PhDr. Ľuboš BlahaPhD., podporovateľ DAV DVA

PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. (* 7. december 1979) je  slovenský politológ, filozof a politik. Pôsobí ako vedecký pracovník na Ústave politických vied Slovenskej akadémie vied[1] a prednáša na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave[2]. Je autorom viacerých publikácií.

Luboš Blaha v rozhovore pre DAV DVA

Späť k Marxovi? - Ľuboš BlahaMatrix kapitalizmu - Ľuboš BlahaBack To Marx (Summary)
Sociálna spravodlivosť = čisté úsilie + potreby
Sociálna spravodlivosť verzus individuálne ľudské práva?
Filozofia sociálneho štátu
Sociálny štát v kocke
Matrix kapitalizmu

Luboš Blaha a Lukáš Perný na prezentácii knihy Hudobná kontrakultúra

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.,  spolupracovník DAV DVA

Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. (* 7. novembra 1948) je slovenský neomarxistický filozof a futurológ. Predmetom jeho záujmu sú otázky sociálnej filozofie a vedeckotechnického vývinu. Je zakladajúcim členom a predsedom slovenskej Futurologickej spoločnosti(od roku 2010) a zakladajúcim členom spoločnosti Network for Critical Studies of Global Capitalism (2011).[1] Otvorene kritizuje liberalizmus a kapitalizmus (voľný trh), pričom podporuje myšlienky sociálnodemokratických (socialistických) a komunistických alternatív tohto spoločenského a ekonomického systému.[2][3]

Revoluce nebo transformace/Revolúcia alebo transformácia - Peter Dinuš, Ladislav Hohoš, Marek Hrubec a kolektív

Revoluce nebo transformace/Revolúcia alebo transformácia, VEDA, Filosofia, 2014

Svet v bode obratu (Systémové alternatívy kapitalizmu koncepcie, stratégie, utópie), VEDA, 2011

Zoznam článkov na noveslovo.sk

 Ladislav Hohoš v rozhovore pre DAV DAV


Mgr. Jozef Smatana, spolupracovník DAV DVA

Mgr. Jozef Smatana je slovenský kulturológ.

Hlasistická koncepcia kultúry, Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006


Mgr. Miroslav Pomajdík, podporovateľ DAV DVA

Mgr. Miroslav Pomajdík je slovenský politológ.

Miroslav Pomajdík v rozhovore pre DAV DVA

Blog Pravda, Časopis Vzdor


Karol Fajnor, spolupracovník DAV DVA

Karol Fajnor (*1954) je slovenský politik a aktivista, ktorý v minulosti aktívne bojoval proti privatizácii. V rokoch 2002-2006 bol zvolený za poslanca KSS a pôsobil ako člen Výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu. V minulosti sa podieľal na projekte Ľavica.sk.


Matej Mindár, spolupracovník DAV DVA


Mgr. Karol Krpala, PhD., podporovateľ DAV DVA

Mgr. Karol Krpala, PhD. (1983) Vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj sociálnu antropológiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Po skončení doktorandského štúdia pracoval ako vedecký pracovník SAV. V súčasnosti žije na Slovensku, pracuje v oblasti politickej a sociálnej analýzy. Špecializuje sa na problematiku politickej kultúry, ideológií a politických systémov. Je autorom viacerých vedeckých štúdií. Píše aj publicistické články. Začiatkom tohto roka sa na pulty kníhkupectiev dostala jeho kniha Oficiálna línia, Obraz socializmu v epoche neoliberalizmu (Kalligram 2015).

Oficiálna línia Obraz socializmu v epoche neoliberalizmuOficiálna línia, Kaligram, 2017
Cieľom tejto práce nie je obhájiť režim spred roka 1989. Kritický postoj k tomuto systému je oprávnený. Pokiaľ však oficiálna kritika tohto režimu je vlastne iba funkciou ideologického konceptu, ktorý sa snaží interpretovať politickú realitu – minulosti aj na ňu napojenej súčasnosti – takým spôsobom, že systémovo-ideologický stav, v ktorom žijeme, je v normatívnom zmysle slova špeciálny a výnimočný, takúto interpretáciu treba odmietnuť a kritiku akéhokoľvek politického systému postaviť realisticky. Aj kritický postoj k neoliberalizmu je oprávnený takisto ako kritický postoj k (reálnemu) socializmu.

Karol Krpala v rozhovore pre DAV DVA


Karel Panuška, podporovateľ DAV DVA

Karel Panuška je český spisovateľ, básník.

Poéziu publikuje na sociálnych sieťach.

Básne na DAV DVA


Marek Kancír, spolupracovník DAV DVA

Marek Kancír je slovenský politický aktivista a divadelný herec.


