Ľuboš Blaha: Matrix kapitalizmu. Blíži sa revolúcia? Veda, Bratislava 2011

Ľuboš Blaha: Európsky sociálny model. Čo ďalej? Veda, Bratislava 2014

Roman Michelko: Eseje o kríze

Jana Sivičeková (ed.): Kubánska revolúcia

Oskar Krejčí: Lidská práva. Professional Publishing 2011

Jan Keller: Tři sociálni světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. SlON 2011

Marek Hrubec, Ladislav Hohoš, Peter Dinuš: Revolúcia alebo transformácia

Zuzana Kusá: Tieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike za rok 2013. Sociologický ústav SAV 2013 http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/1858_attach_tienova_sprava_2013_full.pdf

Branislav Fábry: Niektoré nedostatky pojmu vlastníctvo v liberálnom myslení, Projustice.sk, 2013

Peter Zajac-Vanka: COOPINDUSTRIA – podnik fungujúci na princípe zamestnaneckej samosprávy. IRIS, Bratislava 2015 (objednaj)

Rodney G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť (1990). Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2015 (objednaj)

Lukáš Perný: Kultúrna revolúcia Laca Novomeského. Ladislav Novomeský o kultúre, umení a politike. Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, 2017

Lukáš Perný: Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018

Peter Takáč: 150 ROKOV ŠTÚDIA (K)APITÁLU ČO DNES ZNAMENÁ ZOPAKOVAŤ LENINA?

Petr Kužel: SPOLEČENSKÁ SAMOSPRÁVA JE PRO MNE STÁLE SNEM, JEHOŽ JSEM SE NEVZDAL (ROZHOVOR S PETREM UHLEM)

Michael Hauser: ŘÍJNOVÁ REVOLUCE POMOHLA KAPITALISMU
OSVOJIT SI LIDSKOU TVÁŘ
•  PREKARIÁT JAKO CESTA K POZNÁNÍ. LUKÁCS A DNEŠEK • NEJLEPŠÍ FILOSOFICKÁ KNIHA ROKU 2014

Fredric Jameson: ÚVOD KE KNIZE „POSTMODERISMUS NEBOLI KULTURNÍ LOGIKA POZDNÍHO KAPITALISMU“

Étienne Balibar, Petr Kužel: ROVNOST A SVOBODA JSOU OD SEBE NEODDĚLITELNÉ

Ladislav Hohoš, Ivan Bajer: KASSANDRA PODÁVA SPRÁVU O STAVE SVETA  MÁ „FINANCIALIZOVANÝ FEUDALIZMUS“ ALTERNATÍVU?

Slavoj Žižek: ROLE KOMINÍKŮ V SEXUÁLNÍ IDENTITĚ

Niektoré ďalšie zaujímavé on-line stránky :

Zákony schválené Národnou radou SR: http://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184

Základné dokumenty SR: http://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=124


Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom