Slavoj Žižek: Globálny komunizmus alebo zákon džungle, koronavírus nás núti rozhodnúť sa

V čase šíriacej sa paniky okolo šírenia sa koronavírusu sa musíme postaviť pred zásadnú voľbu – buď realizujeme najbrutálnejšiu logiku prežitia najsilnejšieho, alebo si vyberieme istú podobu znovuobjaveného komunizmu s globálnou koordináciou a spoluprácou. Slavoj Žižek je kultúrny filozof. Je vedúcim výskumného pracoviska na Inštitúte pre sociológiu a filozofiu na Univerzite v Ľubľane, globálne uznávaným profesorom nemeckého jazyka na New Yorkskej univerzite a medzinárodným riaditeľom Birkbeckského Inštitútu humanitných vied na Londýnskej univerzite.

Čítať viac

Karol Ondriaš: Komunistická Čína, totalita a produkcia ochranných prostriedkov proti vírusu COVID-19.

Eskimáci majú príslovie: Priateľa poznáš vtedy, keď sa pod tebou prelomí ľad. V komunistickej Číne za január a február 2020, v čase narastania epidémie, vzniklo 3000 podnikov na výrobu ochranných rúšok – čo je svetový rekord.  Dňa 29.2.2020 Čína už vyrábala 116… Čítať viac

Čítať viac

Lekár Michal Doubek: Prospěšnost karantény

Někomu to může znít cynicky, ale epidemie či pandemie, které kdy postihly lidstvo, byly v řadě ohledů prospěšné. Z překonané pandemie vzešlo lidstvo posíleno. Na příkladu současné pandemie virem, jehož výběžky mají v elektronovém mikroskopu podobu koruny, se pokusím naznačit, co vše pozitivního nás podle mě čeká.

Čítať viac

Filozof Richard Sťahel o peniazoch a moci

Peniaze znamenajú moc. Veľké peniaze znamenajú veľkú moc. Moc málokedy existuje bez toho aby bola vykonávaná, resp. držiteľ moci je v jej používaní a zneužívaní málokedy zdržanlivý sám od seba. Slovami klasika, moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne. Preto vznikla teória deľby moci, ktorej cieľom bolo a je zabrániť koncentrácii moci v rukách jedného subjektu.

Čítať viac