 Aleš Hubert, spolupracovník DAV DVA

Aleš Hubert je český aktivista, člen KSM a spolupracovník DAV DVA

Aleš Hubert v rozhovore pre DAV DVA


MUDr. Mgr. Ctirad Musil spolupracovník DAV DVA, lekár, biochemik

Ctirad Musil je český lekár, aktivista a spolupracovník DAV DVA.


Marek Juhár, spolupracovník DAV DVA


Mgr. Michal Frič, spolupracovník DAV DVA


Lukáš Sluka, spolupracovník DAV DVAMgr. Tomáš Daněk, spolupracovník DAV DVA

Mgr. Tomáš Daněk je slovenský kulturológ.

Rozhovor s Tomášom Daněkom


Adam Hlavačka, zakladateľ Spravodajskej alternatívy

Rozhovor s Adamom Hlavačkom


Juraj Prostinák, spolupracovník DAV DVA

Autor klipu z Tričiek zúri Che Guevarra.


Jozef Šolc, spolupracovník DAV DVA

Autor fotografií z podujatí DAV DVA, občiansky aktivista.


Peter Hausleitner, spolupracovník DAV DVA


Ing. Ján Peteja, spolupracovník DAV DVA


Adam Lano, spolupracovník DAV DVA


Tibor Korečko, spolupracovník DAV DVA


Veronika Hrbáčiková, spolupracovníčka DAV DVA


Alex Velitš, spolupracovník DAV DVA; v rozhovore pre DAV DVA


Mário Budinský, spolupracovník DAV DVA

Autor loga DAV DVA


Štefan Hronček,  spolupracovník DAV DVA


Tomáš Bakoš, spolupracovník DAV DVA

Autor grafiky prvého a druhého čísla.


Mgr. Roman Zagora, CSc, autor je slovensko-ruský novinár, v minulosti profesionálne pôsobil na Kube, spolupracovník DAV DVA

Spoločnosť sa môže rozvíjať iba ak sa skladá z ľudí, ktorí sú schopní rozvoj zabezpečiť – teda byť subjektmi diania. Tými, ktorí sú ochotní ísť za niečím, odriekať si a prekonávať samých seba. Je absolútne jedno, v akej dobe žijú. Generácia vychovaná na reality show, hlavným problémom ktorej bude vyhľadávanie slastí, subjektom byť nemôže. Bude objektom. Biologickým materiálom.“
Roman Zagora


Dušan Deák, spolupracovník DAV DVA

Igor Lacko, spolupracovník DAV DVA

Igor Jurečka, Ján Bošanský, Občianska televízia, spolupracujú v audiovizálnej prezentácii DAV DVA

Milan Antal, správca portálu Alternativy.sk, spolupracovník DAV DVA

Eduard Stančík, spolupracovník DAV DVA

Peter Šidlovský, spolupracovník DAV DVA


V rozhovoroch pre DAV DVA vystúpili:

Martin Rolink v rozhovore pre DAV DVA

Marek Jankovič v rozhovore pre DAV DVA

Matej Kotian v rozhovore pre DAV DVA

Dušan Vuckovič v rozhovore pre DAV DVA

Boris Figecký v rozhovore pre DAV DVA

Tomáš Martinčok v rozhovore pre DAV DVA

Václav Špíral v rozhovore pre DAV DVA

Adam Šipkovský, Pavol Lupták a Rado Bučko: Za Projekt Venus a Zdrojovú ekonomiku v rozhovore pre DAV DVA

Ing. Martin Zeleňák v rozhovore pre DAV DVA

Branislav Jurný v rozhovore pre DAV DVA

Vladimír Gejdoš v rozhovore pre DAV DVA

Peter Papánek v rozhovore pre DAV DVA

Pavel Josífek v rozhovore pre DAV DVA

Viktor Albert v rozhovore pre DAV DVA

Michaela Žilková v rozhovore pre DAV DVA

Martin Perduk v rozhovore pre DAV DVA

Peter Plančík v rozhovore pre DAV DVA

Alexander Riabov v rozhovore pre DAV DVA

Daniel Marko v rozhovore pre DAV DVA

Stanislav Pirošík v rozhovore pre DAV DVA

Kristína Pažitná v rozhovore pre DAV DVA

Vladimír Molčányi v rozhovore pre DAV DVA

Filip Galamboš v rozhovore pre DAV DVA

Leo Luzar v rozhovore pre DAV DVA


Ďalší spolupracovníci, podporovatelia, bývalí členovia Renáta Ryníková,  Norbert Potočák, Gabriela Hlivjaková (grafika), Bc. Tomáš Bóka (bývalý člen, spoluzakladateľ, šéfredaktor prvého čísla DAV DVA)