Autori DAV DVA

Knižnica DAV DVA: Archív DAV – zv. 1924 – 1933 // e-Knižnica DAV DVA – súčasní autori //Anarchistická knižnica// Sociálna knižnica // Marxistická knižnica // Odporúčaná literatúra //

Knižnica a medailóny členov DAV DVA, podporovateľov, spolupracovníkov, spriaznených autorov

doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD., spolupracovník DAV DVA

Mgr. Roman Michelko, člen DAV DVA

Mgr. Tomáš Klimek, člen DAV DVA

Ing. Juraj Janošovský, člen DAV DVA

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc, člen DAV DVA

Ing. David Diczházy, člen DAV DVA

PhDr. Lukáš Perný, člen DAV DVA

PhDr. Dušan Hirjak, spolupracovník DAV DVA

  • Moc ako regulátor sociálneho vývoja, 1994
  • Politická filozofia kritického racionalizmu (Popper), 2002

Soňa Valovičová, členka DAV DVA, šéfredaktora pre V. číslo

Mgr. Slavomíra Kotradyová, spolupracovníčka DAV DVA

Dagmar Gregorová, spolupracovníčka DAV DVA

Angie Oravcová, spolupracovníčka DAV DVA

PhDr. Miroslav Majerník, spolupracovník DAV DVA

Marián Klenko, spolupracovník DAV DVA

  • Politika bez moci

Mgr. Ivan Lulják, člen DAV DVA

doc. Richard Sťahel, PhD, spolupracovník DAV DVA

  • Pojem krízy v environmentálnom myslení (Richard Sťahel). Bratislava: IRIS, 2019. ISBN 978-80-8200-038-5.[16]
  • Environmentální devastace a sociální destrukce (Oleg Suša a Richard Sťahel). Praha: Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-452-7.[17]
  • Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku (Vladimír Manda, Richard Sťahel, Tomáš Pružinec). Bratislava: IRIS, 2015. ISBN 978-80-8153-050-0.[18]

doc. PhDr. Vladimír Manda, CSc., člen DAV DVA

PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., spolupracovník a podporovateľ DAV DVA

doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc., spolupracovník DAV DVA

Mgr. Karol Krpala, PhD., občasný spolupracovník DAV DVA

MUDr. Mgr. Ctirad Musil, spolupracovník DAV DVA, lekár, biochemik

doc. PhDr. František Škvrnda, CSc., spolupracovník DAV DVA

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. spolupracovník DAV DVA

Mgr. Dominik Petruška, spolupracovník DAV DVA

Bc. Pavol Kravčík, spolupracovník DAV DVA

Ing. Marián Moravčík, člen DAV DVA

Mgr. Jaroslav Košela, člen DAV DVA

Iveta Hajdová, členka DAV DVA

doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD., spolupracovník DAV DVA

Mgr. Igor Melicher, spolupracovník DAV DVA

Ľubomír Jánošík, člen DAV DVA

Veronika Hrbáčiková, členka DAV DVA

Mgr. Tomáš Daněk, kulturológ

Mgr. Roman Zagora, CSc, slovensko-ruský novinár

Mgr. Dušan Deák, politológ

Tibor Korečko, spolupracovník DAV DVA

Adam Lano, spolupracovník DAV DVA

Ing. Ján Peteja, spolupracovník DAV DVA

Lukáš Sluka, spolupracovník DAV DVA

Karel Panuška, podporovateľ DAV DVA

Matej Mindár, spolupracovník DAV DVA

Peter Hausleitner, spolupracovník DAV DVA

Juraj Prostinák (autor klipu z Tričiek zúri Che Guevarra)

Tomáš Bakoš (autor grafiky prvého a druhého čísla)

Mário Budinský (autor loga DAV DVA)

Milan Antal, správca portálu Alternativy.sk, spolupracovník DAV DVA

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom